Een verhaal over schaamte, schuldhulp en succes

Binnen een jaar na aanvang schuldhulpverlening volledig schuldenvrij en de schuldeisers hebben hun vordering 100% betaald gekregen, een ontzettend mooi succesverhaal waarbij Merijn onze budgetcoach, door haar inzet en doorzettingsvermogen dit resultaat heeft behaald. Dit laat ook goed zien wat een budgetcoach allemaal kan bereiken en genoeg kennis en kunde in huis heeft op het gebied van sociaal financiële hulpverlening.

Chantal is 44 en woont samen met Richard en hun twee kinderen. Chantal heeft nog twee leningen uit een ver verleden waarbij ze al jaren alleen de rente kan betalen. Ze voelt zich schuldig tegenover haar partner dat ze nog met die schulden zit en wil er ontzettend graag vanaf.

Door omstandigheden kan ze niet meer dan 24 uur per week werken dus een verhoging van het inkomen zit er niet in. Ik leg haar uit dat schuldhulpverlening een uitkomst kan bieden.

In eerste instantie wil ze hier niets van weten. Ze schaamt zich tegenover de schuldeisers. Ze heeft het geld immers zelf geleend en opgemaakt. Door de financiële stress ontstaan er problemen op haar werk, meldt ze zich vaker ziek en uiteindelijk hakt haar man de knoop door; schaamte of niet, we gaan aankloppen bij de gemeente voor schuldhulpverlening.

Aanmelden bij schuldhulpverlening

Omdat ik als budgetcoach hun hele situatie al in kaart gebracht heb is de aanmelding zo gebeurd. Ik leg Chantal en Richard uit hoe het traject van schuldhulpverlening werkt en begeleid hen naar het gesprek bij de gemeente. Een van de onderwerpen die besproken wordt is de inspanningsplicht.

Binnen de schuldhulpverlening ben je verplicht je als schuldenaar optimaal in te spannen om voor zoveel mogelijk aflossingscapaciteit te zorgen. De 24 uur per week die Chantal werkt is niet voldoende en de gemeente wil zwart op wit hebben waarom ze niet meer kan werken. Dat is een uitdaging. Chantal is vaak verhuisd en er is bijzonder weinig documentatie beschikbaar. Wel weet ik dat ze ooit een Wajong uitkering heeft gehad en ik hoop dat dat aanknopingspunten biedt. Met toestemming van Chantal vraag ik haar Wajong dossier op. Het is een flink boekwerk, maar het geeft ons wat we nodig hebben; de bevestiging dat er sprake is van verminderde belastbaarheid in verband met een aangeboren beperking. Dit is voor de gemeente voldoende en Chantal wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening.


Bezwaar maken, 15 jaar terug in de tijd

Ik vraag haar of ze weet waarom de Wajong destijds beëindigd is en dat weet ze niet. Daarom vraag ik haar of ik dit mag uitzoeken. Het dossier is er inmiddels toch. Chantal vindt het prima en ik ga aan de slag. Ik kom er achter dat de Wajong in 2003 is beëindigd, omdat het UWV haar zogezegd niet meer kon bereiken.

Dat beeld komt niet overeen met hoe ik Chantal heb leren kennen en daarom controleer ik samen met Chantal de adressen waar de brieven van het UWV naartoe gestuurd zijn. Dit blijken oude adressen geweest te zijn waar Chantal toen al lang niet meer woonde. Op de een of andere manier is de adreswijziging destijds niet goed gecommuniceerd tussen de gemeente en het UWV. Chantal heeft de oproepen om zich te melden dus nooit ontvangen.

Ik stel Chantal voor om bezwaar te maken tegen de intrekking van de Wajong uitkering van 2003. Het is ergens een beetje gek; 15 jaar na dato. Aan de andere kant is ze nu met het opvragen van het dossier pas voor het eerst geïnformeerd. Baat het niet, dan schaadt het ook niet.

Bezwaarprocedure

Het UWV weet in eerste instantie niet goed wat ze aan moeten met een bezwaar tegen een beslissing van 15 jaar geleden. Ze neigen ernaar om het niet ontvankelijk (ongeldig) te verklaren.

We krijgen de kans om te motiveren waarom het toch een geldig bezwaar is en hier gaan ze uiteindelijk in mee. Hiermee erkent het UWV dat er destijds een fout is gemaakt en kan het bezwaar inhoudelijk beoordeeld worden.

Na een bezwaarprocedure van ruim 6 maanden komt er een brief; het bezwaar is gegrond verklaard en de beslissing uit 2003 wordt vernietigd. Dit betekent dat mw. met terugwerkende kracht als Wajongere gezien wordt. Dit betekent voor de toekomst dat zij haar vangnet weer heeft. Op dit moment gaat het redelijk goed en heeft ze inkomen, maar er zijn regelmatig periodes dat het minder goed gaat en dan heeft ze dit vangnet hard nodig.

Financieel heeft het ook behoorlijk wat voordelen;

• Er wordt over de afgelopen twee jaar een berekening gemaakt van het recht op een nabetaling.
• Bij de belastingdienst worden de belastingaangiftes van de afgelopen vijf jaar aangepast en krijgt ze door haar Wajong status een extra teruggave.
• Maandelijks krijgt ze vanaf heden een aanvulling op haar salaris.
Al deze betalingen bij elkaar zijn voldoende om de schulden in een keer af te betalen en de schuldhulpverlening kan dus vroegtijdig worden beëindigd.

De winnaars van dit verhaal op een rij:

• Chantal en haar gezin zijn binnen een jaar na aanvang schuldhulpverlening volledig schuldenvrij.
• De schuldeisers hebben hun vordering 100% betaald gekregen. Binnen de schuldhulpverlening hadden ze genoegen moeten nemen met een aanbod van ongeveer 10%.
• De gemeente heeft het traject van schuldhulpverlening binnen een jaar kunnen afronden. Normaal duurt een traject drie jaar en al die tijd is daar een schuldhulpverlener bij betrokken. Door de vroegtijdige beëindiging besparen ze op personeelskosten.
• De werkgever merkt aan Chantal dat er een last van haar schouders is gevallen. Ze hoeft zich geen zorgen meer te maken over haar financiën en is hierdoor veel productiever.

*Vanwege privacy redenen zijn Chantal en Richard fictieve namen

Inschakelen budgetcoach

Wilt u meer weten hoe u een budgetcoach kunt inzetten bijvoorbeeld in uw gemeente of voor uw werknemer.

Wij vertellen graag meer over onze werkwijze. Samen gaan we kijken hoe dit het beste past binnen uw organisatie.

072 – 540 91 75

info@budgetcoach.nl.