Manieren om budget vrij te maken voor budgetcoaching in jouw organisatie

Als HR-medewerker snap je inmiddels het belang van budget vrijmaken voor budgetcoaching. Je weet bijvoorbeeld dat ‘financiële problemen’ de op één na meest voorkomende reden is van verzuim. En dat de preventie hiervan jouw organisatie kosten kan besparen en het welzijn van medewerkers kan verhogen. Maar nu moet je de directie en het management hiervan ook nog overtuigen.

Hoe kun je budget vrijmaken voor budgetcoaching in jouw organisatie als dit nu nog niet beschikbaar is? We delen 3 tips. 

Druk verzuim uit in geld

Op de werkvloer wordt vaak gepraat over verzuim in percentages. Wanneer je verzuim in plaats daarvan gaat uitdrukken in geld, heeft dat twee voordelen. Allereerst maakt dit veel duidelijker aan de directie en het management waarom budgetcoaching wellicht een investering is, maar wel één die zich op de lange termijn uitbetaalt

Neem een verzuimpercentage van 4% bijvoorbeeld. Gemiddeld kost één verzuimdag van een medewerker 250 euro. Bij een organisatie van 1.000 medewerkers, komt een verzuimpercentage van 4% neer op 40 fulltime medewerkers, oftewel 10.000 euro per dag. Met zo’n 260 werkdagen in het jaar kom je uit op een kostenpost van 2.600.000 euro per jaar. Dat getal schrikt veel meer af dan die 4%, toch?

Wanneer je verzuim uitdrukt in geld, wordt het bovendien makkelijker om een budget vast te stellen en dat aan hogerop te beargumenteren. In jaarplannen wordt namelijk altijd een bedrag gereserveerd voor verzuim. Stel je als HR-afdeling het doel om de kostenpost met 10% te verlagen? Dan zou de organisatie in theorie 260.000 euro kunnen reserveren om te investeren in maatregelen om dit te realiseren, zoals budgetcoaching. 

Gebruik het vitaliteitsbudget of ontwikkelingsbudget

De kans is groot dat er nu nog geen specifiek budget beschikbaar is voor budgetcoaching wanneer hier als organisatie nog nooit gebruik van is gemaakt. Wellicht is het hierdoor lastig om er geld voor vrij te maken. Kijk dan of je een gedeelte van het vitaliteitsbudget of ontwikkelingsbudget hiervoor kunt inzetten.

Geldproblemen en geldzorgen hebben namelijk een enorme impact op de gesteldheid van medewerkers, waardoor dit zeker een vitaliteitskwestie is. Bij een vitaliteitsbudget of duurzaam inzetbaarheidsbudget kan budgetcoaching hierdoor een goede optie zijn naast het aanbieden van sport of mindfulness, bijvoorbeeld. Medewerkers krijgen dan zelf de keuze waar ze gebruik van willen maken.

Ook het inzetten van ontwikkelingsbudget is geen gekke gedachte, omdat lang niet elke medewerker hun opleidingsbudget opmaakt aan daadwerkelijke trainingen en cursussen en budgetcoaching ook als een soort cursus gezien kan worden die medewerkers waardevolle informatie biedt waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Wanneer dit niet door de directie wordt beaamd, maar het opleidingsbudget niet door elke medewerker wordt ingezet, kan ook op de optie overwogen worden om het ontwikkelingsbudget om te vormen naar een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Hier vallen zowel budgetcoaching, als opleiding en sport onder. 

Lees ook het ervaringsverhaal van Franklin en Dani over wat budgetcoaching voor hen heeft betekend.

Maak een duidelijk plan

Benadruk aan de directie en het management welke voordelen investeren in budgetcoaching heeft, door een plan op te stellen waarin duidelijk wordt wat het verwachte rendement is. Voordat ze akkoord geven, willen ze weten hoeveel budgetcoaching kost en wat het ze zal opleveren.

Vergeet in dit plan niet ook de toegenomen waarde in reputatie als werkgever mee te nemen, als besloten wordt om te investeren in de gezondheid van medewerkers. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het nog belangrijker om manieren te blijven vinden om talent aan te trekken. Dit staat bij veel organisaties dan ook hoog op het prioriteitenlijstje. Hier kan je als HR-manager handig van gebruikmaken door het als argument te gebruiken in je plan.

TIP: De webinar ‘Meer rust door financieel bewust’ is een mooie laagdrempelige webinar om je medewerkers meer grip te geven over hun geldzaken. Tegelijkertijd biedt dit voor hen kansen om gemakkelijker aan de bel te trekken als ze er niet zelf uitkomen. Meer informatie over de webinar? Klik dan hier

Laat Budgetcoach.nl meedenken

Iedere organisatie is anders, en heeft te maken met haar eigen uitdagingen, cultuur en beschikbaar budget. Neem daarom vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl om te sparren over jouw casus. Mail ons op info@budgetcoach.nl of met bel met 085 273 58 41.

Laat je inspireren door de voorbeelden die we eerder beschreven van organisaties die geldzorgen bij medewerkers aanpakken

Vacature budgetcoach

Door toenemende aanvragen van budgetcoaches voor werkgevers en financiële instellingen, komen wij graag in contact met zelfstandig werkende budgetcoaches (ZZP’ers) voor de volgende regio’s:

  • Groningen
  • Zeeland
  • Nijmegen
  • Flevoland

Hier vind je meer informatie over de vacature en de vereisten.