Wat kan een werkgever betekenen voor de werknemer

U bent het meest gebaat bij werknemers die de volledige aandacht aan hun werk besteden. Soms lukt dat niet bij een werknemer. Een oorzaak hiervan kunnen financiële zorgen zijn. Vaak is de drempel echter hoog voor een werknemer om voor zijn financiële problemen uit te komen. U kunt die drempel verlagen door zelf het initiatief te nemen naar de werknemer. Maar hoe herkent u die signalen?

Er zijn enkele levens gebeurtenissen die financiële zorgen als gevolg hebben. U kunt hierbij denken aan echtscheiding, overlijden, komst van een kind of ziekte.  Als werkgever kunt u dan extra alert zijn op de signalen van financiële zorgen:

•Verzoeken om een voorschot op het loon

•Verzoeken om te mogen overwerken

Niet meedoen aan gezamenlijke ‘potjes’, zoals verjaardagen, spontane uitjes van en door collega’s

•Geld lenen bij collega’s

•Fraude of diefstal

•Onrust als het salaris later dan gebruikelijk wordt betaald

•Concentratieproblemen

•Ziekte

•Er onverzorgd uitzien

Zodra deze signalen herkend worden kan een budgetcoach mogelijk nog preventief ingezet worden. Dat wil zeggen, voor dat loonbeslag is gelegd en er meer mogelijkheden zijn om de inkomsten en uitgaven te stabiliseren.

Het kan ook zijn dat deze signalen niet aanwezig zijn of niet zijn opgemerkt. Dan is loonbeslag het signaal dat de werknemer misschien financieel geholpen kan worden.

Als u geconcludeerd heeft of vermoedt dat een werknemer financiële zorgen heeft kunt u dit het beste in een persoonlijk gesprek bespreken. U kunt eerst uw bevindingen delen met de werknemer, zonder meteen conclusies te trekken, hulp aan te bieden of een oordeel te vellen. Het kan iedereen overkomen.

U kunt vertellen dat er mogelijkheden zijn om geholpen te worden en dat dit kan zonder dat collega’s ervan af weten. Als u en de werknemer dat akkoord vinden kan de hulp, door bijvoorbeeld een budgetcoach, ingeschakeld worden zonder dat u als werkgever ingelicht wordt over de inhoudelijke situatie. Een werknemer zal zich dan misschien meer open stellen voor hulp.

Ook kunt u op intranet of in een personeelsblad vermelden dat werknemers altijd terecht kunnen bij een bepaalde functionaris voor financiële problemen. Een vertrouwenspersoon, hr-medewerker of maatschappelijk werker kan zo’n functionaris zijn.

Drie op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit onderzoek.  U als werkgever bent al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit Nibud onderzoek.

Als landelijk dekkende organisatie met meer dan 15 jaar ervaring, kunnen wij u en/of uw werknemer ondersteunen en begeleiden.

Bekijk hier meer informatie over budgetcoaching of neem contact met ons op.

 072 – 540 91 75
 info@budgetcoach.nl