Hoe goed is jouw medewerker voorbereid op alle stijgende prijzen? 

Budgetcoaching is harder nodiger dan ooit. Dat blijkt uit verschillende signalen die ons bereiken vanuit de markt. Dat zijn concrete ervaringsverhalen van mensen, maar ook relevante onderzoeken uit de markt, zoals bijvoorbeeld dat over inflatie.

De zorgen over de oplopende inflatie onder Nederlanders zijn namelijk groot. Zes op de tien Nederlanders verwacht door de stijgende energieprijzen moeilijker rond te kunnen komen. En tweederde maakt zich zorgen dat de prijzen voor producten in 2022 nóg meer gaan stijgen. Nederlanders willen dan ook beduidend vaker dan in eerdere jaren in het nieuwe jaar bezuinigen op energie en gas. Dat schrijft website Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, dat zich onder meer bezighoudt met de financiële gezondheid onder Nederlanders. Ook onder de mensen die door ons gecoacht worden, horen wij deze signalen terug. Onlangs nog vertelde Cochise de Combe in één van onze blogs al meer over zijn traject met budgetcoach Nienke.

Enquête geeft duidelijk financieel beeld

Uit een enquête onder 1.014 Nederlanders blijkt onder meer dat energie en gas, samen met de dagelijkse boodschappen (38%) als belangrijkste kostenpost te boek staat. Goede voornemens op financieel vlak komen veelal overeen met voorgaande jaren. Deze gaan over sparen, minder uitgeven aan onnodige zaken en dús zuiniger leven. Door de komst van corona, en de genomen maatregelen ter bestrijding ervan, hebben Nederlanders gemiddeld genomen nét wat minder uitgegeven dan vóór die tijd. Van de mensen die aangeven (veel) minder te hebben uitgegeven (24%) hoopt bijna de helft dit lagere uitgavenpatroon ná de coronacrisis vast te kunnen houden. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan juist (veel) meer te hebben uitgegeven in coronatijd.

Terug naar jouw werkvloer

Uit de signalen die ons bereiken vanuit de markt, blijkt dat de vraag naar budgetcoaching sterk stijgend is. Het kán ook niet anders dan dat er ook binnen jouw organisatie mensen zijn die zich zorgen maken, het hoofd financieel maar nét boven water houden of dat punt helaas al voorbij zijn. Je zult niet de eerste hr-manager zijn die verrast wordt door een (ogenschijnlijk) plotseling loonbeslag…

Kies de juiste aanpak 

Denk eens op deze manier aan de mensen in je team of bespreek, wanneer je in een hele grote organisatie werkt, dit eens met de leidinggevenden die je aanstuurt. Herkennen zij de signalen van financiële stress? En durven zij dit zelf bespreekbaar te maken bij de betreffende collega? Of ervaren ze zelf nog een taboe op het doorbreken misschien? Of is men wellicht onvoldoende bekend met wat er preventief gedaan kan worden om mensen financieel gezond te houden? Wat de reden ook is om er niet voor 100% aandacht aan te geven maakt niet uit. Als we er met elkaar maar de schouders onder zetten, als het nodig is gewoon met een klein beetje hulp. Want wat ons betreft is ieder mens het waard om in te investeren. Wat denk jij?

Bron: website Wijzer in Geldzaken