‘Budgetcoach als waardevolle hulp’, Martine hr-adviseur retail

‘Ik werk als hr-adviseur en heb vanuit die rol veel contacten in het veld. Dat betekent onder meer dat ik veel in de winkels te vinden ben, waar ik nauw met leidinggevenden samenwerk’. Aan het woord is Martine, hr-adviseur bij een grote retailer. ‘Laatst nog hadden we een situatie aan de hand waarbij een medewerkster door fysieke beperkingen niet goed meer functioneerde. Een mogelijke oplossing zou zijn om terug te gaan in contracturen, echter was er zorg voor de consequenties hiervan voor haar inkomen. Daar praten we dan met elkaar over. En vervolgens benoemen we de optie van het inzetten van een budgetcoach. Na goedkeuring van de medewerker schakelen we Budgetcoach.nl in. De betrokken coach rekent dan de netto-gevolgen door, die zomaar mee kunnen vallen. Want soms hebben mensen door minder te gaan werken, wél recht op bijvoorbeeld zaken als huur- en/of zorgtoeslag. Deze medewerkster is inderdaad minder gaan werken, waardoor het allemaal net wat prettiger ging. En ze was minder vaak ziek, wat niet alleen voor haarzelf, maar ook voor ons als werkgever prettig is. Want naast de menselijke kant van de zaak, weet elke werkgever dat een langdurig zieke collega je uiteindelijk meer kost dan een praktisch en daadkrachtig budgetcoachtraject.’

Te zware functie

‘In andere gevallen gaat het bijvoorbeeld om een leidinggevende die zijn functie eigenlijk niet aan kan. Als je deze man of vrouw in het hart kijkt, dan is deze gelukkiger in een wat minder uitdagende functie’, vervolgt Martine. ‘Ook in dit soort gevallen schakelen we graag een budgetcoach in om alles op een rijtje te zetten. Want daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat. Uiteraard zijn er ook de andere situaties, waarbij mensen al daadwerkelijk met schulden kampen. Ook dan gaan we het gesprek aan en kijken we wat we als werkgever kunnen betekenen. Dat hoort bij goed werkgeverschap wat mij betreft. Aan de andere kant pleit ik ook voor zelfredzaamheid van de medewerker. Wij kunnen ondersteunen bij de oplossing, maar de persoon in kwestie moet het zélf doen.’

De ervaring met Budgetcoach.nl

‘Mijn ervaring met Budgetcoach.nl is goed te noemen. De samenwerking is altijd correct en discreet en bovendien wordt er snel gehandeld. Als ik iemand opgeef voor een traject, dan is er uiterlijk een week later een afspraak met een budgetcoach gemaakt. Daarnaast hoor ik van medewerkers die gesprekken hebben gehad, dat ze dit als positief ervaren hebben. Ze voelen zich goed behandeld en er werd zorgvuldig met ze omgegaan’, aldus Martine.

Tips voor anderen

‘Wat ik zelf belangrijk vind is om de balans te bewaken. Want de scheidslijn tussen iemand helpen om weer op de rit te komen en iemands’ zaken overnemen is heel dun. Zeker wanneer een situatie schrijnend is. Wanneer iemand het moeilijk heeft dan help je als werkgever. Natúúrlijk doe je dat. Maar altijd vanuit een professionele focus om iemand zelfvertrouwen en kennis te geven om zo het heft weer zoveel mogelijk in eigen hand te nemen’, besluit Martine.
 

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact met ons op, bijvoorbeeld voor het bieden van preventieve hulp in het voorkomen, signaleren en oplossen van financiële problemen van medewerkers