Interessant onderzoek naar financiële gezondheid van Nederland: 75% van Nederlanders niet financieel gezond

Ruim een op de tien huishoudens kan niet rondkomen omdat hun inkomen onvoldoende is. Van deze groep maakt of heeft de helft schulden en gebruikt de andere helft het spaargeld om rond te komen. Ruim twee derde van de Nederlandse huishoudens houdt geld over aan het eind van de maand. Meer dan de helft van de huishoudens is in staat om hun inkomen te voorspellen voor de komende twaalf maanden of langer. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft, naar eigen zeggen, consumptieve schulden. Ongeveer de helft daarvan zegt ook te weten hoe deze er daadwerkelijk uitzien. Zo’n 12% van de huishoudens vond het (zeer) moeilijk om de noodzakelijke kosten voor hun levensonderhoud te betalen. Ruim een derde van de Nederlandse huishoudens heeft moeite om alle rekeningen te betalen. Januari is traditioneel de maand waarin alle toeslagen/belastingen weer veranderen. Juist dat is iets waar we vanuit  budgetcoach.nl mee kunnen helpen om te zorgen dat we preventief medewerkers ondersteunen.

Advies om jouw collega’s preventief te informeren over de belastingveranderingen dit jaar? Neem contact op met één van onze budgetcoaches

Veranderingen in 2022

Je zult, vanuit je ervaring als hr-manager of leidinggevende, vast ook herkennen dat  de meeste mensen die wijzigingen spannend vinden. Bart Seegers, docent bij ons zusterbedrijf Learncare Academy vertelt: ‘Mede als gevolg van ons destijds nog demissionaire kabinet zijn er geen grote wijzigingen te verwachten in dit jaar. Wel verwacht ik dit jaar een opmaat naar grote wijzigingen die volgend jaar en in de jaren daarna plaats gaan vinden. Als hr-collega is het daarom wijs om je oren en ogen open te houden op dit vlak. Wat wel verandert dit jaar zijn de heffingskortingen. En dat is met name interessant voor de lagere inkomensgroepen omdat de algemene heffingskorting en de arbeidskorting stijgen. De combinatiekorting daarentegen daalt weer, dus het is uiteindelijk wel de vraag wat het onder de streep daadwerkelijk scheelt in het netto-inkomen. Verder wordt de zelfstandigenaftrek steeds verder ingeperkt, net als de renteaftrek van de eigen woning. Ook verwacht ik dat dit jaar wel duidelijk wordt wat de plannen zijn voor ons toeslagenstelsel. Naar verwachting gaat dit helemaal op de schop. Wat, tot slot, nog interessant kan zijn, is de aanpassing in het herstel van het recht op huurtoeslag bij een overschrijding, omdat je bij een huurverhoging alsnog het recht behoud om huurtoeslag te ontvangen. Ook is de levensloopkorting verdwenen. Al heeft dat niet voor veel mensen grote gevolgen.’

Over sparen en pensioen

Zeven op de tien Nederlandse huishoudens sparen maandelijks en de helft van de Nederlandse huishoudens kan morgen een uitgave doen die gelijk is aan het maandinkomen. Van de mensen die nog niet met pensioen zijn, vertrouwt maar 56% er op dat het maandelijks inkomen tijdens hun pensioen voldoende zal zijn. Meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat zij geen plannen hebben gemaakt voor hun pensioen. Een derde van de Nederlandse bevolking maakt geen financiële plannen. De huishoudens die wel plannen maken, doen dat meestal voor de korte(re) termijn. 

Uitkomsten rapport financiële gezondheid

Het zijn enkele uitkomsten uit een rapport van Deloitte dat de de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens in kaart brengt. Hiervoor hebben zij samen met partners als ING, Nibud en Universiteit Leiden een schaal ontwikkeld voor financiële gezondheid met bijbehorende gezondheidsniveaus. De resultaten van dit onderzoek onderstrepen de noodzaak voor huishoudens om stappen te zetten om hun financiële gezondheid en veerkracht te versterken. Daar kunnen ze goede ondersteuning bij gebruiken, afgestemd op hun persoonlijke situatie. In lijn met de inzichten van dit rapport hebben zij daarom een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Verschillende tools

Ook vanuit Budgetcoach.nl proberen we zoveel mogelijk preventief te werken, samen met werkgevers, gemeentes en bankinstellingen, om te voorkomen dat mensen het financieel (nog) moeilijk(er) krijgen. Zo hebben we bijvoorbeeld een whitepaper ‘Financieel fit route’. Je downloadt het hier.  Maar ook actief sturen op coaching en praktische schuldhulp helpt mensen die het financieel moeilijk hebben om hun schaapjes (weer) op het droge te krijgen.

Onderzoek biedt nieuw inzicht én helpt veranderen

Dit onderzoek, waarvan je de complete uitkomsten hier kunt lezen, is niet alleen bedoeld om nieuwe inzichten te bieden, maar ook om Nederlanders zelf aan te zetten tot verandering én om organisaties in staat te stellen hen daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Op die manier wil men bijdragen aan het verbeteren van de financiële gezondheid van alle Nederlanders. Want financiële gezondheid is voor iedereen relevant, zo laat dit onderzoek zien. En dat sluit precies aan bij het motto van Budgetcoach.nl dat luidt: ieder mens is het waard om in te investeren

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Wil je er meer over weten of even overleggen? Bijvoorbeeld over die collega waarbij je signalen van geldzorgen ziet? En weet je misschien niet goed hoe je op een fijne manier het gesprek aan kunt gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken uit naar je bericht. 

Bron: onderzoek Deloitte naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens. 

Tips om 2022 financieel goed te starten

„Wij merken dat alles valt en staat bij overzicht”, tipt Stephanie Hesterman, co-owner van Budgetcoach.nl. „Veel mensen weten niet precies wat erin komt en eruit gaat. Dat is dan ook de eerste tip die we altijd meegeven.”
Dat overzicht creëeren is makkelijker dan je in eerste instantie denkt. „Schrijf simpelweg op een papiertje welke uitgaven je doet”, zegt Hesterman. „Zeker met online winkelen en de optie achteraf betalen hebben we namelijk geen idee meer hoeveel we precies aan alles uitgeven.” Lees verder op de website van Metro >>