Ervaring inzetten budgetcoach Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam zet zich al jaren in voor hun medewerkers op het gebied van financiële problemen. Hoe zij dit doen en hoe de medewerkers dit ervaren? Tineke de Haan, Programmaleider Duurzaam Inzetbaar zal hier meer over vertellen:

Persoonlijke problemen zoals financiële problemen hebben altijd invloed op het werk van medewerkers. Namelijk hoe prettig medewerkers in hun vel zitten bepaalt hoe zij functioneren. Ik hoor zeer goede verhalen over de aanpak van Budgetcoach.nl en dat mijn medewerker er zonder tussenkomst van hun budgetcoach niet uit gekomen was. Het feit dat de budgetcoach heeft gezorgd dat de medewerker flinke stappen heeft gezet, leidt ertoe dat de medewerker niet is omgevallen en zelfs goed weet te functioneren. Een prima resultaat zoals je van tevoren bij de aanvraag naar een budgetcoach had gehoopt.

Binnen Hogeschool Rotterdam komt het incidenteel voor dat medewerkers in een voor hen lastige financiële situatie zijn geraakt. Soms worden de problemen zo groot dat ze een negatief effect veroorzaken op hun gezondheid en daarmee ook op de mogelijkheden om hun werk te kunnen doen. In de meeste gevallen komen deze medewerkers in contact met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Dat doen ze soms zelf of via de manager. Als in de gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werker blijkt dat er bijvoorbeeld aanzienlijke schulden bestaan, waarbij de medewerker niet zelfstandig in staat is om uit dit financiële dal te komen, dan wordt de hulp van de budgetcoach ingeroepen.

Snelle hulp

De ervaring is dat de budgetcoach heel snel (vaak al dezelfde dag) contact opneemt met de medewerker voor een intakegesprek. Hierna wordt een voorstel gemaakt voor een hulpverleningstraject. Nadat dit door mij is geaccordeerd, gaat het traject van start. Na ieder gesprek tussen de budgetcoach en de medewerker wordt een beknopt verslag gestuurd. Hierbij wordt geen melding gemaakt van welke schulden het betreft en de hoogte van de schulden. Er wordt wel gemeld of er afspraken zijn gemaakt en of de medewerker dit nakomt.

Medewerkers blij met hulp werkgever

In alle gevallen leiden de trajecten tot een bevredigend einde. D.w.z. dat de financiële situatie weer onder controle is en dat er zicht is op een goede afloop. Gedurende de vele jaren dat we samenwerken met budgetcoach.nl is, voor zover ik me herinner, slechts in één situatie de hulpverlening gestopt, omdat het niet mogelijk bleek goede afspraken met de medewerker te maken.
De medewerkers zijn vaak verbaasd maar ook blij met de hulp die de werkgever biedt op dit terrein.

Wilt u ook een budgetcoach inzetten voor uw werknemer?

Wij vertellen graag meer over onze werkwijze. Samen gaan we kijken hoe dit het beste past binnen de organisatie.

072 – 540 91 75

info@budgetcoach.nl