Wat voor financiële gevolgen heeft een scheiding?

Als er iets verandert in jouw (gezins)inkomen is het handig om te weten wat je kan doen om jouw inkomsten en uitgaven meer in balans te krijgen en/of terugvorderingen te voorkomen.

Denk aan life-events als huwelijk/samenwonen, scheiden/einde samenwonen, werkloos worden, arbeidsongeschikt, komst kinderen en overige wijziging in het (gezins)inkomen.

In deze blog zullen we scheiden / einde samenwonen benoemen en wat je dan kan doen.

Als je alleen gaat wonen na een scheiding of als je met een andere partner gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor het (gezamenlijke) budget.

Wat kun je doen en waar kun je hiervoor terecht?

  1. Toeslagen: Onderzoek of je recht hebt op toeslagen of dat deze aangepast moeten worden. De toeslagen die toegekend kunnen worden zijn huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Je kunt hiervoor terecht bij de Belastingdienst. Via een proefberekening kun je een voorlopige berekening maken.
  2. AIO: Onderzoek of je recht hebt op een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Als jouw AOW-uitkering lager is dan het voor jou geldende minimum heb je hier misschien recht op . Als je namelijk een tijd in het buitenland hebt gewoond krijg je niet de volledige AOW-uitkering. Doe hier de check.
  3. Belastingen: Je bent niet langer elkaars fiscaal partner. Dit heeft gevolgen voor de belasting die je moet betalen of terug kan krijgen. Via de website van de Belastingdienst kun je meer informatie hierover vinden.
  4. Pensioen: Onderzoek wat de scheiding voor gevolgen heeft voor jouw pensioen. Bij jouw pensioenverzekeraar kun je meer informatie hierover krijgen.
  5. Verzekeringen: Bekijk welke verzekeringen er onderling verdeeld zijn en wie wat straks gaat betalen. Belangrijk om dit ook direct in je nieuwe budgetoverzicht mee te nemen.
  6. Kinderalimentatie: In het geval dat er kinderen zijn en er is sprake van een scheiding dan moet de ouder die het meest verdient vaak kinderalimentatie betalen aan de andere ouder. Via deze website vind je hier meer informatie over.
  7. Nieuw budgetoverzicht: Maak een nieuw budgetmaandoverzicht, waarin bovenstaande eventueel verwerkt is. Bij ons (budgetcoach.nl) kun je een blanco maandoverzicht aanvragen. Zorg ervoor dat je duidelijk in beeld hebt hoe je nieuwe financiële situatie gaat worden. Uiteraard bestaan er ook genoeg digitale kasboekjes die je helpen een overzicht te maken. Let goed op of dit een abonnementsvorm is of gratis.

Bekijk voor nog meer tips over diverse life-events onze overige blogs.