‘Goed werkgeverschap betekent je medewerkers op verschillende manieren faciliteren’, Zhané van Limburg, hr-manager bij Conservator Group

Zhane van Limburg, Conservator Group over budgetcoach.nl
Zhané van Limburg, hr-manager Conservator Group over budgetcoach.nl

‘Budgetcoaching en goed werkgeverschap gaan wat ons betreft hand in hand. Zo kwamen we een klein jaar geleden wat zaken tegen die wezen op financiële onrust bij een aantal collega’s. Daar wilden we als werkgever iets mee, juist omdat we graag dat stapje extra voor onze mensen zetten. We zijn zuinig op onze collega’s, veel van hen werken al járen bij Conservator. Het was in die tijd dat we budgetcoach.nl hebben benaderd.’ Aan het woord is Zhané van Limburg, hr-manager bij Conservator Group, een bedrijf gevestigd in Rotterdam, Nieuw-Vennep en Klundert, dat het complete reinigings- en straalpakket biedt in met name de afval- en de energiesector. Conservator is een begrip in de markt en heeft zich in de afgelopen 80 jaar bewezen in gespecialiseerde oplossingen in deze sector.

Loonbeslag aangevraagd

‘Toen er bij verschillende collega’s loonbeslag werd aangevraagd, was voor ons duidelijk dat we actie moesten ondernemen. Niet om mensen op de vingers te tikken, maar om te zorgen dat de basis weer op orde kwam. Wanneer je thuis immers (financiële) onrust ervaart, sta je ook op een andere manier op de werkvloer. Toen zijn we met mensen in gesprek gegaan en hebben we gevraagd of ze hulp nodig hadden. Daarnaast kregen we ook andere signalen waaruit bleek dat sommige van onze collega’s het moeilijk hadden. Zo geven wij een voorschot op het salaris. Later wordt dan de rest van het inkomen geboekt. Vanuit verschillende medewerkers kwam, via onze salarisadministrateur, de vraag of het voorschot omhoog kon of dat we als werkgever misschien een lening wilde verstrekken. Ook dat waren signalen waar we serieus mee aan de slag zijn gegaan’, aldus Zhané, zelf nu twee jaar werkzaam bij Conservator.

Taboe nergens voor nodig

Hoewel bij veel bedrijven nog een taboe rust op praten over financiële zorgen, blijkt dit bij de Conservator Group niet helemaal het geval. Zhané: ‘Veel collega’s zijn al heel lang bij ons in dienst. Dan bouw je een vertrouwensband op. Je kent elkaar, weet van elkaars privé-situatie, een eventueel gezin, wat er speelt in iemands leven, etc. Dat verlaagt in sommige gevallen de drempel om te praten over geldzorgen, zowel vanuit ons als werkgever als vanuit de medewerker zelf. Natuurlijk merken wij ook wel dat schaamte tot op zekere hoogte een rol speelt, maar tegelijkertijd weten onze mensen dat wij als werkgever bereid zijn te faciliteren. Wij willen dat onze mensen goed in hun vel zitten.

Budgetcoach.nl: gevoel van grip en loslaten tegelijkertijd


‘Ik kwam bij budgetcoach.nl terecht nadat ik een aantal bedrijven had aangeschreven om ons advies te geven over de ontstane situatie. Toen ik manager René Oosterveer had gesproken, was de keuze gauw gemaakt. Het was een open en goed gesprek waarin hij benadrukte dat ook wij als werkgever goed geïnformeerd zouden worden over de voortgang van de trajecten. Wij hebben ervoor gekozen dit niet op gedetailleerd niveau te doen, maar vanuit een helikopterview. Het is prettig geen inzicht te hebben in de financiële situaties van mensen, omdat dit onze relatie zuiver houdt’, vervolgt Zhane. ‘Met René heb ik afgesproken dat wij één keer per maand een update ontvangen. Die afspraak is keurig nagekomen. Wanneer een budgetcoach bijvoorbeeld geen contact met een bepaalde medewerker kreeg, dan checkten we even. Ik wist bijvoorbeeld dat we op dat moment in een drukke periode zaten. Dat contact werkte prima over en weer. Tijdens de trajecten van budgetcoaching heb ik verschil gemerkt. Dat is mooi. Collega’s geven aan het te waarderen vanuit Conservator en baat te hebben bij de begeleiding van de coach die bij hen thuis op bezoek kwam.’

Meetbaar resultaat

‘Ook wij als werkgever merken het succes van deze trajecten, vervolgt Zhane. ‘Het intakegesprek, het duidelijke plan van aanpak met daarin de concreet geformuleerde uren en oplossingen spraken me aan. Ik heb als werkgever het gevoel gehad medewerkers te kunnen faciliteren zonder dat dit veel tijd of energie kostte. Je wordt op een professionele manier ondersteund door budgetcoach.nl’

Tips voor andere werkgevers

‘Andere werkgevers zou ik willen adviseren om stil te staan bij de basis: iemand die goed in zijn/haar vel zit, is niet alleen waardevoller voor zichzelf, maar ook voor de werkgever. Mocht je overwegen om met een partij in zee te gaan rondom budgetcoaching, zorg er dan voor dat je periodieke updates krijgt zodat je weet hoe het traject ervoor staat. Als je het moeilijk vindt om het onderwerp geldzorgen bij collega’s ter sprake te brengen, realiseer je dan dat het begint met aandacht. Vraag niet alleen hoe het met iemand gaat, maar vraag door of vraag bijvoorbeeld naar hoe het bij iemand thuis gaat. Ik merk dat dit vaak de opening voor een goed gesprek is.’

De toekomst weer zonnig inzien

‘Wanneer ik de samenwerking met budgetcoach.nl in drie kernwoorden zou moeten beschrijven dan komen de woorden inzichtelijk, concreet en behulpzaam bij me op. Dat laatste geldt niet alleen richting mij als hr-manager, maar zeker ook naar de collega’s die dankzij deze trajecten de toekomst weer zonnig inzien. En daar is het uiteindelijk allemaal begonnen,’ besluit Zhané.

Meer informatie?

Even sparren over een bepaalde casus? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@budgetcoach.nl of bel met 085 273 58 41.