Eerste Hulp bij Schulden; zo voorkom je erger!

Eerste Hulp bij Schulden; zo voorkom je erger!

 

Geldproblemen ontstaan zeker niet alleen bij mensen met een laag inkomen. Ook hoogopgeleiden en mensen met een goed inkomen kunnen in schulden raken. Bovendien ontstaan financiële problemen soms door een samenloop van omstandigheden. Elke oorzaak vraagt om een specifieke aanpak.

Vier soorten schulden
Er zijn verschillende redenen waarom iemand in financiële problemen kan komen. Grofweg kun je vier soorten schulden onderscheiden:

 • Aanpassingsschulden
  Het kan iedereen overkomen: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Hierdoor kan het inkomen plotseling flink dalen. Wanneer iemand er dan niet in slaagt om zijn uitgavenpatroon aan te passen, is er sprake van aanpassingsschulden.
 • Overlevingsschulden
  Huishoudens met een zeer gering huishoudbudget hebben vaak veel moeite om rond te komen. We spreken dan van overlevingsschulden: het inkomen is te laag om alle noodzakelijke uitgaven te betalen. Het kan ook zijn dat de vaste lasten hoger zijn dan het maandelijkse inkomen. Er blijft dan geen geld meer over voor de basisbehoeften. En als dan plotseling de wasmachine het begeeft, is er geen geld voor een nieuw exemplaar. Om te kunnen overleven, moeten mensen dan geld lenen. Of ze gaan op afbetaling kopen.
 • Compensatieschulden
  Ook dit soort schulden wordt doorgaans gemaakt door huishoudens met een laag inkomen. Het inkomen is vaak wel genoeg om de noodzakelijke uitgaven te voldoen, maar deze mensen hebben een laag zelfbeeld, ervaren stress of zijn ontevreden en compenseren hun negatieve emoties door spullen te kopen die ze zich niet kunnen permitteren. Zo hopen ze zich prettiger te voelen of zich naar de buitenwereld beter voor te doen.
 • Overbestedingsschulden
  Ook huishoudens met een inkomen dat wél genoeg is om de vaste lasten en huishoudelijke uitgaven te betalen, kunnen in financiële problemen raken. Bijvoorbeeld door bovenmatige consumptie, waarbij ze hun geld vaak uitgeven aan dingen die niet echt noodzakelijk zijn. Ze lenen bijvoorbeeld geld voor een nieuwe auto, terwijl de vorige pas twee jaar oud was.

Problematische schulden
Schulden zijn problematisch als iemand niet in staat is om zonder hulp de aangegane verplichtingen te vervullen. Merk jij dat een van je medewerkers problematische schulden heeft? Dan is het essentieel om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Want daarmee kunnen ernstige financiële problemen worden voorkomen, zoals energieafsluiting, loonbeslag of uithuiszetting. Wat de beste aanpak is en welke oplossingen er zijn, hangt uiteraard af van de oorzaak van de schulden. Een budgetcoach kan hierbij helpen.

Benieuwd wat wij voor jouw medewerker(s) kunnen betekenen? Neem snel contact met ons op!