Besparing na inzicht uitgaven

In opdracht van de hypotheekverstrekker kwam ik bij een klant op gesprek. De reden was dat er sprake was van minder inkomen. Het gevolg was dat er inmiddels een enkele maand hypotheek achterstand was. De vaste lasten blijven natuurlijk doorlopen ondanks de inkomstenvermindering, dat betekent een uitdaging voor mij als budgetcoach.

Als eerste is er samen met deze klant een budgetmaandoverzicht ingevuld. Hierin kijken we dan wat de inkomsten en uitgaven zijn.  Bij deze klant waren er inderdaad wat achterstanden ontstaan. De klant had zelf al diverse betaalregelingen getroffen maar die paste niet goed in het maandbudget.

Bij het invullen van het schuldenoverzicht waren we gekomen bij het onderdeel waarin we de openstaande vorderingen vermelden. Eén van de schuldeisers had een vordering op de klant van bijna € 600,-. Na het invullen heb ik samen met de klant de mogelijke besparingen besproken. Daar de klant gemiddeld € 300 per maand aan roken kwijt was, gaf deze aan niet te kunnen en willen stoppen met roken.

Toen ik maanden later  in het kader van een nazorggesprek terug kwam, bleek tot mijn grote verassing dat de klant toch gestopt was met het roken. Toen ik vroeg hoe deze er toch toe gekomen was om te stoppen met roken, was het antwoord: nadat hij het volledige verslag en overzicht na het bezoek thuis kreeg, had hij voor zichzelf nog eens goed het budgetmaandoverzicht bekeken. En nu hij het op papier zag realiseerde hij zich dat als hij nu twee maanden niet rookte er gelijk een schuld weg was. En dat stimuleerde hem en gaf houvast om te stoppen.  Inzicht geven kan tot grote veranderingen leiden. Prachtig dat wij in dit vakgebied dit kunnen bewerkstellen.

Hier waren dus een tevreden klant, opdrachtgever en budgetcoach.