Wanneer beslag op inboedel of bankrekening?

In eerste instantie zal de deurwaarder proberen beslag te leggen op het inkomen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat er geen (voldoende) inkomen is of omdat er andere preferente beslagen liggen. (Een preferente schuldeiser is bijvoorbeeld de Belastingdienst). Als loonbeslag niet mogelijk is kan de deurwaarder beslag leggen op de inboedel of bankrekening. Dit mag de deurwaarder alleen doen als hiervoor een  vonnis door de rechter is verstrekt. Dit vonnis wordt persoonlijk bij de schuldenaar bezorgd en hij/zij wordt eerst in de gelegenheid gesteld om alsnog de schuld binnen een paar dagen te betalen. Als dat niet gebeurt kan beslag op de inboedel en/of bankrekening gelegd worden.

Beslag op de bankrekening

• Ook hiervoor moet de rechter toestemming geven in het vonnis. En ook dit vonnis wordt persoonlijk bij de schuldenaar bezorgd.

• De betaalrekening waarop beslag zal worden gelegd wordt bij de werkgever of uitkeringsinstantie opgevraagd door de deurwaarder. Ook op een spaarrekening kan beslag worden gelegd.

• Vervolgens stuurt de deurwaarder een formulier aan de bank waarop de bank moet aangeven wat onder het beslag valt

• De deurwaarder stuurt dit formulier aan de schuldenaar

•De bank betaalt het bedrag wat op één bepaalde dag op de rekening staat aan de deurwaarder.

•De kosten die de bank maakt voor het uitvoeren van het bankbeslag worden betaald van het ingehouden bedrag.

• Er kan ook vereenvoudigd bankbeslag worden gelegd door overheidsinstanties. Voor deze overheidsinstanties gelden enkele uitzonderingen:

•Deze instanties hebben geen toestemming van de rechter nodig, maar alleen een dwangbevel.

• Ook de bijschrijvingen van een week na het beslag vallen onder het bankbeslag

•De vordering komt ook ten laste van de kredietfaciliteit van de betreffende rekening. Dit betekent dat dit bankbeslag een roodstand tot gevolg kan hebben.

•De bank kan zich niet op verrekening beroepen als zij zelf nog een vordering hebben, als het bankbeslag door de belastingdienst is gelegd.

Beslag op inboedel

Het vonnis kan ook luiden ‘beslag  uit voorraad’; dit betekent dat de deurwaarder direct beslag mag leggen, ondanks dat nog bezwaar mag worden aangetekend. In het vonnis moet de datum en tijd vermeld worden waarop de inboedel waarop beslag ligt ook daadwerkelijk in beslag wordt genomen. Dit is om te voorkomen dat de schuldenaar zijn goederen elders onder brengt om beslag te ontwijken.  De deurwaarder kan op bijna alle goederen beslag leggen. Er zijn slechts enkele uitzonderingen:

• Bed en beddengoed

• De kleding van het gezin wat zij aan hebben

• Eten en drinken voor het gezin voor max. een maand

• Gereedschappen indien deze nodig zijn voor het werk van de schuldenaar

Hieronder de stappen die de deurwaarder maakt vanaf het moment dat beslag wordt gelegd:

• De deurwaarder maakt een proces-verbaal waarin zou nauwkeurig mogelijk wordt beschreven waarop beslag is gelegd. Eventueel mag de deurwaarder de politie of een slotenmaker inschakelen om toegang te krijgen tot de woning. Ook kan de deurwaarder een beschrijving van de goederen maken die hij door het raam ziet.

• Dit proces verbaal wordt binnen 3 dagen bezorgd. Daarin staat ook de datum en tijd van de verkoop van de in beslag genomen goederen.

• De verkoop van de goederen wordt aangekondigd door deze aankondiging op het raam van de betreffende woning te plakken en/of een advertentie in de krant te plaatsen.

• De goederen worden bij opbod verkocht. Tussen het overhandigen van het proces verbaal en moment van verkoop zitten minimaal 4 weken.