Wat doet een budgetcoach?

Maak jij je, net als veel andere Nederlanders, weleens zorgen over geld? Een budgetcoach helpt je grip te krijgen op je financiën en zo meer financiële rust te ervaren. Maar daadwerkelijk hulp vragen is vaak lastig als je niet precies weet wat je kunt verwachten. In dit artikel geven we daarom antwoord op de vraag wat een budgetcoach doet.

We behandelen misvattingen over budgetcoaching, delen voorbeelden van werkzaamheden en leggen uit voor wie budgetcoaching geschikt is.

Misvattingen over budgetcoaching

Een veelvoorkomende misvatting over budgetcoaching is dat je hier alleen gebruik van maakt als je al geldproblemen hebt. Een budgetcoach kan juist helpen om dit te voorkomen. Natuurlijk helpt een budgetcoach ook als er bijvoorbeeld loonbeslag is gelegd of als er een hypotheekachterstand is, maar ook als je (nog) geen geldproblemen hebt, kan een budgetcoach uitkomst bieden. 

Liever nog wil je grip op je financiën krijgen voordat je in de problemen komt. Budgetcoaching is daarom ook geschikt voor mensen met geldzorgen die meer financiële rust willen ervaren.

Ook hoef je niet bang te zijn dat een budgetcoach regels gaat opleggen over hoeveel er uitgegeven mag worden en waaraan. Een budgetcoach helpt slechts inzicht te creëren in hoeveel er binnenkomt en weer uitgaat. Op basis van deze inzichten bepaal je zelf of en waarop jij geld wil besparen. Natuurlijk geeft een budgetcoach wel tips mee, zodat je meer leert over de verschillende mogelijkheden die je hebt, maar uiteindelijk heb jij de regie in handen

Voorbeelden van werkzaamheden van een budgetcoach

Wat doet een budgetcoach dan wel? Dit hangt af van de financiële situatie van de persoon die een budgetcoach helpt. We geven een aantal voorbeelden van werkzaamheden.

Een budgetcoach:

  • Helpt om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven;
  • Helpt bij het op orde krijgen van de administratie;
  • Onderzoekt of het inkomen verhoogd kan worden, door bijvoorbeeld te kijken of er recht is op toeslagen, belastingteruggaven en kwijtschelding;
  • Helpt ook bij het eventueel aanvragen van zulke inkomensverhogende maatregelen;
  • Helpt bij het aanvragen van regelingen via de gemeente;
  • Helpt de situatie weer op de rit te krijgen door contact op te nemen met de bank en andere schuldeisers;
  • Helpt om overzicht te krijgen in de schuldensituatie, regelingen te treffen en verleidingen te weerstaan;
  • Geeft tips wat betreft sparen, bezuinigen, prioriteiten stellen en de persoonlijke financiële situatie.

Een budgetcoach helpt je doelen te stellen en kritisch te kijken naar welke lange termijn doelstellingen je hebt. Zo weet je waar je naartoe werkt en gaat, en leer je plannen op financieel gebied. Dat is een waardevolle vaardigheid waar je de rest van je leven profijt van hebt en die je vervolgens weer aan je kinderen kunt meegeven.

Een budgetcoach helpt dus ook bij het aanvragen van toeslagen en regelingen van de gemeente – ingewikkelde klusjes die in tijden van stress nog ingewikkelder kunnen zijn. Er zijn namelijk mogelijkheden om meer financiële ruimte te creëren, maar vaak is niet bekend wat die mogelijkheden precies zijn. En zo wel, hoe deze precies aan te vragen zijn en wat voor voorwaarden er gelden. Een budgetcoach is hiervan precies op de hoogte en ondersteunt je in het proces. 

Zo is Budgetcoach.nl bijvoorbeeld intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wanneer er geen geld is voor sport of muziekles voor jouw kinderen, helpt een budgetcoach bij de aanvraag voor contributie, lesgeld of attributen. 

Het doel van budgetcoaching is niet alleen nu voor grip te zorgen op de financiën, maar concrete handvatten en tools aan te reiken waarmee in de toekomst die grip zelf weer herpakt kan worden.

Voor wie is budgetcoaching geschikt?

Budgetcoaching is niet alleen geschikt voor mensen met betalingsachterstanden en andere geldproblemen, maar ook voor mensen met geldzorgen die meer financiële rust verlangen. Budgetcoaching werkt ook preventief: hulp aannemen van een budgetcoach voorkomt dat je in de problemen komt, nu en in de toekomst.

Geldzorgen kunnen op allerlei manieren ontstaan. Door een ingrijpende levensgebeurtenis zoals ziekte, een scheiding of bij het overlijden van een partner kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met een inkomensdaling en andere financiële zaken.

Maar ook de prijsstijgingen van de afgelopen tijd hebben bij veel mensen tot (extra) geldzorgen geleid. Een budgetcoach die even met je meekijkt, je helpt je administratie op orde te krijgen en eventueel toeslagen helpt aan te vragen, maakt dan een wereld van verschil

Onze werkwijze

Budgetcoach.nl vindt dat ieder mens het waard is om in te investeren en werkt samen met werkgevers die deze mening delen. Wanneer je dit artikel leest omdat dit door jouw organisatie is doorgestuurd, weet je dat jouw werkgever zich bekommert om jouw financiële gezondheid.

Voor jou als medewerker is het extra fijn dat je werkgever budgetcoaching faciliteert, omdat je de investering voor een budgetcoach dan niet zelf hoeft te doen. Dat is wel zo fijn als je al geldzorgen hebt.

Zowel jouw leidinggevende als de budgetcoach waarmee je spreekt, zal alle informatie die je geeft discreet en vertrouwelijk behandelen. Sommige werkgevers kiezen er zelfs voor om anoniem hulp aan te bieden. Als medewerker kun je dan rechtstreeks bij Budgetcoach.nl een afspraak maken. 

Hoe een traject bij een budgetcoach eruitziet, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Werkgevers bieden via ons zowel korte als langere trajecten aan. Je kunt een budgetcoach om hulp vragen wanneer je wilt; of het nu gaat om het aanvragen van een toeslag of gewoon als stok achter de deur. Ook wanneer je te maken krijgt met een wijziging in je inkomen of een verandering in je levenssituatie, is het prettig als je een (tijdelijke) budgetcoach hebt als steun- en toeverlaat.

Als werkgever budgetcoaching aanbieden?

Wil je als organisatie budgetcoaching aanbieden? Neem dan vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl om de mogelijkheden te bespreken en/of download onze checklist ‘Medewerkers met geldzorgen helpen’ om je alvast op weg te helpen.