Mijn kind wordt 18

Tanisha Meyer is hier inmiddels al een aantal jaar in dienst. Als dochter van 1 van de eigenaresses van Learncare Academy en Budgetcoach.nl is er inmiddels een mijlpaal bereikt. Ze heeft haar eindexamen gehaald voor de zomervakantie, natuurlijk super trots en blij, maar….. een andere mijlpaal is ook bereikt…..ze is van de zomer 18 jaar geworden. Dat betekent dat er heel veel gaat veranderen. Gevoelsmatig maar ook natuurlijk de feiten.” Ik merk dat mijn dochter hier zenuwachtig van wordt, want alle uitgaves die eraan komen en zaken die geregeld moeten worden, dat is nog al niet wat”. Wij merken dat budgetcoaches dit ook regelmatig tegenkomen bij klanten. Er komt ineens een hoop op je af en dan moet je maar net weten waar je moet zijn en hoe je dit moet regelen. Niet alle ouders zijn in staat hun kinderen hierin te ondersteunen.

Zorgverzekering en Zorgtoeslag

Een half jaar voordat je 18 jaar wordt ontvang je van de zorgverzekeraar van je ouders een brief met de mededeling dat je vanaf je 18de een eigen zorgverzekering moet hebben en voor de zorg die je nodig hebt een eigen risico moet betalen. Uiterlijk een maand na je 18de verjaardag moet je de verzekering geregeld hebben anders krijg je een boete. Je bent niet verplicht om de verzekering bij de zorgverzekeraar van je ouders af te sluiten.  Het is erg lastig voor een 18 jarige om te weten welke zorgverzekering je moet nemen: wel of geen aanvullende verzekering en hoe hoog je het eigen risico zet. Studenten hebben over het algemeen weinig inkomen en zullen dan ook vaak kiezen voor een zo laag mogelijke verzekering. Maar is dat wel altijd de beste keuze? Als je veel gebruikmaakt van zorg is het verstandiger om voor een aanvullende verzekering te kiezen. Via studenten zorgverzekering vind je veel meer informatie over dit onderwerp. Voor een basis zorgverzekering ben je ongeveer € 110,-/ € 120,- per maand kwijt. Dat is erg veel geld voor studenten. Voor personen die niet voldoende inkomen hebben, bestaat er zorgtoeslag.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag:

• Als je 18 jaar of ouder bent,

• een Nederlandse zorgverzekering hebt,

• het inkomen ligt onder het (gezamenlijke) inkomensgrens,

• je hebt de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning,

• het ( gezamenlijke) vermogen is niet te hoog:

Je inkomen mag niet hoger zijn dan € 30.481 (2020)zonder toeslagpartner en € 38.945 (2020)met toeslagpartner.

Het vermogen mag niet hoger zijn dan € 116.613 (2020) zonder toeslagpartner en € 147.459 (2020) met toeslagpartner.

De maximale zorgtoeslag in 2020 is 1.248 euro per jaar zonder toeslagpartner. Voor toeslagpartners geldt een maximale zorgtoeslag van 2.388 euro per jaar.

Let op! Studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen!

Als je uit gaat van een zorgverzekering van € 120,00 min de maximale zorgtoeslag € 104,00 kom je op € 16,-zorgverzekeringskosten per maand. Lijkt niet zoveel, maar dat zijn ook een aantal biertjes. De pil is ook niet altijd meer gratis vanaf je 18de. Afhankelijk van je zorgverzekering ben je ook al gauw € 20,00 per jaar kwijt. Dit zijn kosten waar studenten van te voren geen rekening mee houden. Als je lenzen en/ of een bril hebt, dien je ook een ( deel) zelf te betalen. In Tanisha haar geval is dat € 26,00 per maand. Daarnaast heeft Tanisha de pech dat ze net na haar 18de verjaardag is geopereerd. Dit kost haar een eigen risico van € 116,00. Veel geld voor een student en waar ze al op tijd rekening mee moet houden in haar budget.

Tegemoetkoming, studiefinanciering en studentenreisproduct

Tegemoetkoming:

Via DUO heb je de mogelijkheid om studiefinanciering of tegemoetkoming aan te vragen. Hoe hoog de studiefinanciering of tegemoetkoming is, hangt o.a. af van je leeftijd, opleiding en of je thuiswonend bent.

