Combinatiedruk neemt toe in participatiesamenleving

vrouwmantelzorgenNederlanders zijn steeds drukker met het totaal van betaalde en onbetaalde arbeid. Het aandeel werkenden dat mantelzorg geeft nam tussen 2004-2014 toe van 13 procent naar 19 procent. Het aandeel werkende moeders steeg van 71 procent naar 78 procent. Dit zijn enkele conclusies uit het themanummer over ‘Arbeid en zorg in de participatiesamenleving’ van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht zijn initiatiefnemers van dit themanummer.
Nederlanders zijn tussen 1980-2011 steeds drukker met het totaal van betaalde en onbetaalde taken. De laatste dertig jaar zijn mannen drukker geworden dan vrouwen. Hoogopgeleiden waren in 2011 drukker bezet dan laagopgeleiden, terwijl dit in 1980 nog andersom was. Ook nam het aandeel werkende mantelzorgers tussen 2004-2014 toe van 13 procent naar 19 procent.
Vrouwen verrichten meer mantelzorg dan mannen doordat dochters vaker voor een ouder zorgen dan zonen. Tot slot blijkt dat de arbeidsdeelname van werkende moeders steeg van 71 procent naar 78 procent tussen 2005-2014. Het aandeel werkende moeders met een vierdaagse werkweek (28-34 uur per week) steeg van 10 procent naar 18 procent en het aandeel voltijders steeg van 8 procent naar 12 procent. Hun partners werken meestal (80 procent) voltijds en dit veranderde niet. Moeders zijn dus meer gaan werken, maar de vaders zijn nauwelijks minder gaan werken.
Bron CBS