Hou je administratie op koers

Om overzicht te houden in je administratie is het belangrijk dat je je administratie bewaart op eenzelfde plaats. Dan weet je waar je moet zoeken indien nodig. ‘Als het daar niet ligt, heb je het niet.’

Maak een (digitale) administratiemap met mappen voor de volgende onderwerpen:

  1. Inkomen; hierin kan je alle loonstrookjes en/of uitkeringsspecificaties (1 jaar), jaaropgaven (5 jaar) bewaren en info over toeslagen (kan evt. in submapjes bewaard worden).
  2. Werk; hierin kan je alle arbeidsovereenkomsten bewaren
  3. Water; hierin kan je de laatste jaarafrekening bewaren waarop ook het gebruik vermeld staat.
  4. Energie; idem
  5. Zorgverzekering: hierin kan je bewaren de zorgpolis, laatste aankondiging van de maandbedragen hiervoor bewaren, reeds afgeschreven facturen m.b.t. zorg
  6. Wonen; hierin kan je de hypotheekacte of huurovereenkomst bewaren.
  7. Verzekeringen; hierin kan je de polissen en laatste aankondiging van de maandbedragen hiervoor bewaren van alle verzekeringen.
  8. Auto; hierin kan je de kentekenbewijzen bewaren, de aankoopnota, reeds betaalde onderhoudsfacturen
  9. Aankoopbewijzen; bewaar van alles wat je hebt de nota, in ieder geval gedurende de garantietermijn.
  10. Overig; hierin kan je andere belangrijke documenten bewaren zoals testamenten, samenlevingsovereenkomsten, paspoorten, huwelijksboekje.

Volgende week deel 3: Kasboek

Deel deze pagina

Deel dit artikel

Meer artikelen


Deel 1: Post opruimen in 7 stappen

Deel 3: kasboek bijhouden

Deel 4: hoe om te gaan met verleidingen

Deel 5: bespaartips

Deel 6: toch liever een budgetcoach?