Geldzorgen sluimeren door: preventieve oplossingen voor medewerkers

De afgelopen jaren was de hoge inflatie een hot topic. Ook de coronacrisis deed werkgevers realiseren dat geldzorgen bij iedereen kunnen voorkomen. Sindsdien is de aandacht rondom het onderwerp echter verslapt. En dat terwijl bovenstaande gebeurtenissen invloed hebben gehad op de spaarrekening van Nederlanders en geldzorgen niet zomaar verdwenen zijn.

Recent onderzoek van Iposos I&O in opdracht van ABN Amro laat zien dat deze geldzorgen nog volop aanwezig zijn. Ruim 25% van de mensen in loondienst gaf in het onderzoek aan niet makkelijk te kunnen rondkomen. Van de werknemers die moeilijk rondkomen geeft een kwart (25%) aan dat ze zich slecht kunnen concentreren als gevolg van hun financiële situatie. Eén op tien (11%) werknemers met financiële problemen zegt langdurig ziek te zijn geweest vanwege de geldzorgen.

Met deze cijfers is onze verwachting bovendien dat we over een paar maanden weer veel aanmeldingen met loonbeslag krijgen. Dat is zonde, want met laagdrempelige oplossingen kan preventief geldproblemen, en daarmee ook productiviteitsverlies, verzuim en kosten worden voorkomen.

De rem gaat eraf: preventieve oplossingen nodig

In de praktijk merken we dat er langzamerhand meer wordt uitgegeven, wat geldproblemen tot gevolg kan hebben. In maart 2024 waren consumentengoederen- en diensten in Nederland 3,1% duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds oktober 2023 is de inflatie weer aan het stijgen

Waar medewerkers in 2023 nog de knip op de hand hielden (sinds het begin van 2023 liepen consumpties terug, blijkt uit een analyse van ABN Amro), zien we nu dat de rem eraf gaat wat betreft de uitgaven. Het maakt dit een goed moment om preventieve maatregelen te treffen, om latere geldproblemen onder medewerkers te voorkomen.

5 preventieve oplossingen

Welke preventieve oplossing je het beste kunt toepassen, is afhankelijk van jouw organisatie en medewerkers. Wij sparren graag mee en vertellen meer over de mogelijkheden tijdens een vrijblijvende kennismaking. In deze blog delen we alvast een aantal ideeën die je kunt overwegen om loonbeslag bij medewerkers te voorkomen.

1. Laagdrempelig webinar

Een webinar is een laagdrempelige manier voor medewerkers om informatie in te winnen rondom geld. Ze kunnen immers anoniem het webinar bekijken. Daarom organiseren we voor organisaties het webinar ‘Meer rust door financieel bewust’, waarin onder andere wordt besproken hoe je overzicht kunt creëren en kunt besparen op je uitgaven.

2. Informatie over geldzaken


Door regelmatig informatie te delen over geldzaken, kun je geldzorgen en -problemen helpen voorkomen. Denk hierbij aan actuele onderwerpen, zoals het delen van onze tips op het intranet wanneer het weer tijd is voor de belastingaangifte. Maar ook aan informatie over de financiële gevolgen van life-events, als een medewerker deze doormaakt. Een training of cursus organiseren is natuurlijk ook een goede manier om informatie over geld over te brengen.

3. Training voor HR, managers, leidinggevenden en/of werkgever

HR, managers en leidinggevenden kunnen een grote rol spelen in het voorkomen, signaleren en oplossen van financiële problemen. Dit is echter lastig zonder de juiste training. Bij Budgetcoach.nl kunnen we een training verzorgen, waarin onder andere de volgende onderwerpen worden besproken:

  • De rechten en plichten bij loonbeslag;
  • Het signaleren van een medewerker met financiële problemen;
  • Hoe je het gesprek aangaat met een medewerker;
  • Wat een werkgever kan betekenen voor een medewerker met financiële problemen.

Van tevoren winnen we informatie in over jouw organisatie, zodat deze optimaal aansluit. Meer weten? Hier lees je meer over de training met praktische handvatten op het gebied van voorkomen, signaleren en oplossen. 

4. Kennismaking met budgetcoaching

Slechts één gesprek met een budgetcoach kan al veel inzicht en handvatten bieden voor een medewerker. Een goede preventieve oplossing is daarom om in de organisatie bekend te maken dat een kennismakingsgesprek met een budgetcoach beschikbaar is. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat de kennismaking gratis, anoniem en vertrouwelijk is. De budgetcoach kan tijdens het gesprek signaleren of er een langer traject nodig is.

Daarnaast is het van belang om medewerkers te laten weten dat ze met al hun vragen rondom geld terechtkunnen bij de budgetcoach. Geef bijvoorbeeld aan in de communicatie over het onderwerp dat de budgetcoach er voor alle medewerkers is, en niet alleen die met geldproblemen. Zo spreek je niet alleen medewerkers met beginnende geldproblemen aan, maar ook de medewerkers met sluimerende geldzorgen

5. Inloopspreekuren

Ook inloopspreekuren van een budgetcoach bij de organisatie kan een laagdrempelige manier zijn voor medewerkers om preventief om advies te vragen. Als er nog sprake is van geldproblemen, kan het te heftig aanvoelen om een afspraak bij een budgetcoach te maken. ‘Zo erg is het nou ook weer niet’, is dan de gedachte. Bij een inloopspreekuur kan een medewerker gewoon eens binnenlopen

Contact met Budgetcoach.nl over preventieve oplossingen

Wil je meer weten over de mogelijkheden wat betreft preventieve oplossingen? Neem contact op met Budgetcoach.nl om jouw specifieke casus te bespreken. Mail naar info@budgetcoach.nl of bel naar 085 273 58 41.