Wat kunt u als werkgever (preventief) betekenen voor uw werknemer?

Een werkgever is het meest gebaat bij werknemers die op het werk hun volledige aandacht aan hun werk kunnen besteden. Soms lukt dat niet bij een werknemer. Een oorzaak hiervan kunnen financiële zorgen zijn. Vaak is de drempel echter hoog voor een werknemer om voor zijn financiële problemen uit te komen. U kunt die drempel verlagen door zelf het initiatief te nemen naar de werknemer. Maar hoe herkent u die signalen?

Er zijn enkele levens gebeurtenissen die financiële zorgen als gevolg hebben. Je kan hierbij denken aan echtscheiding, komst van een kind, huwelijk.  Als werkgever kan je dan extra alert zijn op de signalen van financiële zorgen:

Verzoeken om een voorschot op het loon

Verzoeken om te mogen overwerken

Niet meedoen aan gezamenlijke ‘potjes’, zoals verjaardagen, spontane uitjes van en door collega’s

Geld lenen bij collega’s

Fraude of diefstal

Onrust als het salaris later dan gebruikelijk wordt betaald

Concentratieproblemen

Ziekte

Er onverzorgd uitzien

Zodra deze signalen herkend worden kan een budgetcoach mogelijk nog preventief ingezet worden. Dat wil zeggen, voor dat loonbeslag is gelegd en er meer mogelijkheden zijn om de inkomsten en uitgaven te stabiliseren.

Het kan ook zijn dat deze signalen niet aanwezig zijn of niet zijn opgemerkt. Dan is loonbeslag het signaal dat de werknemer misschien financieel geholpen kan worden.

Als u geconcludeerd heeft of vermoedt dat een werknemer financiële zorgen heeft kunt u dit het beste in een persoonlijk gesprek bespreken. U kunt eerst uw bevindingen delen met de werknemer, zonder meteen conclusies te trekken, hulp aan te bieden of een oordeel te vellen. Het kan iedereen overkomen.

U kunt vertellen dat er mogelijkheden zijn om geholpen te worden en dat dit kan zonder dat collega’s ervan af weten. Als u en de werknemer dat akkoord vinden kan de hulp, door bijvoorbeeld een budgetcoach, ingeschakeld worden zonder dat u als werkgever ingelicht wordt over de inhoudelijke situatie. Een werknemer zal zich dan misschien meer open stellen voor hulp.

Ook kunt u op intranet of in een personeelsblad vermelden dat werknemers altijd terecht kunnen bij een bepaalde functionaris voor financiële problemen. Een vertrouwenspersoon of maatschappelijk werker kan zo’n functionaris zijn.

Deel deze pagina