Incassobureau bij bemiddelen vergunning nodig

Incassobureaus die krediet aanbieden of bemiddelen in krediet moeten van de AFM  vóór 7 april 2017 een vergunning aanvragen. Incassobureaus die geen vergunning aanvragen moeten eventueel hun activiteiten aanpassen, zodat er geen sprake meer is van bemiddelen of aanbieden zoals dat in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staat. Tot AFM een beslissing heeft genomen op een aanvraag voor een vergunning mogen die incassobureaus hun activiteiten voort zetten. De AFM wil dat de kredietaanbieder eerst samen met de klant op zoek gaat naar een oplossing voor betalingsproblemen, voordat een incassobureau wordt ingeschakeld. Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe betalingsregelingen afspreekt met geldleners, is een vergunning nodig. Dan is er namelijk sprake van bemiddeling. Meer info>>