De financiële gevolgen van het verliezen van een baan

Als er iets verandert in jouw (gezins)inkomen is het handig om te weten wat je kan doen om jouw inkomsten en uitgaven meer in balans te krijgen en/of terugvorderingen te voorkomen.

Denk aan life events als huwelijk/samenwonen, scheiden/einde samenwonen, werkloos worden, arbeidsongeschikt, komst kinderen en overige wijziging in het (gezins)inkomen.

In deze blog zullen we ‘het verliezen van een baan’ benoemen en wat je dan kan doen.

  1. Ww-uitkering: Als je (gedeeltelijk) werkloos wordt heb je mogelijk recht op een WW-uitkering.  Omdat de WW-uitkering lager is dan het loon wat je had, heeft dit gevolgen voor jouw (gezins)inkomen.
  2. Toeslagenwet: Onderzoek of je recht hebt op een toeslag op grond van de Toeslagenwet op jouw uitkering. Als jouw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum kun je een toeslag aanvragen. In het algemeen is een uitkering namelijk maar 70% van je laatstgenoten inkomen. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van jouw dagloon. Via de website van het UWV kun je een aanvraag indienen.
  3. Toeslagen: Onderzoek of je recht hebt op toeslagen van de Belastingdienst of dat deze aangepast moeten worden. De toeslagen die toegekend kunnen worden zijn huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van jouw jaarinkomen. Via de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening en een voorlopige berekening maken.
  4. Nieuw budgetoverzicht: Maak een nieuw budgetmaandoverzicht. Bij ons (budgetcoach.nl) kun je een blanco maandoverzicht aanvragen. Zorg ervoor dat je duidelijk in beeld hebt hoe je nieuwe financiële situatie gaat worden. Uiteraard bestaan er ook genoeg digitale kasboekjes die je helpen een overzicht te maken. Let goed op of dit een abonnementsvorm is of gratis.
  5. Pensioen: Onderzoek wat de werkloosheid voor gevolgen heeft voor jouw pensioen. In principe stopt de pensioenopbouw maar niet altijd. Bij jouw pensioenverzekeraar kun je meer informatie hierover inwinnen.
  6. Woonkostentoeslag: Onderzoek of je recht hebt op woonkostentoeslag. Dit is een vorm van bijzondere bijstand als je de huur of hypotheek niet meer kan betalen door plotselinge inkomensdaling én op zoek gaat naar een goedkopere woning. De huurtoeslag moet zijn afgewezen. Jouw gemeente kan je meer informatie hierover verstrekken.

Bekijk voor nog meer tips over diverse life-events onze overige blogs.