Twijfel of inzet budgetcoach iets oplevert?

Overweegt u een budgetcoach in te zetten, maar wilt u eerst weten of dat wel ‘iets oplevert’?
Wij kunnen u vertellen dat veruit de meeste trajecten succesvol zijn, die door onze opdrachtgevers worden ingezet. U kunt hier denken aan een percentage van rond de 90. Maar wat is nou succesvol? Wij vinden een traject succesvol als de budgetcoach tips heeft kunnen geven waardoor het (gemiddelde) bedrag per maand (meer) positief of minder negatief kan worden. De klant krijgt (weer) overzicht over zijn financiën doordat de budgetcoach alles inzichtelijk heeft gemaakt. Dit alles kan al in een intake gerealiseerd worden. Vaak is daarnaast een gedragsverandering gewenst in het omgaan met geld om dat (meer) positieve of minder negatieve saldo gerealiseerd te krijgen.

Als sprake is van een gewenste gedragsverandering is het belangrijk dat deze verandering begeleid wordt. Een gedragsverandering gaat immers gepaard met een terugval zo af en toe. Om de cliënt gemotiveerd te houden, is begeleiding door een budgetcoach belangrijk. Deze stimuleert de cliënt zijn nieuwe gedrag te laten ‘beklijven’, ook als een terugval in het oude gedrag is geconstateerd. Doel is dat de cliënt zelfredzaam wordt om zijn financiën goed te beheren.
Als de cliënt meer zelfredzaam is, is dit ook goed voor de werkgever. De cliënt kan dan immers zijn aandacht volledig op zijn werk richten. Dus als het goed is voor de cliënt (werknemer) is het ook goed voor de werkgever. Een traject van gemiddeld 15 uur over een periode van 3 maanden kan al veel opleveren in zowel financieel als immaterieel opzicht.

Soms zijn trajecten niet succesvol volgens bovenstaande omschrijving. Er zijn cliënten die wel goed inzicht hebben in hun financiële situatie en zelf al alle bespaarmogelijkheden uitgevoerd hebben. Dan zijn betalingsachterstanden ontstaan door bijvoorbeeld het plotseling wegvallen van een (gedeelte van het) inkomen.
Ook kan, om verschillende redenen, een gedragsverandering niet altijd worden gerealiseerd, waardoor een traject niet succesvol kan worden afgerond.

Waarmee zijn de cliënten het meest geholpen?
Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat zij het meest geholpen zijn met:
– Inzicht geven in hun uitgaven; waar geef ik hoeveel geld aan uit en op welke momenten wordt welk bedrag afgeschreven.
– Hoe kan het geld voor variabele uitgaven (huishouden, brandstof, kleding) het best beheerd worden. Eerst moet beoordeeld worden hoeveel geld beschikbaar is voor deze variabele uitgaven. Dan kan beoordeeld worden hoeveel nodig is voor welke variabele kosten. Tenslotte hoe bewaak je dat je uit komt met de beschikbare bedragen.
– Hoe maak je redelijke betaalafspraken met schuldeisers. Er worden soms afspraken gemaakt voor afbetaling van schulden die niet nagekomen kunnen worden. Gevolg is dat de schulden hoger worden en/of nieuwe schulden ontstaan. Daarnaast zal de schuldeiser niet snel geneigd zijn om nieuwe betaalafspraken te maken. Die worden immers toch niet nagekomen is hun gedachte dan.
Wilt u als werkgever meer weten over het inzetten van een budgetcoach, maar weet u niet goed hoe u het onderwerp moet aankaarten?
Met onze ervaring helpen wij hoe u de boodschap het beste aan uw medewerker kunt overbrengen, zodat uw medewerker op de hoogte is van uw hulp bij financiële problemen. U kunt ons vrijblijvend bereiken op:
072 – 540 91 75
info@budgetcoach.nl