Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een verpanding van een gedeelte van het salaris aan een schuldeiser. Andere schuldeisers hebben dan het nakijken. Als een schuldenaar een akte van looncessie ondertekend heeft, kan deze niet eenzijdig worden opgezegd. De schuldenaar komt dus niet meer van de akte af tot de schuld geheel is voldaan, wat soms jaren kan duren.

Niet in aanmerking voor een schuldregeling of Wsnp- traject
De schuldenaar komt niet meer in aanmerking voor een schuldregeling, ook niet voor het wettelijke Wsnp-traject. De reden is dat deze akte niet eenzijdig kan worden opgezegd. Uitsluitend in het geval van een faillissement kan de akte van cessie worden ontbonden.

Looncessie verhuist mee naar nieuwe werkgever
Mocht de werknemer bij een andere onderneming aan de slag gaan, dan verhuist de looncessie mee. Ook de toekomstige werkgever moet daaraan meewerken. Een werknemer moet dit dus altijd melden bij eventuele sollicitaties.

Bij loonbeslag
De akte van cessie gaat vóór loonbeslag, tenzij het loonbeslag eerder is opgelegd.

Kamervragen
Er is discussie over de rechtvaardigheid bij het leggen van een akte van cessie als looncessie. Hierover zijn kamervragen gesteld.

Uitspraak Hoge Raad
Een looncessie als voorwaarde voor een betalingsregeling is eigenlijk een overdracht van een vordering tot zekerheid. In de wet staat echter dat een overdracht tot zekerheid geen geldige overdracht is. De Hoge Raad heeft een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam die tot een dergelijk oordeel kwam bekrachtigd. Wanneer een beroep op de nietigheid wordt gedaan, mag de werkgever het loon niet meer aan de schuldeiser betalen. De werkgever loopt anders het risico dat de werknemer een loonvordering instelt.
Tegen een looncessie voor een betalingsregeling kan dus bezwaar worden gemaakt. Het inschakelen van een advocaat is echter wel noodzakelijk.