Loonbeslagen en ziekteverzuim: weet jij écht hoe het zit?

We merken in de praktijk dat er onder hr-afdelingen nog wel eens onrust is over de thema’s loonbeslag en ziekteverzuim. Ook bij de hr-adviseurs van grote bedrijven blijkt niet altijd duidelijk te zijn hoe een en ander in elkaar steekt. Logisch, want de regelgeving is complex en deze verandert bovendien regelmatig. Weet jij bijvoorbeeld het antwoord op deze vragen: wanneer wordt er loonbeslag gelegd? Hoeveel beslagen komen er binnen? Op welke manier wordt er intern over gecommuniceerd in het management en naar de medewerker toe? En is er eigenlijk wel een vertrouwenspersoon binnen onze organisatie die bij de betrokken medewerker informeert of we iets kunnen doen? 

Hef het taboe op 

Er rust nog altijd in meer of mindere mate een taboe op het bespreekbaar maken van financiële problemen bij medewerkers. Terwijl de betrokken persoon andersom juist ook vaak een drempel voelt om het onderwerp aan te snijden. Bijvoorbeeld omdat men zich schaamt. Of omdat de medewerker bang is om zijn baan te verliezen. En dat is nu nét hetgeen hij niet kan gebruiken…

Maak duidelijk beleid

Wanneer je ervoor zorgt dat je dit stukje beleid goed op orde hebt, dan kun je daar al veel winst mee behalen en vanaf daar preventief werken. Door het onderwerp uit te dragen binnen de organisatie voelen de medewerkers die dit aangaat zich vrijer om te spreken over de financiële uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. En dat is de start van verbetering. Door te kiezen voor een duidelijk beleid staat er binnen de organisatie een overtuiging van de noodzaak om dit onderwerp structureel op de agenda te zetten. Zo blijken leidinggevenden, doorgaans degenen die verantwoordelijk zijn voor de budgetten, meer open te staan voor (budgetcoach)trajecten als zij eenmaal beseffen hoeveel een financieel niet-fitte medewerker eigenlijk kost. Bijvoorbeeld omdat hij onder enorme druk staat, daardoor minder presteert op de werkvloer of omdat hij zo diep in de schulden raakt waardoor hij helemaal niet meer verschijnt.


Binnen vijf dagen hulp: dat kán gewoon

Uit een onderzoek van het NIBUD kwamen onder meer de volgende cijfers naar voren: 

  • Loonbeslag zorgt voor een productiviteitsafname van 20% bij de betreffende medewerker.
  • Een gemiddeld loonbeslag is 24 maanden.
  • Het brengt zeven dagen ziekteverzuim op jaarbasis met zich mee.
  • De totale kosten van de schulden bij de werknemer met een modaal inkomen bedragen € 13.000 per jaar.

Tot slot geeft 78% van de medewerkers aan terecht te willen kunnen bij hun werkgever als ze financiële zorgen hebben. De behoefte om het gesprek aan te gaan is er dus wel degelijk…

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over de regels en gevolgen rondom loonbeslag en ziekteverzuim: neem dan vrijblijvend contact met ons op. Heb je een medewerker met financiële problemen? Dan zorgen wij, indien gewenst, dat er binnen vijf werkdagen een coach aan huis, online op de werkvloer komt. Met meer dan 40 coaches door het hele land is er altijd een Kiwa-gecertificeerde coach bij jou in de buurt. We horen graag van je!