Driekwart van de leidinggevenden vindt het belangrijk om werknemers met financiële problemen te helpen’, Clairette van der Lans, projectleider Financieel fitte werknemers, Wijzer in geldzaken

Clairette van der Lans, campagne wijzer in geldzaken
Clairette van der Lans projectleider Financieel fitte werknemers – ministerie van financiën

Over het onderzoek

In ons vorige blog vertelde Clairette van der Lans, als projectleider Financieel fitte werknemers werkzaam bij Wijzer in geldzaken over de campagne die gericht is op werkgevers om ze bewust te maken van hun werknemers die geldzorgen of financiële problemen ervaren. In dit blog vertelt ze meer over het onderzoek en de resultaten daarvan.

Marktonderzoek onder 1100 leidinggevenden

Clairette: ‘Onderzoeksbureau Kantar heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd onder 1100 leidinggevenden met meer dan 50 werknemers. We wilden meer weten over wat deze leidinggevenden doen voor werknemers met geldzorgen, hoe ze over dit onderwerp denken en wat hen de oorzaak lijkt van de problemen. Ook is onderzocht of en hoe deze leidinggevenden het gesprek aangaan en of men in beeld heeft wat de gevolgen van financieel niet fitte werknemers zijn.’

Opbrengst budgetcoaching hoger dan de kosten

‘Het goede nieuws is dat zo’n 75% van de ondervraagden aangeeft het belangrijk te vinden om werknemers met geldzorgen te helpen. Eveneens 75% denkt terecht dat de opbrengsten van hulp hoger zijn dan de kosten. De kosten van een werknemer die gemiddeld 7 dagen vaker ziek is en tijdens zijn werk ook minder productief is, kost ongeveer € 13.000 per jaar. Dat heeft het Nibud in 2017 onderzocht en berekend. Wanneer je weet wat een budgetcoach voor werknemers kost, of een workshop voor leidinggevenden, dan is de rekensom al snel gemaakt’, aldus Clairette.

Slechts 25% heeft officiële aanpak geldzorgen personeel

‘Wat ook opviel is dat twee derde van de ondervraagden aangaf dat ze al iets deden aan het helpen van hun werknemers met geldzorgen. Maar dan vaak onderhands. Bij doorvragen kwam naar voren dat maar 1 op de 4 van die bedrijven een officiële aanpak heeft. Bij 41% is er geen officiële aanpak, maar helpt men wel op verzoek van de werknemer’, vervolgt Clairette. ‘Leidinggevenden vinden ook dat het meer aan de werknemer is om over het onderwerp te beginnen. Maar dat kan botsen met de schaamte die werknemers voelen. Het is voor een werknemer namelijk een grote stap om hulp te vragen. Daarom vragen we werkgevers ook om een hand uit te steken. Maar hoe pak je dat dan aan?  Leidinggevenden weten lang niet allemaal waar ze dan moeten beginnen. In de toolkit waar ik in het vorige blog over sprak, zijn niet alleen posters en flyers opgenomen, maar delen we ook voorbeeldteksten voor op het intranet, een e-learning en een verwijskaart die laat zien wat je als hr-professional of leidinggevende kunt doen bij geldzorgen van een collega.’

‘De poster met tips bij geldzorgen hebben we getest bij taalambassadeurs (ex-laaggeletterden) van stichting ABC, zodat het ook voor laaggeletterden begrijpelijk geschreven is. We werken met weinig tekst en zoveel mogelijk met afbeeldingen, om de drempel om actie te ondernemen zo laag mogelijk te maken. Want als mensen niet weten waar ze moeten beginnen, dan ontstaat ook het gevaar dat ze bij aanbieders terecht komen die onevenredig veel geld vragen voor dubieuze dienstverlening.’

Veel winst te behalen: meer communicatie over hulp bij financiële problemen

‘Aandachtspunten zijn er, naast het goede nieuws, ook. Zo is er binnen de bedrijven nog wel veel winst te behalen in het verbeteren van die communicatie. Want het is mooi als werknemers met geldzorgen geholpen worden, maar er is intern meer bekendheid nodig om het taboe-patroon te doorbreken. Er is zóveel laaghangend fruit te plukken bij geldzorgen, niet alleen in het openen van de stapel enveloppen, maar ook als je kijkt naar kennis. Zo weten veel mensen bijvoorbeeld niet of ze recht hebben op bepaalde toeslagen. Of ze durven deze niet aan te vragen, omdat ze bang zijn dat ze deze terug moeten betalen. Verder zie je ook vaak dat er geld weglekt, doordat mensen hun uitgaven niet precies in beeld hebben of niet beseffen dat veel kleine uitgaven samen ook een flink bedrag vormen aan het eind van de maand. En dan zijn er nog de bedrijven die het gemakkelijk maken om achteraf te betalen, wat het houden van overzicht ook niet in de hand werkt.’

‘We moeten er met elkaar de schouders onder zetten, zowel werkgevers als werknemers. En niet alleen om een goede werkgever of financieel fitte werknemer te zijn, ook voor de generatie die nu opgroeit. Want het voorbeeld dat zij krijgen en de relatie die zij met geld meekrijgen uit hun jeugd, heeft veel invloed op de rest van hun leven’, besluit Clairette.

Meer weten?

Meer informatie over de campagne ‘Geef uw werknemers een helpende hand bij geldzorgen’ vind je op de speciaal voor werkgevers ingerichte website: Financieelfittewerknemers.nl.

Voor werknemers is de website Wijzer in geldzaken met informatie over geldzaken en gebeurtenissen.

En wil je sparren over een bepaalde casus? Of heb je vragen over budgetcoaching? Neem dan contact op via info@budgetcoach.nl of bel met 085 – 273 58 41.


Praktijkvoorbeelden van budgetcoach.nl