Hoe je budgetcoaching kunt inschakelen voor je medewerkers

Steeds meer werkgevers bieden medewerkers met financiële zorgen budgetcoaching aan. Wat houdt het in en hoe pak je het aan? Maatwerk is belangrijk en dus stemmen we met de werkgever af wat de beste insteek is. Waar moet je dan aan denken?

Er zijn zoveel verschillende organisaties met zoveel verschillende behoeften (van zowel de organisatie als de werknemer), dat budgetcoaching inschakelen er bij elke organisatie en elke medewerker anders uit ziet. 

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Budgetcoach.nl om de mogelijkheden voor jouw werknemers te bespreken. In deze blog geven we alvast antwoord op een aantal vragen die je wellicht hebt.

Wat wil je de medewerkers bieden?

Het niveau van budgetcoaching bepaal je als werkgever. Wil je alleen een eerste gesprek aanbieden waarin de budgetcoach in een gesprek thuis alle inkomsten/uitgaven in kaart brengt en adviseert hoe dit beter in balans gebracht kan worden? De medewerker ontvangt hierbij na afloop een budgetmaandrapport en verslag van alle tips en adviezen. We zien dat veel werknemers met een enkele afspraak ook al veel inzichten mee krijgen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Het kan ook zijn dat de medewerker meer hulp kan gebruiken om toe te werken naar een gedragsverandering. Het is aan de werkgever om, na het ontvangen van een plan van aanpak, te bepalen hoeveel uur extra mag worden geboden.

Heb je medewerkers met loonbeslag? Dan gaan we uit van 15 uur ondersteuning gedurende 6 – 12 maanden.

Vraag het medewerkers zelf

Vind je het, ook na rondvraag bij HR-medewerkers en leidinggevenden, lastig om te beoordelen aan welke vorm van budgetcoaching je werknemers behoefte hebben? Dan kan het afnemen van enquêtes zinvol zijn. Je kunt dan ook meteen inzicht krijgen in hoeveel werknemers last hebben van geldzorgen. Natuurlijk kunnen we je helpen bij het opstellen van de juiste vragen. 

Mag de hulp anoniem?

Het is niet altijd fijn als je leidinggevende weet dat je financiële zorgen hebt. Het is aan de werkgever om te bepalen in hoeverre de hulp anoniem geboden mag worden. Soms maakt een werkgever in dit proces gebruik van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit kan werknemers ervan overtuigen echt hulp aan te nemen. De drempel wordt op deze manier verlaagd. Maar we zien ook dat de werkgever en werknemer soms juist samen de aanmelding doen.

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers de hulp aanvaarden?

Er zijn allerlei manieren om het onder de aandacht te brengen. Via een nieuwsbrief, het intranet, een werkoverleg, bedrijfspresentatie of posters (met QR) code op diverse plekken zoals de kantine, lift of bij de toiletten. 

Een kaartje of brief sturen naar het huisadres zodat men dan rustig kan kijken wat budgetcoaching is, werkt ook goed. En er is de webinar ‘Meer rust door financieel bewust’ waar medewerkers anoniem aan kunnen deelnemen en zo meer te weten komen over budgetcoaching. Meer informatie over de webinar? Klik dan hier

Wat is de rol van de leidinggevende en HR-medewerkers?

Hulp vragen is niet gemakkelijk. Help leidinggevenden en HR-medewerkers om signalen van financiële zorgen te herkennen en het gesprek aan te gaan. We bieden allerlei informatie hiervoor aan. Ook is er een training mogelijk. Leidinggevenden en HR-medewerkers kunnen hierin een hele belangrijke rol vervullen.

Laat Budgetcoach.nl meedenken

Iedere organisatie is anders, en heeft te maken met haar eigen uitdagingen, cultuur en beschikbaar budget. Neem daarom vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl om te sparren over jouw casus. Mail ons op info@budgetcoach.nl of met bel met 085 273 58 41.

Ook interessant: Manieren om budget vrij te maken voor budgetcoaching in jouw organisatie