Stijging huurachterstanden

Ongeveer 12% van de huurders van corporatiewoningen heeft moeite om elke maand de minimale kosten van het dagelijks levensonderhoud en de huur op te brengen.
Uit eerder onderzoek (2014) van het PBL bleek dat steeds meer huurders te weinig inkomen hebben om de huur en de minimale kosten van levensonderhoud te betalen, uitgaande van de normen van het Nibud. In 2002 bedroeg dit aandeel nog 5% van alle huurders in 2014 is dit opgelopen tot 12 %.
Bron PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
Particulieren investeerders
Door verkoop van woningen aan private investeerders zullen de woonlasten de komende jaren fors toenemen met als gevolg stijging huurachterstanden.