Als je 18 jaar bent en je zit op het vmbo, havo of vwo dan kan je een tegemoetkoming in de scholingskosten aanvragen. Je moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kun je het ontbrekende bedrag extra lenen. Je bent 18 jaar, maar jonger dan 30 jaar,

•Je volgt een vmbo, havo, vwo, lwoo, praktijkonderwijs, vso ( tot 20 jaar) of vavo opleiding

• Je hebt de Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere vergunning of je komt uit een EER-land of Zwitserland, dan moet je een aparte aanvraag indienen. Je krijgt geen vergoeding voor reiskosten. Dit geldt alleen voor mbo, hbo of universiteit opleidingen.

De tegemoetkoming gaat in vanaf het eerste kwartaal na je 18de verjaardag. De tegemoetkoming is een gift. Heb je problemen met je ouders, dan wordt het een lening.

Studiefinanciering

Als je een mbo, hbo of universiteit opleiding volgt, kan je recht hebben op studiefinanciering. Hoe hoog de studiefinanciering is hangt af van je leeftijd, opleiding en nationaliteit. Als je een kind verzorgt, kan je extra geld krijgen.

Voor MBO studenten gaat de studiefinanciering in vanaf het eerste kwartaal na de 18de verjaardag. Voor HBO- en Universiteitsstudenten gaat de studiefinanciering in vanaf de start van je opleiding, ook als je nog geen 18 jaar bent.

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen:

Mbo

• basisbeurs

• aanvullende beurs

• lening

• studentenreisproduct

Hbo of universiteit

• aanvullende beurs

• lening

• studentenreisproduct

• collegegeldkrediet

De basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct kunnen een gift zijn of worden. Voor MBO 1 of 2 is het altijd een gift. Voor MBO 3 en 4 geldt dat de producten een gift worden als je binnen 10 jaar minimaal een MBO 3 niveau diploma hebt behaald. Voor HBO en universiteit geldt dat je ook binnen 10 jaar je diploma moet halen. Hoeveel jaren aanvullende beurs een gift wordt is afhankelijk van de waarde van je diploma.

Bedragen studiefinanciering:

Bekijk alle bedragen hier.

Op de website van DUO kun je een proefberekening maken om te kijken waar je als student recht op hebt. Ook is op de website van DUO nog veel meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Studentenreisproduct

Studenten die een voltijdstudie MBO, HBO of universiteitsstudie volgen hebben recht op een studentenreisproduct, ook als je nog geen 18 jaar bent.

Het studentenreisproduct is in de eerste plaats een lening en kan omgezet worden naar een gift. Voor studenten die MBO 1 of 2 volgen, is de studentenreisproduct altijd gratis. Voor MBO niveau 3 en 4HBO en universiteit is het studentenreisproduct in eerste instantie een lening. Behaal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt het omgezet in een gift. Het studentenreisproduct kost per maand € 98,72 (2020).

Een student krijgt automatisch een weekabonnement, maar reis je als student juist veel in het weekend, dan kan je een weekendabonnement aanvragen. Bij een weekabonnement reis je doordeweeks gratis en in het weekend krijg je in de trein een korting van 40% en voor de bus, tram, metro en waterbus krijg je een korting van 34%. Voor een weekendabonnement geldt dit andersom; weekend gratis en doordeweeks met korting.

Er zitten wel wat spelregels aan qua tijden en feestdagen. Bekijk hier wanneer je gratis reist en wanneer met korting:

Voor MBO studenten gaat het studentenreisproduct in vanaf de maand die volgt op de aanvraag. HBO en universiteitsstudenten kunnen gebruikmaken van het product zodra de studiefinanciering is gestart.

MBO 3 en 4 studenten krijgen maximaal 7 jaar een studentenreisproduct. HBO en universiteitsstudenten krijgen voor de duur van de opleiding een studentenreisproduct en mag verlengd worden met 1 jaar.  Voor masterstudenten gelden aparte regels. Zie deze link voor meer informatie.

MBO 1 en 2 studenten krijgen het studentenreisproduct zolang ze ingeschreven staan voor een opleiding.

Als student zijnde mag je niet teveel bijverdienen. In 2020 ligt de grens voor bijverdienen op € 15.003,05. Als je meer bijverdient moet je de studiefinanciering en reisproduct stopzetten. Doe je dit niet dan moet je alles terugbetalen. Bij een studentenreisproduct krijg je een boete voor het ten onrechte reizen met dit product: Voor de 1e maand is de boete € 75,- per halve maand. Daarna is de boete € 150,- per halve maand.. Het is je eigen verantwoordelijkheid op tijd stop te zetten. Voor startende ondernemers die in hun afstudeer jaar zitten telt winst uit onderneming niet mee als bijverdiensten.

