Loonbeslag wanneer opheffen en wanneer geen loonbeslag

Loonbeslag is niet altijd toegestaan of de beste oplossing voor het aflossen van een schuld. Op bepaalde inkomsten is het verboden om beslag te leggen. In uitzonderlijke situaties kan (loon)beslag voorkomen worden. Deze situaties zullen we hieronder beschrijven.

Ook is loonbeslag niet mogelijk als de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen.

Verbod loonbeslag

Aan het loonbeslag zijn wel beperkingen verbonden. Een schuldenaar moet immers nog wel voldoende inkomen overhouden om van te leven. Daarnaast wordt de schuldenaar beschermd tegen beslag op bepaalde toeslagen. Die toeslagen worden vertrekt, omdat de schuldenaar bepaalde kosten moet maken en die niet kan betalen zonder die toeslagen. Als dan beslag wordt gelegd op die toeslagen beslag kan worden gelegd, wordt de schuldenaar teveel benadeeld. Hierop zijn wel uitzonderingen; zie ook ‘Voorwaarden loonbeslag’ en ‘loonbeslag belastingdienst’.

Het is verboden beslag te leggen op:

• Huurtoeslag, tenzij dit gedaan wordt door de verhuurder of belastingdienst

• Zorgtoeslag, tenzij dit gedaan wordt door de zorgverzekeraar of belastingdienst

• Kind gebonden budget, tenzij dit gedaan wordt door de kinderopvang of belastingdienst

Reden voor de uitzondering voor beslaglegging van genoemde bedrijven is dat die betreffende instanties immers betaald hadden moeten worden van die toeslagen. Voor de belastingdienst geldt  dat de betalende Nederlander niet benadeeld mag worden door niet-betalende Nederlanders.

Nihilstelling loonbeslag

Er zijn uitzonderingssituaties waarin de beslagvrije voet niet geldt (bijvoorbeeld een justitieel verleden) en de beslagvrije voet op nihil kan worden gesteld. Op het gehele inkomen wordt dan beslag gelegd.
Ook voor werknemers die in Nederland werken maar in een ander land wonen, kan de beslagvrije voet op nihil worden gesteld. Overigens bestaat een inkomen niet alleen uit het reguliere salaris, maar ook uit de vakantietoeslag, een eventuele bonus of een dertiende maand.

(Loon)beslag opheffen

Het loonbeslag is het uiterste middel van een schuldeiser om zijn schuld afgelost te zien. Zij zullen dit niet zomaar opheffen, omdat eerdere pogingen om zonder loonbeslag hun schuld afgelost te zien, niets opleverden.

Als het loonbeslag dan eenmaal is opgelegd is het moeilijk dit op te heffen. Het beste is om loonbeslag te voorkomen.
Dit kan door alsnog een betaalregeling af te (laten) spreken. Eventueel kan dit door een tussenpersoon gebeuren. Het is dan wel belangrijk dat de betaalregeling strikt wordt nagekomen. Anders bestaat het risico dat toch loonbeslag gelegd wordt.

Als het loonbeslag opgelegd is, resteert alleen een gang naar de instantie die het beslag heeft toegekend. Dit is vaak de rechter of voor overheidsinstanties de invorderingsambtenaar.  Er zal dan aangetoond moeten worden dat loonbeslag een overdreven maatregel is. Maar dit mag niet te lichtvoetig worden opgenomen: De rechter of invorderingsambtenaar moet er van overtuigd zijn dat de schuld ook zonder loonbeslag afgelost zal worden. Eerdere pogingen om de schuld zonder loonbeslag af te lossen zijn eerder immers niet gelukt.

Wilt u weten hoe een budgetcoach bij loonbeslag kan helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

072 – 540 91 75

info@budgetcoach.nl.