Ombudsman bezorgd over schuldhulpverlening

Ombudsman bezorgd over schuldhulpverlening
De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is bezorgd over de hoge eisen die veel gemeenten stellen aan hulpzoekers en gaat onderzoeken of mensen die in de financiële problemen zitten voldoende hulp krijgen. Aanleiding zijn verschillende klachten die Van Zutphen verzamelde.
In een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet Van Zutphen zijn vraagtekens bij het beperkte aanbod van gemeentelijke schuldhulp, de financiële expertise van de sociale wijkteams en het uitblijven van het moratorium.
Sinds 1 juli 2012 zijn gemeenten wettelijk verplicht de schuldhulpverlening voor hun inwoners te organiseren. In datzelfde jaar deed voormalig Ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzoek naar de schuldhulpverlening. Brenninkmeijer concludeerde dat de focus van de overheidsinstanties te weinig lag op het oplossen van problemen van de burger. “De burger zit gevangen in de armen van de octopus die de overheid heet”, stelde Brenninkmeijer toen.
Van Zutphen hoopt zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 te presenteren.
Bron NOS