• Grondlegger en bedenker van budgetcoaching
  • Al meer dan 15 jaar het budgetadvies bureau van Nederland
  • Landelijk dekkend
  • Privacy is gewaarborgd
  • Onze coaches werken ook in de avonduren
  • Snelle hulp aan huis binnen 5 werkdagen

De afgelopen jaren vonden er tussen de 31 en 35 duizend scheidingen per jaar plaats. In zo’n 18 duizend gevallen ging het om stellen met minderjarige kinderen.

De kans dat een huwelijk strandt, is volgens het CBS zo’n 40 procent. Een scheiding is vaak een langdurig, emotioneel en kostbaar proces. Onze coaches zijn opgeleid volgens de Fiso-methode.

De Fiso-methode is speciaal ontwikkeld voor dit moeilijke en vaak pijnlijke proces. De Fiso-methode gaat uit van langetermijndoelen en een persoonlijke strategie om die doelen te bereiken. De meeste partners hebben veel dezelfde doelen: ze willen op termijn normaal met elkaar om gaan en goede ouders zijn voor de kinderen. Maar hoe doe je dat? Partners zijn zich vaak niet eens bewust van de werkelijke doelen die ze willen bereiken na hun scheiding. Ze zitten middenin een verwerkingsproces en denken nog niet aan de verre toekomst.

Financieel en sociaal stappenplan
Onze scheidingscoaches maken gebruik van een door Learncare Academy ontwikkeld financieel en sociaal stappenplan. Dit is een methode waarbij partners die willen scheiden stapsgewijs en met een afgesproken vastgestelde termijn (maximaal drie maanden) op een aanvaardbare en respectvolle wijze uit elkaar kunnen gaan. De invulling van het stappenplan wordt samen met de partners opgesteld.

Samen werken aan een stabiele toekomst
Lees het ervaringsverhaal van onze budgetcoach

In mijn werk als budgetcoach merk ik toch ook wel vooroordelen naar ons werk, mensen vinden het heel confronterend als een budgetcoach je komt bezoeken, “Je komt zeker zeggen wat we fout doen” is vaak wat de mensen in het begin van een kennismakingsgesprek zeggen. De mensen zijn onzeker, voelen zich schuldig door de situatie waar ze op dat moment in zitten. En dan zal ik als budgetcoach ook nog een gaan vertellen wat ze fout doen. No way.

Ik leg de mensen altijd uit dat het zeker niet de bedoeling is om met het vingertje te wijzen of om een vooroordeel te hebben. Het kan iedereen overkomen. Ik ben er om te luisteren en te coachen waar nodig, net zolang tot ze het zelf weer aan kunnen. Ik zal na elk kennisgesprek ook vragen hoe zij het ervaren hebben. Tot nu toe heeft iedereen positief gereageerd, het gesprek viel echt mee, fijn dat ze nu eens echt alles konden vertellen, we staan er niet meer alleen voor.
En het belangrijkst we gaan samen werken aan een stabiele financiële toekomst.

Lees verder >>

Nicole, budgetcoach

Werkwijze

De werkwijze van een scheidingscoach bestaat uit diverse stappen:

1- Intake gesprek
In het intakegesprek legt de scheidingscoach duidelijk uit wat zijn werkzaamheden zijn en hoe het traject verloopt. Gaan de beide partners akkoord dan tekenen zij samen de overeenkomst. Hierin staat dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat iedereen vrijwillig meedoet en actief deelneemt aan de gesprekken. Na ondertekening van dit akkoord volgt stap twee.

2- Financiële blauwdruk
De scheidingscoach maakt samen met de partners een financiële blauwdruk. Willen de partners dit niet samen doen, dan wordt voor elke partner apart een financiële blauwdruk gemaakt. Daarna worden beide blauwdrukken over elkaar gelegd om te beoordelen welke overlappingen bruikbaar zijn en welke eerst besproken moeten worden. Zo komen de partners samen tot een bevredigende financiële oplossing.

3- Sociale blauwdruk
De scheidingscoach maakt met de beide partners een sociaal stappenplan dat inzicht geeft in hun emoties en verantwoordelijkheden. De Fiso-methode zorgt ervoor dat doelen niet worden vergeten en iedereen bereid is stappen te ondernemen om die doelen ook werkelijk te bereiken. Met behulp van de Fiso-methode zijn partners in staat hun emoties tijdelijk te parkeren en beslissingen te nemen vanuit hun ware gevoel. Hierdoor maken ze betere keuzes voor de toekomst, keuzes die levensbepalend zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de kinderen.

4- Vastleggen overeenkomst
In de overeenkomst staat welke afspraken er zijn gemaakt om te kunnen scheiden. Onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden zijn:

De duur van de alimentatie
De hoogte van de alimentatie
De betalingstermijn
De mogelijke jaarlijkse indexering
Een ouderschapsplan en omgangsregeling indien het echtpaar kinderen heeft.

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Vraag ons om meer informatie en vul onderstaande contactformulier in of bel naar 072 – 540 91 75

Afspraak maken

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u onderstaand formulier invullen. Binnen 1 werkdag nemen wij contact met u op.* Verplichte velden

Een greep uit onze partners

Waar bevinden onze coaches zich?