Hoge zorgkosten oorzaak betalingsproblemen

Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak voor betalingsproblemen dan drie jaar geleden. Hoge zorgkosten wordt nu door 22% van de consumenten genoemd als reden. In 2012 noemde 10% dit als reden.
Deze cijfers blijken uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk 2015 van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het instituut noemt deze verdubbelingen verontrustend. Deze betalingsproblemen zijn namelijk moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door een slordige administratie of overbesteding, aldus het Nibud. Verder constateert het instituut dat uitkeringsgerechtigden aan de grens zitten van hun financiële mogelijkheden. Driekwart van hen komt moeilijk rond, in 2012 was dat nog 69%.