Workshop: licht je medewerkers voor over wat ze financieel te wachten staat

Workshop: licht je medewerkers voor over wat ze financieel te wachten staat

Een geïnformeerd mens telt voor twee. Dat geldt ook voor je collega’s waarvan er, waarschijnlijk zonder dat jij het weet, op dit moment in financieel zwaar weer verkeren. Het is ook geen onderwerp dat je zomaar even tijdens de lunch te berde brengt, maar tegelijkertijd kun je het vanuit je verantwoordelijkheid ook niet zomaar achterwege laten.

Vraag uit de markt
Wij baseren ons aanbod altijd op de vragen de we krijgen uit de markt. Daar spelen we actief op in. Eén van de thema’s die we met regelmaat beluisteren is een gevoel van schaamte of taboe om te praten over de financiële situatie van collega’s. Dat geldt voor zowel de medewerker zelf, als voor de hr-manager die het een lastig onderwerp vindt om ter sprake te brengen. Begrijpelijk, het is immers ook behoorlijk privé. En niet iedereen staat open voor een gesprek over zijn of haar financiële fitheid. 

Vrijblijvende, informerende workshop voor je collega’s
Daarom bieden we workshops voor organisaties aan. Het is een mooie laagdrempelige manier voor medewerkers om aan te sluiten en meer te horen over de (on)mogelijkheid van toeslagen, het belang van financieel geïnformeerd zijn en de noodzaak van bijvoorbeeld een splitsing tussen een ‘vaste lasten-betaalrekening’ en een ‘boodschappenrekening’. Wij dragen zorg voor flyers die, ook na het afronden van de workshop, op jullie locatie achter kunnen blijven. Collega’s kunnen deze ongezien meenemen, en zich voorbereiden om tóch openheid te even over hun financiële situatie. 

Kies je verhaal
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf het woord te nemen tijdens de workshop, mocht die behoefte er zijn vanuit de werkgever. Je kunt bijvoorbeeld praten over loonbeslag en wat dat inhoudt. Of over de helpende hand die je graag biedt door het, voor de medewerker, gratis inschakelen van een budgetcoach. 

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website.