Op de website via DUO vind je nog veel meer informatie over de studiefinanciering en reisproducten, hoeveel studiefinanciering je kan krijgen en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Kinderbijslag en kindgebonden budget stopt

Zodra je kind  18 jaar wordt heb je als ouder geen recht meer op kinderbijslag! Dit scheelt toch € 316,41 per kwartaal bij kinderen met de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Ook het kindgebonden budget stopt zodra je kind 18 jaar wordt. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor je kind. Zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget stoppen automatisch. Kinderbijslag stopt van af de eerste dag van het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. Heb je geen recht meer op kinderbijslag, dan ontvang je ook geen kindgebonden budget meer.

Kinderbijslag en kindgebonden budget kan ook eerder al stoppen: Als je kind 16 of 17 jaar is en studiefinanciering kan aanvragen  ( ook als het kind hiervan afziet) stopt de kinderbijslag en kindgebonden budget. Kinderbijslag stopt ook als je kind niet meer op school zit om een startkwalificatie te halen en hier geen vrijstelling voor heeft gekregen.

Kinderbijslag stopt daarnaast in de volgende gevallen:

• Als de ouders in het buitenland gaan wonen of werken

• Als het kind in het buitenland gaat wonen

• Het kind komt te overlijden

• Als het kind uit huis gaat wonen en de ouder niet meer dan € 425,- per kwartaal bijdraagt aan de zorg voor het kind

Studenten mogen ook niet teveel bijverdienen. Als je jonger bent dan 16 jaar maakt het niet uit hoeveel je bijverdient. Voor het bijverdienen gelden de volgende regels:

• Je mag niet meer dan € 1.296,- netto per kwartaal bijverdienen. Je bent verplicht inkomen boven dit bedrag door te geven aan SVB. Verdien je meer, dan krijg je over dat kwartaal geen kinderbijslag

• In de zomervakantie mag je € 1.330,- extra bijverdienen. Als je in het examenjaar zit, start de zomerperiode vaak al in mei en dan mag je al eerder extra bijverdienen.

• SVB kijkt naar het moment van uitbetalen. Salaris van maart dat wordt uitgekeerd in april, telt mee voor het 2de kwartaal

De volgende inkomsten tellen mee:

• Loon of salaris

• Inkomen uit eigen bedrijf

• Zaken waar de werkgever voor zorgt, zoals kosten en inwoning

•  Stagevergoeding

• Vergoeding van de werkgever, bijvoorbeeld reiskosten, kleding of een veiligheidsbril

•  teruggave van loonheffing

•  een uitkering of grond van de Werkloosheidswet of Ziektewet

De volgende inkomsten tellen niet mee:

• Zakgeld

• Rente van een spaarrekening

• Vakantiegeld

Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden op www.svb.nl

Kinderalimentatie

Alleenstaande  ouders die kinderalimentatie ontvangen, moeten vanaf het moment dat het kind 18 jaar wordt de kinderalimentatie betalen aan het kind! Dit geld moet elke maand overgemaakt worden op de bankrekening van het kind. Kinderen hebben tot hun 21ste levensjaar recht op de kinderalimentatie. Als het kind voor zijn of haar 21ste levensjaar een baan heeft met minimaal het minimumloon en financieel zelfstandig is, dan stopt de kinderalimentatie eerder.

Inschrijving sociale huurwoning en huurtoeslag

De leeftijdsgrens voor het huren van een sociale huurwoning is doorgaans 18 jaar. Sociale huurwoningen zijn beschikbaar voor een kleine groep van de samenleving. Huren in de vrije sector is voor veel studenten onmogelijk om te betalen. Ook het kopen van een woning wordt steeds lastiger omdat je eigen geld moet inbrengen. Mijn advies is om je gelijk in te schrijven bij een woningbouw zodra je 18 jaar wordt, omdat er vaak lange wachttijden zijn. In Alkmaar bijvoorbeeld vaak 8 jaar!

Studenten zijn vaak nog minderjarig als ze starten met een studie en hebben soms ook lange reistijden. Voor het huren van een studentenkamer is er geen leeftijdsgrens.

