Mensen met schulden niet geholpen door gemeenten

Mensen met schulden niet geholpen door gemeenten
Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen door hun gemeente.
Dat komt door onder meer de zware criteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening, door strenge criteria die gemeenten daarvoor hanteren en door het gedrag en de motivatie van de betrokken personen zelf.
Dat staat in een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zegt tegen de NOS dat iedereen die bij een gemeente aanklopt, individueel moet worden bekeken. Klijnsma adviseert mensen die niet geholpen worden naar de gemeenteraad of de ombudsman te stappen.
Veranderingen
Volgens de onderzoekers hebben veel gemeenten de schuldhulpverlening de afgelopen jaren anders ingericht en hebben ze (tijdelijke) uitsluitingscriteria opgenomen.
Zo worden mensen die geen inkomen hebben of ingeschreven zijn als zelfstandige bij de KvK uitgesloten. Ook mensen die recentelijk al beroep deden op schuldhulp of in een niet afgeronde scheiding zitten, komen niet in aanmerking.
Ook voor mensen met een eigen woning is het lastig om hulp te krijgen. Daarnaast zijn veel gemeenten ook gaan screenen op motivatie en vaardigheden.
Motivatie
Geconcludeerd wordt in het rapport dat het beleid moet worden aangepast en dat schuldenaren intensiever moeten worden begeleid om hun motivatie om het traject vol te houden te vergroten.
Uit cijfers van de NVVK over 2013 blijkt dat er in ons land toen 89.000 aanmeldingen waren voor schuldhulpverlening en in 2012 waren dat er 84.500. De gemiddelde schuld steeg in dat jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro.
Oneigenlijke gronden
Joke de Kock van de NVVK spreekt van oneigenlijke gronden waarop mensen worden uitgesloten van schuldhulp. Veel andere problemen komen volgens haar juist voort uit financiële problemen. Zo kunnen die juist weer problemen veroorzaken in het gezin of voor de gezondheid.
Voor het onderzoek zijn de beleidscriteria van 34 gemeenten onderzocht. Ook zijn schuldhulpverleners en schuldenaren ondervraagd.
Op de site van de NOS zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het de bedoeling is dat bij alle mensen die zich melden voor schuldhulp van geval tot geval bekeken wordt wat de gemeente kan doen. Of dat in de praktijk gebeurt, weet de VNG niet.
Bron nu.nl