Verjaring van schulden

Het verjaren van schulden betekent dat een schuld niet meer opgeëist kan worden door degene die het geld moet ontvangen. Elke schuld kent een eigen verjaringstermijn. Als de schuld is verjaard, dan mag niemand je meer dwingen om de schuld toch te betalen. In theorie kan het gebeuren dat een schuld verjaart, maar in de praktijk gebeurt dit niet vaak. Het hangt van de schuld af na welke termijn een schuld verjaart.

Wanneer verjaart een schuld?
Schulden kunnen verjaren als de kredietgever de schuld een aantal jaar niet opeist. Dat wil zeggen dat u geen verzoek om betaling of een aanmaning krijgt. De termijn gaat in op het moment dat de schuld ontstaat of op het moment dat een betalingstermijn is verstreken. Soms kan het zijn dat de termijn ingaat op het moment dat de schuld bekend wordt bij de schuldeiser.
Hoe lang het duurt voor een schuld verjaart, hangt af van het type schuld. De termijn kan twee jaar zijn, maar ook twintig jaar.

Hieronder staan een aantal typen schulden met de verjaringstermijn.

• de algemene termijn waarna schulden verjaren, is twintig jaar

• een belastingschuld verjaart na drie tot twaalf jaar, maar de kans dat dit gebeurt is bijzonder klein. De Belastingdienst heeft namelijk een systeem dat een melding verstuurt als een schuld bijna verjaart

• een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Er is sprake van een consumentenkoop wanneer u als particulier iets koopt bij een organisatie. Als u dit product niet meteen betaalt, bijvoorbeeld omdat u een acceptgiro met het product mee laat sturen, kan de verkoper twee jaar na het verstrijken van de betaaltermijn de schuld niet meer opeisen als hij tussendoor niet om betaling heeft gevraagd

• bij leningen en kredieten geldt meestal een verjaringstermijn van vijf jaar

• onbetaalde periodieke betalingen, zoals huur en kopen op afbetaling, kennen over het algemeen een verjaringstermijn van vijf jaar

• een verkeerde betaling, bijvoorbeeld als u te veel uitkering krijgt of als u een onbedoelde storting op uw bankrekening krijgt, verjaart na vijf of twintig jaar. Dit is afhankelijk van de situatie

Stuiting
Een schuld kan dus verjaren na een bepaalde tijd. Als de schuldeiser contact met u opneemt, begint op dat moment het tellen van de termijn opnieuw. Met het versturen van een aanmaning kan de schuldeiser dus het verjaren tegengaan. Dit heet ‘stuiting’.
Het kan gebeuren dat de schuldeiser zegt contact met u gezocht te hebben, terwijl u niets hebt gehoord. In dat geval moet de schuldeiser bewijzen wel contact met u gezocht te hebben. Dat kan hij bijvoorbeeld bewijzen als u een reactie op papier hebt gegeven of als de schuldeiser een aangetekende brief heeft verstuurd.

Een schuld kan dus niet verjaren door zelf niet te betalen. Niet reageren op een verzoek tot betaling of op een aanmaning, kan uiteindelijk extra kosten opleveren die u moet betalen. Krijgt u dus toch een verzoek om betaling binnen de verjaringstermijn, hoe laat dit ook is, dan is het verstandig deze zo snel mogelijk te betalen.

Informatie budgetcoach

Wilt u meer weten hoe u een budgetcoach kunt inzetten om preventief te werk te gaan of om loonbeslagen te verhelpen?

Wij vertellen graag meer over onze werkwijze. Samen gaan we kijken hoe dit het beste past binnen uw organisatie.

072 – 540 91 75

info@budgetcoach.nl.