Aantal loonbeslagen fors toegenomen

In de helft van de organisaties (53%) is het aantal loonbeslagen fors toegenomen het afgelopen jaar. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder ruim 300 HR-professionals en salarisadministrateurs. In 38 procent van de organisaties bleef het aantal loonbeslagen gelijk; in slechts 4 procent nam het af.
In 88 procent van de organisaties is het afgelopen jaar loonbeslag gelegd. Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van een werknemer met schulden. Financiële problemen van werknemers leiden volgens de ondervraagden tot een verminderde arbeidsproductiviteit, hoger ziekteverzuim en soms zelfs tot diefstal op de werkvloer.
Een derde (36%) van de ondervraagden vindt dat werkgevers zich medeverantwoordelijk zouden moeten voelen voor de financiële problemen van hun werknemers. De meerderheid (56%) vindt van niet. Toch bieden werkgevers vaak de helpende hand, ook uit eigenbelang.
Een HR-professional schrijft:
“Een werknemer met problemen is gewoon niet voor de volle 100% met zijn werk bezig en dat is niet goed voor de onderneming. ”

Werkgevers helpen hun werknemers met financiële problemen op verschillende manieren. Ze bieden de werknemer extra uren aan, geven een lening of voorschot op het loon, of verwijzen door naar bijvoorbeeld een budgetcoach of schuldhulpverlening. Veel ondervraagden geven overigens aan dat financiële problemen vaak pas aan het licht komen als loonbeslag wordt gelegd.
 Het onderzoek is door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), de Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs (VNSa) en HR Praktijk verspreid onder hun achterban.