Wijzigingen in uw inkomen

Als er iets verandert in uw (gezins)inkomen is het handig om te weten wat u kan doen om uw inkomsten en uitgaven meer in balans te krijgen en/of terugvorderingen te voorkomen. Hieronder zullen we een aantal veel voorkomende wijzigingen benoemen en wat u dan kan doen:

Huwelijk/samenwonen

Als u van een één- naar tweepersoonshuishouden gaat heeft dat sowieso gevolgen voor het totale budget. Soms komen er kosten bij of worden deze hoger. U kunt denken aan bijvoorbeeld huishoudgeld, energie, water en gemeentelijke belastingen.  De totale kosten zullen echter bij een tweepersoonshuishouden lager zijn dan de som van 2 éénpersoonshuishoudens.

Wat kunt u doen en waar kunt u hiervoor terecht?

Onderzoek of u recht heeft of toeslagen of dat deze aangepast moeten worden. De toeslagen die toegekend kunnen worden zijn huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. U kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst. Via een proefberekening kunt u een voorlopige berekening maken.

Maak een nieuw budgetmaandoverzicht, waarin bovenstaande evt. verwerkt is. Bij ons kunt u een blanco maandoverzicht aanvragen.

Onderzoek of u recht heeft op een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Als uw AOW-uitkering lager is dan het voor u geldende minimum heeft u hier  misschien recht op . Als u namelijk een tijd in het buitenland heeft gewoond krijgt u niet de volledige AOW-uitkering. Bij de Sociale  Verzekeringsbank kunt u een aanvraagformulier opvragen.

U bent nu misschien elkaars fiscaal partner. Dit heeft gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terug kan krijgen. Via de Belastingdienst kunt u meer informatie hierover vinden.

Onderzoek of uw partner en de eventuele kinderen recht heeft/hebben op resp. nabestaandenpensioen of wezenpensioen. Eventueel kunt u hiervoor nog een verzekering afsluiten. Bij uw pensioenverzekeraar kunt u meer informatie hierover krijgen.

Scheiden/einde samenwonen

Als u alleen gaat wonen na een scheiding of als u met een andere partner gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor het (gezamenlijke) budget.

Wat kunt u doen en waar kunt u hiervoor terecht?

Onderzoek of u recht heeft op toeslagen of dat deze aangepast moeten worden. De toeslagen die toegekend kunnen worden zijn huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. U kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst. Via een proefberekening kunt u een voorlopige berekening maken.

Maak een nieuw budgetmaandoverzicht, waarin bovenstaande eventueel verwerkt is. Bij ons kunt u een blanco maandoverzicht aanvragen.

Onderzoek of u recht heeft op een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Als uw AOW-uitkering lager is dan het voor u geldende minimum heeft u hier  misschien recht op . Als u namelijk een tijd in het buitenland heeft gewoond krijgt u niet de volledige AOW-uitkering. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u een aanvraagformulier opvragen.

U bent niet langer elkaars fiscaal partner. Dit heeft gevolgen voor de belasting die u moet betalen of terug kan krijgen. Via de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie hierover vinden.

Onderzoek wat de scheiding voor gevolgen heeft voor u. Bij uw pensioenverzekeraar kunt u meer informatie hierover krijgen.

Werkloos

Als u (gedeeltelijk) werkloos wordt heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering.  Omdat de WW-uitkering lager is dan het loon wat u had, heeft dit gevolgen voor uw (gezins)inkomen.

Wat kunt u doen en waar kunt u hiervoor terecht?

Onderzoek of u recht heeft een toeslag op grond van de Toeslagenwet op uw uitkering. Als uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum kunt u een toeslag aanvragen. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van uw dagloon. Via de website van het UWV kunt u een aanvraag indienen.

Onderzoek of u recht heeft of toeslagen van de Belastingdienst of dat deze aangepast moeten worden. De toeslagen die toegekend kunnen worden zijn huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van uw jaarinkomen. Via de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening en een voorlopige berekening maken.

Maak een nieuw budgetmaandoverzicht. Bij ons kunt u een blanco maandoverzicht aanvragen.

Onderzoek wat de werkloosheid voor gevolgen heeft voor uw pensioen. In principe stopt de pensioenopbouw maar niet altijd. Bij uw pensioenverzekeraar kunt u meer informatie hierover inwinnen.

