Waarom Obvion ervoor kiest om budgetcoach.nl voor hun cliënten in te zetten

Waarom Obvion ervoor kiest om budgetcoach.nl voor hun cliënten in te zetten

‘Voorkomen dat een financieel probleem voor mensen groter of volledig onbeheersbaar wordt, dát is mijn streven en meteen ook de reden waarom ik zoveel energie uit mijn werk haal. Ik ben zelf actief binnen ons preventieteam, wat betekent dat we aan de voorkant aan de slag gaan met cliënten die mogelijk een financieel probleem hebben.’ Aan het woord is Pia Hochstenbach, medewerker Bijzonder Beheer bij Obvion. ‘Vanuit die rol heb ik ook regelmatig te maken met budgetcoaches, dus ook met budgetcoach.nl. Dat zit zo: wanneer een cliënt contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om de maandelijkse hypotheeklasten te verlagen dan kan dat een eerste signaal van budgetproblemen zijn. 

Budgetcoach als structurele gedragsveranderaar
‘Omdat we zelf veel telefonisch doen, en juist persoonlijk contact belangrijk is in dit soort dossiers, schakelen we regelmatig onze regionale accountmanagers in. Doordat we voorafgaand aan deze gesprekken vragen om formulieren in te vullen, maar ook door de rekeningafschriften te bespreken, vorm je al snel een eerste beeld. Doordat wij vervolgens contact opnemen met budgetcoach.nl, ontstaat er een goede basis voor structurele gedragsverandering. Dat is immers nodig om financiële problemen op te lossen, want ze zijn vaak een uiting van een onderliggende oorzaak’, aldus Pia. ‘In de gesprekken met de budgetcoaches worden diverse relevante zaken meegenomen. Denk onder meer aan pensioenopbouw, (studerende) kinderen, de thuissituatie in het algemeen, het uitgavenpatroon, de inkomstenstroom, maar ook de verzekering van het onderpand dat als zekerheid voor de hypothecaire financiering dient. We schakelen overigens pas een budgetcoach in als er daadwerkelijk een structureel tekort blijkt uit de cijfers en alleen na overeenstemming met de cliënt. Welke actie we ook ondernemen met elkaar, het is áltijd gericht op duurzaam oplossen. En dat begint met het plaatje helder krijgen. Wanneer iemand bijvoorbeeld structureel veel aan boodschappen uitgeeft, meerdere abonnementen heeft of lid is van vier loterijen, dan heb je een praatstuk met elkaar. ’

Prettige samenwerking
‘Ik vind de samenwerking met budgetcoach.nl momenteel erg prettig. Het contact is laagdrempelig, ik voel me vrij om even contact met ze op te nemen om praktisch te schakelen. Als ik drie kernwoorden zou moeten noemen die het contact met ze beschrijven dan denk ik aan proactief, samenwerken van mens tot mens en soepele omgang. Ook de overzichten die door de budgetcoach geleverd worden zien er goed uit. Ze geven goede handvatten waardoor wij vanuit Obvion weer verder kunnen met de cliënt. Wanneer er dan aangegeven wordt dat er een tekort is waardoor er niet betaald kan worden, dan kunnen wij op een constructieve, en goed geïnformeerde manier het gesprek met cliënt aangaan. En dat is, zeker in deze uitdagende coronatijd, een zinvolle aanpak voor álle betrokken partijen’, besluit Pia.