Wat zijn de voorwaarden van loonbeslag?

Als werkgever kan je te maken krijgen met loonbeslag. Soms kan dat een totale verrassing zijn, maar soms waren er al signalen over/van de betreffende werknemer. Deze signalen kunnen bijvoorbeeld zijn verzoeken om voorschot op het loon of verzoeken om meer te mogen werken. Het eerste signaal voor u als werkgever is in ieder geval het verzoek van een deurwaarder om informatie te verstrekken over de betreffende werknemer. Loonbeslag is voor de betreffende werknemer uiteraard erg vervelend, want er wordt minder loon betaald terwijl de lasten niet minder worden.

Voor u als werkgever kost loonbeslag tijd (en dus geld), omdat uw administratie hierop ingericht moet worden. Daarnaast is de kans aanwezig dat de werknemer niet meer optimaal functioneert met een evt. ziekmelding als gevolg. Dan komen er voor u meer (indirecte) kosten bij: minder omzet i.v.m. productieverlies, tijd/kosten arbodienst, evt. kosten voor vervanging  Om u en uw werknemer te ontzorgen  willen wij u graag in een aantal blogs wegwijs maken in de wereld van loonbeslag:

Voorwaarden loonbeslag:

Loonbeslag kan niet zomaar gelegd worden. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

• Allereerst moet de schuldenaar zijn ingelicht dat er een betaalachterstand is. Hiervoor moeten herinneringen zijn gestuurd.

• De rechter beslist in de meeste gevallen of loonbeslag mag worden gelegd. Alleen een invorderingsambtenaar mag zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen. Een invorderingsambtenaar werkt voor overheidsinstanties. Zie ook loonbeslag en belastingdienst

• De beslaglegger/deurwaarder bezorgt persoonlijk de uitspraak van de rechter op het adres van de schuldenaar. Dit mag ook in de brievenbus of aan een huisgenoot van de schuldenaar overhandigd zijn. Zie ook loonbeslag procedure.

• Er moet door de beslaglegger een beslagvrije voet bepaald zijn. Dat is het bedrag waarop geen beslag mag worden gelegd en waarvan de schuldenaar in principe moet kunnen leven. Anders zouden immers nieuwe schulden ontstaan.

• Als de schuld waarvoor beslag is gelegd, incl. bijkomende kosten, is afgelost eindigt het loonbeslag.

• Op enkele inkomstenbronnen mag geen beslag worden gelegd, omdat deze bedoeld zijn om bepaalde kosten van te betalen. Dit zijn de huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Alleen als de beslaglegger int namens respectievelijk de verhuurder, zorgverzekering of kinderopvang.

Inzetten van een budgetcoach?

Wilt u meer weten hoe u een budgetcoach kunt inzetten om preventief te werk te gaan of om loonbeslagen te verhelpen?

Wij vertellen graag meer over onze werkwijze. Samen gaan we kijken hoe dit het beste past binnen uw organisatie.

072 – 540 91 75

info@budgetcoach.nl.