Onderzoek of u recht heeft op woonkostentoeslag. Dit is een vorm van bijzondere bijstand als u de huur of hypotheek niet meer kan betalen door plotselinge inkomensdaling én op zoek gaat naar een goedkopere woning. De huurtoeslag moet zijn afgewezen. Uw gemeente kan u meer informatie hierover verstrekken.

Arbeidsongeschikt

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt  wordt moet uw werkgever u gedurende 2 jaar (een gedeelte van) uw loon doorbetalen. Op hoeveel loon u recht heeft tijdens ziekte is afhankelijk van de CAO die van toepassing is. U heeft in ieder geval recht op 70% van het laatst verdiende loon voor de 1e 2 jaar. Daarna ontvangt u mogelijk een WIA-uitkering. De hoogte hiervan wordt door UWV bepaald. U kunt de precieze invulling van uitbetaling bij arbeidsongeschiktheid tijdens een dienstverband het beste navragen bij uw werkgever of nalezen in de voor u van toepassing zijnde  CAO.

Wat kunt u doen en waar kunt u hiervoor terecht?

Onderzoek of u recht heeft een toeslag op grond van de Toeslagenwet op uw uitkering als u een ziektewetuitkering Als uw (gezins)inkomen lager is dan het sociaal minimum kunt u een toeslag aanvragen. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van uw dagloon. Het eventuele recht op een  WIA-uitkering wordt door het UWV geïnitieerd.  Via de site van UWV  kunt u een aanvraag indienen.

Onderzoek of u recht heeft of toeslagen van de Belastingdienst of dat deze aangepast moeten worden. De toeslagen die toegekend kunnen worden zijn huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt bepaald aan de hand van uw jaarinkomen. Bij de Belastingdienst. Via een proefberekening kunt u een voorlopige berekening maken.

Maak een nieuw budgetmaandoverzicht, waarin bovenstaande eventueel verwerkt is. Bij ons kunt u een blanco maandoverzicht aanvragen.

Onderzoek wat de arbeidsongeschiktheid voor gevolgen heeft voor uw pensioen. Bij veel pensioenfondsen is een premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast moet u uzelf arbeidsongeschikt melden bij sommige pensioenuitvoerders. Uw pensioenverzekeraar kan u meer informatie hierover verstrekken.

Onderzoek of u recht heeft op woonkostentoeslag. Dit is een vorm van bijzondere bijstand als u de huur of hypotheek niet meer kan betalen door plotselinge inkomensdaling én op zoek gaat naar een goedkopere woning. De huurtoeslag moet zijn afgewezen. Uw gemeente kan u meer informatie hierover verstrekken.

Komst kinderen

Als u een kind krijgt heeft dat uiteraard gevolgen voor uw budget. Aan de ene kant wordt uw inkomen verhoogd en aan de andere kant uw uitgaven ook.  Aan de uitgavenkant kunt u denken aan bijvoorbeeld de kosten voor voeding en luiers.  De vergoedingen zijn echter vaak niet voldoende om de kosten te dekken.

Wat kunt u doen en waar kunt u hiervoor terecht?

Kinderbijslag U krijgt spontaan van de Sociale Verzekeringsbank een brief toegestuurd waarin de ouders via Mijn SVB de gegevens kunnen invoeren.

Onderzoek of u recht heeft op toeslagen van de Belastingdienst. U kunt hierbij denken aan kinderopvangtoeslag, kind gebonden budget of de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bij de Belastingdienst. Via een proefberekening kunt u een voorlopige berekening maken.

Maak een nieuw budgetmaandoverzicht, waarin bovenstaande eventueel verwerkt is. Bij ons kunt u een blanco maandoverzicht aanvragen.

Onderzoek of uw kind recht heeft op wezenpensioen bij uw overlijden. Eventueel kunt u hier een verzekering voor afsluiten als dat niet het geval blijkt. Uw pensioenuitvoerder kan u meer informatie hierover verstrekken.

Overige wijziging (gezins)inkomen

Het (gezins)inkomen kan uiteraard ook om andere reden wijzigen dan de hierboven genoemde oorzaken.

Wat kunt u doen en waar kunt u hiervoor terecht?

Maak een nieuw budgetmaandoverzicht. U kunt bij ons een blanco budgetmaandoverzicht aanvragen.

Onderzoek of u recht heeft op toeslagen van de Belastingdienst. Bij de Via een proefberekening kunt u een voorlopige berekening maken.

Deel deze pagina

Deel dit artikel

Meer artikelen