Miljoenennota 2021: 150 miljoen extra voor vermindering armoede en schulden

Miljoenennota 2021: 150 miljoen extra voor vermindering armoede en schulden

Het wordt expliciet genoemd in de Miljoenennota 2021: het kabinet zegt toe extra aandacht te geven aan het verminderen van armoede en problematische schulden. Die belofte wordt ondersteund met harde cijfers: er wordt maar liefst 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. Toch vraagt de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, zich af of het vrijgemaakt budget voldoende is. 

Weinig financiële buffer

In een onderbouwing spreekt het kabinet zijn zorg uit over het feit dat een behoorlijk aantal huishoudens over weinig financiële buffers beschikt. Tel daar de verwachting van een toename van het aantal mensen met problematische schulden bij op en het is duidelijk dat het risico op armoede toe gaat nemen. Gelukkig erkent ook het kabinet dat vroegtijdige hulp en ondersteuning noodzakelijk zijn om erger te voorkomen. 

Aanpak van schulden en armoede

De eerder genoemde miljoenen die vrijkomen voor aanpak van schulden en armoede binnen het steun- en herstelpakket worden als volgt verdeeld. Er gaat 45 miljoen euro naar gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze bedragen worden over 2 jaren uitgesmeerd, te weten 15 miljoen in 2020 en 30 miljoen in 2021. 

Voorstel NVVK alternatieve maatregelen

Het NVVK stelt, vanuit de zorg die er heerst, een aantal alternatieve maatregelen voor. Mocht je meer informatie willen hierover, lees dan het complete artikel op de website van Binnenlands Bestuur. Terug naar de dagelijkse praktijk: wees alert op signalen binnen je team en grijp op tijd in als mensen niet lekker in hun vel zitten, zich vaker ziek melden of meer stress dan anders ervaren. Neem in dat geval contact met ons op of bekijk onze speciale pagina voor budgetcoaching van medewerkers: in veel gevallen zijn enkele maandelijkse gesprekken met een budgetcoach al genoeg om te voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. We doen het samen. Ook nu. Juist nu. 

Bron: website Binnenlands Bestuur