Grote besparing door inzet budgetcoach

Voorgeschiedenis
Door privé-omstandigheden was de familie het overzicht in hun financiën verloren. De familie had onder meer schulden bij de hypotheekverstrekker, de belastingdienst en de zorgverzekeraar. Gevolg hiervan was dat de voorlopige teruggaaf niet werd uitbetaald door de belastingdienst en dat de familie de bestuursrechtelijke premie betaalde (met dus een boetepremie van 30%).
Inzet budgetcoach
Door inzet van de budgetcoach kon de familie € 1000,00 per maand besparen op de maandelijkse uitgaven. Hierbij was nog geen rekening gehouden met een eventuele wijziging in de aflossingen. Deze besparing heeft de familie gerealiseerd en hiermee konden zij bijna alle schulden aflossen in een periode van enkele maanden. Hierdoor kregen zij de voorlopige teruggaaf weer uitbetaald en de boetepremie van de zorgverzekering is vervallen. Zij kregen zelfs nog een teruggave van de belastingdienst en daarnaast vakantiegeld. Met deze beide bedragen zijn nog een paar schulden afgelost.
Resultaat
Het inkomen werd verhoogd omdat de maandelijkse voorlopige teruggaaf weer werd uitbetaald. Daarnaast zijn de uitgaven sterk verminderd, omdat de boetepremie van de zorgverzekeraar verviel, enkele maandelijkse lasten konden flink verlaagd en veel aflossingen vervielen. Totaal heeft de familie door inzet van de budgetcoach ruim € 2000,00 meer besteedbaar inkomen per maand. De familie heeft er zelfs een ‘een sport’ van gemaakt om met zo weinig mogelijke maandelijkse lasten rond te komen. Zij kunnen nu ook weer sparen om nieuwe financiële problemen te voorkomen.