Er bestaat een tegemoetkoming in de huurkosten; Huurtoeslag. Onder bepaalde voorwaarden kan je huurtoeslag aanvragen. De huurtoeslag wordt dan elke maand rond de 20ste op je bankrekening gestort. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van je huur, medebewoners, inkomen, leeftijd en vermogen.

Voorwaarden huurtoeslag 18 jaar tot 23 jaar:

• je bent 18 jaar of ouder.

• Je hebt met de verhuurder een huurcontract getekend.

• Je huurt een zelfstandige woonruimte.

• Je betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

• Jij, jouw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.

• Jij, jouw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

• Je inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens.

• Je huur en vermogen zijn niet te hoog.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden.

Gekort op je huurtoeslag

Als je huurtoeslag ontvangt en jouw kind wordt 18 jaar, dan wordt zijn of haar inkomen ook meegenomen in het berekenen van de huurtoeslag! Dit betekent dat jij minder huurtoeslag zal ontvangen. Via toeslagen.nl kan je berekenen wat er met de hoogte van je toeslagen gebeurt als jouw kind 18 jaar wordt. Mijn tip is om deze berekening al ruim van te voren te maken, en een goede schatting van het inkomen van je kind, zodat je al op tijd weet wat je maandelijks kwijt zal raken aan toeslagen. Ook kan je dan alvast met je kind bespreken of hij of zij ( eventueel) kostgeld moet gaan betalen.

Er zijn een aantal uitzonderingen die niet als inkomen of vermogen worden meegerekend in de toeslagenberekening. Kijk hiervoor op de site van de Belastingdienst.

Gekort op je bijstandsuitkering zodra kind 18 jaar wordt

Ontvang je een bijstandsuitkering en je kind wordt 18 jaar, dan kan het zijn dat je gekort wordt op je uitkering. Je wordt dan niet meer als alleenstaande ouder, maar als alleenstaande gezien. Ook mag je dan vaak minder vermogen hebben. Verder word er gekeken naar het inkomen van je kind. Het vervelende is dat iedere gemeente hun eigen regels hanteren hierin. In de ene gemeente wordt inkomen vanaf 18 jaar al meegenomen in de hoogte van de uitkering en in de andere gemeente vanaf 21 jaar. Er is zelfs een zaak bekend waarin een alleenstaande moeder werd gekort op haar uitkering, omdat haar kind 18 jaar werd, maar geen inkomen had. De gemeente gaf toen aan dat het kind oud genoeg was om te werken. Dit leek mij een vreemde zaak, maar zelfs de rechter gaf de gemeente gelijk en mevrouw had de zaak verloren.

Hoeveel je gekort wordt en vanaf welke leeftijd van je kind of het inkomen van je kind, is onmogelijk om dit nu te beschrijven omdat er diverse regels gehanteerd worden. Mijn advies is om, ruim voor de 18 jarige leeftijd van je kind, hier met jouw gemeente over te praten.

De gemeente Amsterdam beschrijft het volgende:

Mijn kind woont bij mij en heeft inkomsten. Wordt dit inkomen ingehouden op mijn bijstandsuitkering?

Nee, het inkomen van uw kind wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering. Toch kan uw uitkering veranderen.

• Als uw kind of kinderen 21 jaar of ouder zijn kan uw uitkering lager worden. Vanaf dat moment ziet de gemeente uw kind als medebewoner waarmee u de woonkosten kunt delen. De bedragen voor kostendelers vindt u bij Welke bijstandsnorm geldt voor mij?

Aansprakelijkheid en onderhoudsplicht

Zodra je 18 jaar wordt ben je voor de wet volwassen en kan je alles zonder je ouders doen. Contracten afsluiten, lening aangaan, huis kopen etc. Maar dat houdt ook in dat je zelf aansprakelijk bent voor je handelen en daden. Overigens geldt dit voor sommige zaken al voordat je 18 jaar werd.

• tot 14 jaar: Ouders zijn aansprakelijk voor het handelen van hun kind

• 14 en 15 jaar: Ouders zijn aansprakelijk voor het handelen van hun kind tenzij de ouders kunnen bewijzen dat ze het gebeuren niet konden verhinderen ( wat in de praktijk erg lastig is om te bewijzen)

• 16 en 17 jaar: Kinderen zijn zelf aansprakelijk tenzij de ouders nalatig zijn geweest

• 18 jaar: Je bent nu geheel zelf aansprakelijk voor alles dat je doet!

