Training voorkomen, signaleren en oplossen van financiële problemen bij medewerkers

Wil je als HR, manager, leidinggevende of werkgever kennis op doen over hoe je je werknemers kunt helpen bij financiële problemen en heb je behoefte aan praktische handvatten op dit gebied? Dat is precies wat deze training te bieden heeft.

Loonbeslag zorgt voor een financiële terugval bij de medewerker. Rond moeten komen van een bijstandsinkomen is voor de meeste mensen een probleem. Alle vaste lasten en eventuele andere aflossingsverplichtingen gaan immers gewoon door. De kans is groot dat de medewerker hierdoor verder in de financiële problemen raakt.

Het gevolg kan zijn dat de medewerker last krijgt van spanningen, slechter functioneert of zich ziek meldt. Allemaal gebeurtenissen die ook (financiële) consequenties hebben voor de organisatie.
Tijdens deze training ligt de focus voornamelijk op het trainen van leidinggevende, managers of HR over het signaleren van de financiële problemen van de medewerkers.

Op basis van de vooraf ingewonnen informatie van de organisatie passen wij de training aan, zodat deze optimaal aansluit op de behoeftes.

Onderwerpen per training:

• Statistieken, welke cijfers zijn er bekend m.b.t. loonbeslag en de financiële consequenties;
• Wat betekent een loonbeslag voor de medewerker?;
• De rechten en plichten bij loonbeslag;
• Het signaleren van een medewerker met financiële problemen, hoe voorkom je loonbeslag;
• Hoe ga je het gesprek aan met een medewerker;
• Welke acties kan de medewerker zelf ondernemen;
• Wat kan een werkgever betekenen voor een medewerker met financiële problemen;
• Wanneer doorverwijzen naar budgetcoaching.

Datum, tijd en locatie training
Duur bijeenkomst: 2 uur.
De datum en tijd is in overleg met de opdrachtgever. De training kan incompany plaatsvinden bij de opdrachtgever.

Input deelnemers
Om de training zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de wensen van de opdrachtgever bieden wij de mogelijkheid dat de deelnemers zelf input kunnen geven op de training. Elke deelnemer kan tot twee weken voor de start van de training kenbaar maken wat zijn/haar doel is.

Incompany

  • uw winst: gemotiveerde werknemers en optimaal resultaat!
  • de inhoud wordt aangepast aan de vragen binnen uw eigen organisatie
  • werknemers herkennen de inhoud
  • uw werknemers stimuleren de interactie
  • de onderlinge betrokkenheid is hoger
  • geen extra reistijd en reiskosten voor de deelnemers

Kosten

Afhankelijk van het aantal deelnemers en eventueel maatwerk.

Training aanvragen

Vraag hier de training aan.