De beslagvrije voet: klopt deze wel?

De beslagvrije voet: klopt deze wel?
Wellicht kent u het uit uw praktijk als personeelsfunctionaris of als Human Resources manager: medewerkers bij wie de deurwaarder beslag wil laten leggen op het salaris. U bent wettelijk verplicht het beslag uit te voeren dus veel keuze hebt u niet. Toch stelt u zich regelmatig de vraag of het bedrag dat uw medewerker overhoudt (de beslagvrije voet) wel klopt. De bewijslast op basis waarvan de deurwaarder de beslagvrije voet uitrekent, ligt bij uw medewerker. Maar vaak wordt deze bewijslast niet aangeleverd. Uw medewerker heeft al genoeg aan zijn hoofd:  een wirwar van administratieve rompslomp en vaak een knagende schuldsituatie. Hierdoor komt het regelmatig voor dat de deurwaarder dan zelf een berekening gaat maken, die vrijwel altijd in het nadeel van uw medewerker zal uitpakken.
Toch kunt u uw medewerker in de meeste gevallen, ook nadat het beslag is gelegd van advies voorzien. In sommige omstandigheden is de deurwaarder verplicht de beslagvrije voet aan te passen.  Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de werking van de beslagvrije voet.
De regelgeving rondom de beslagvrije voet is vastgelegd in de wet en is dus voor iedereen hetzelfde. Allereerst is het vertrekpunt van wat uw medewerker  van zijn inkomen mag behouden  in de meeste gevallen 90% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De wet stelt echter dat dit te behouden bedrag kan worden opgehoogd met bepaalde bedragen zoals de ziektekostenpremie en de woonlasten voor zover deze boven bepaalde normbedragen uitkomen. De wet gaat vooral uit van huurwoningen. Koopwoningen vormen regelmatig een complicatie.
De derde mogelijkheid om het te behouden bedrag op te hogen, bestaat uit het bedrag aan kindgebonden budget dat uw medewerker maximaal zou kunnen ontvangen (gesteld dat hij met zijn inkomen op bijstandsniveau zou zitten) minus wat hij werkelijk aan kindgebonden budget ontvangt.
Belangrijk is dus dat uw medewerker relevante informatie aanlevert aan de deurwaarder zodat deze de correcte berekening kan maken. Een budgetcoach van Budgetcoach.nl kan hierbij ondersteuning bieden.
Wilt u naar aanleiding van deze korte uiteenzetting meer informatie of hebt u vragen? Schroom niet contact op te nemen met onze specialisten. Zij staan u graag te woord!
Meer info: 072-540 9175 of info@budgetcoach.nl website www.budgetcoach.nl