Tot je 27ste jaar kan je eventueel verzekerd blijven onder de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders.

In artikel 395a boek 1 Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat ouders totdat hun kind 21 jaar is, onderhoudsplicht heeft. De ouder dient het kind financieel te ondersteunen in het levensonderhoud zoals onderdak, eten, studie.

Geen toezicht meer op bankrekeningen van je kind

Als je bankrekeningen hebt voor je kind, staan deze rekeningen netjes in het overzicht bij jouw bankrekeningen. Erg handig om zo het uitgeef gedrag van je kind een beetje in de gaten te kunnen houden.  Als je een spaarrekening hebt geopend voor je kind, ben jij wettelijk vertegenwoordiger van deze spaarrekening. Zodra je kind 18 jaar wordt vervalt deze regeling en heb jij geen toezicht op de bankrekeningen van je kind meer. Dit houdt in dat ook de spaarrekening vrijgegeven wordt aan je kind. Als je vanaf de geboorte van je kind hebt gespaard kan hier een leuk bedrag op staan waar jouw kind ineens zeggenschap over krijgt. Nu vind ik zelf dat niet ieder kind van 18 jaar met bv een paar duizend euro overweg kan. Of in elk geval niet altijd uit zal geven aan zaken waar jij als ouder voor gespaard hebt.

Een paar maanden geleden kreeg ik een brief van mijn bank met de mededeling dat mijn dochter van de zomer 18 jaar wordt en haar bankrekeningen dan niet meer zichtbaar zijn in mijn overzicht. Ik was hier niet van op de hoogte en had hier ook nooit aan gedacht. Na aanleiding van deze brief heb ik de bank gebeld. Tijdens dit gesprek heb ik uitgelegd dat ik vind dat het eigenlijk mijn rekening is, ik heb het tenslotte geopend 18 jaar geleden, en dat ik vind dat ze er nog niet aan toe is om over het geld te beschikken. Mijn dochter is nu nog studente en het geld is bedoelt om te kunnen helpen bij het inrichten van haar huis in de toekomst of het kopen van een huis. Als antwoord kreeg ik; “dan moet je een bewindvoerder regelen voor haar die haar helpt met het leren om te gaan met geld”. Wauw! Dat was wel een heel makkelijk antwoord en totaal niet van toepassing. Uiteindelijk heb ik de spaarrekening opgeheven en een nieuwe geopend op mijn eigen naam. Ik vond dat wel erg lastig om te doen, omdat ik de spaarrekening bij haar geboorte speciaal voor haar had geopend en deze rekening nu niet meer bestaat. Ik vind het jammer dat ik toen niet op de hoogte ben gebracht hiervan en ik merk dat als ik dit vertel aan anderen, zij dit vaak ook niet weten. Helaas moet ik nu wel rekening houden met schenkbelasting en niet teveel in 1 keer overmaken naar mijn dochter tegen die tijd.

Stemmen

Zodra je 18 jaar bent mag je meedoen aan de verkiezingen voor de Tweedekamer, Provinciale Staten, gemeenteraden en het Europees Parlement.

Tot 1919 konden alleen mannen die een bepaald bedrag aan belastingen betaalden, stemmen. In 1919 werd de wet-Marchant aangenomen en ging per 1 januari 1920 officieel in. Vanaf dat moment mochten ook vrouwen stemmen.

Autorijden

Vanaf 16 jaar mag je beginnen met je theorie-examen voor de auto. Zodra je 16.5 jaar bent, mag je beginnen met autorijlessen en mag je een tussentijdse toets afleggen. Op je 17de mag je afrijden voor je praktijkexamen. Als je je rijbewijs hebt gehaald, mag je totdat je 18 jaar bent niet alleen rijden. Onder begeleiding van een coach mag je autorijden. Je dient dan altijd een begeleiderspas bij je te hebben waar de namen van je coaches opstaan. Via 2todrive.nl kan je een begeleiderspas aanvragen.

Uitvaartverzekering

Kinderen tot 18 jaar zijn vaak gratis meeverzekerend met hun ouders en vallen onder de zogeheten risicoverzekering. Vanaf 18 jaar tot 25 jaar is er vaak wel een premieplicht maar ligt dit nog niet zo hoog vanwege de leeftijd. Vanaf 25 jaar gaat de premie vaak omhoog.