Budgetcoach.nl helpt meer mensen door slim gebruik van huishoudboekje MijnGeldzaken.nl

Persbericht

Zeewolde, 10 februari 2021

MijnGeldzaken.nl en Budgetcoach.nl kondigen samenwerking aan.
Budgetcoaches helpen meer mensen door slim gebruik van huishoudboekje MijnGeldzaken.nl

Coaches uit het landelijk dekkend netwerk van Budgetcoach.nl en MijnGeldzaken.nl hebben de handen ineengeslagen om mensen te helpen die in (problematische) schuldsituaties dreigen te komen. De effectiviteit van de werkwijze van Budgetcoach.nl en MijnGeldzaken.nl zal de komende maanden onderzocht worden. De feedback uit het onderzoek zal gebruikt worden om de methodiek verder te optimaliseren. Vandaag is hun initiatief vermeld in de brief die minister Hoekstra zond aan de kamer over het Actieplan Consumentenkeuzes.

Budgetcoach en cliënt gezamenlijk op één platform

MijnGeldzaken.nl biedt budgetcoaches de mogelijkheid om de financiële situatie van hun cliënten snel inzichtelijk te krijgen en duurzaam te verbeteren. Door de PSD2-koppeling met de betaalrekening van de cliënt worden alle uitgaven direct ingelezen en gecategoriseerd. Binnen enkele minuten heeft de coach een volledig overzicht van de bestedingen en kan een bespaarplan maken. De dagelijkse uitgaven teller die rekening houdt met de nog te betalen vaste lasten, laat zien of de cliënt nog in de pas loopt met de gezamenlijk gemaakte plannen.
De cliënt heeft de mobiele app waarin deze het bespaarplan kan naleven. De app toont de gebruiker overal via een bestedingsdonut en stoplichten hoeveel deze nog mag uitgeven om binnen zijn plan te blijven. Dit helpt bij het traject van budget coaching, maar heeft ook een preventieve werking voor iedere gebruiker van de app.

‘Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Dankzij dit slimme platform kunnen mensen met financiële problemen nóg sneller geholpen worden, omdat we samen de vinger aan de pols houden. We kunnen immers meekijken met de klant en deze tegelijkertijd dát zelf laten doen wat hij zelf kan. Zo sturen we de klant constant bij. Op die manier ontstaat er minder kans op recidive. Niet alleen onze klanten profiteren van deze duurzame manier van coachen, maar ook onze opdrachtgevers, veelal werkgevers. Zij zijn op hun beurt geholpen, omdat we met elkaar sneller en structureel een financieel gezonde én dus gelukkigere werknemer weten te bewerkstelligen…’

Stephanie Hesterman, directeur Budgetcoach.nl


Belang van financiële zelfredzaamheid


Door de coronacrisis komen veel mensen in de financiële problemen. Verschillende instellingen die mensen met schulden helpen, hebben sinds het begin van 2020 te maken met een flinke toename van de vraag om hulp. De verwachting is dat dit, ook wanneer de pandemie voorbij is, nog zal toenemen.

Mensen met financiële problemen wachten gemiddeld 4 á 5 jaar voordat ze aan de bel trekken. In de tussentijd is de gemiddelde schuld opgelopen tot 43.000 euro (onderzoek Actieplan Consumentenkeuzes).

Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient (onderzoek Nibud). Omgerekend naar de hele beroepsbevolking gaat het om een kostenpost van ruim 8 miljard euro.

‘Door een budgetcoach toegang te geven tot de gegevens kan deze de financiële situatie monitoren en een interventie plegen wanneer dit gewenst is’, vertelt Rick Wassenaar van MijnGeldzaken. ‘De budgetcoach heeft een overzicht van alle cliënten van hoe hun uitgaven zich verhouden tot het opgestelde budget. De budgetcoach kan wanneer gewenst dit monitoren en met behulp van videobellen online ondersteuning bieden. Dit is niet alleen een efficiënte manier om meer mensen in kortere tijd te coachen naar duurzame zelfredzaamheid, maar biedt ook mogelijkheden tot lange termijn ondersteuning bij schulden. Het doel van MijnGeldzaken.nl en Budgetcoach.nl is juist om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen.’

Rick Wassenaar, directeur mijngeldzaken.nl


Noot voor de redactie
Wilt u MijnGeldzaken.nl zelf ervaren? Wij geven u graag een tijdelijke code voor volledige toegang. Vraag deze aan via info@mijngeldzaken.nl.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviewaanvragen: Rick Wassenaar, MijnGeldzaken.nl, telefoon 06-20164668 of email Rick.Wassenaar@MijnGeldzaken.nl; Stephanie Hesterman, Budgetcoach.nl, telefoon 06-17447547 of email stephanie@budgetcoach.nl

Over MijnGeldzaken.nl
MijnGeldzaken.nl, live sinds 2014, is een private onderneming en onderdeel van Soderberg & partners. MijnGeldzaken.nl heeft als doel om consumenten via online instrumenten inzicht te geven in de persoonlijke financiële situatie en laagdrempelig toegang te geven tot onafhankelijk financieel advies. MijnGeldzaken.nl is het platform dat gebruikers inzicht geeft in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Een landelijk netwerk van onafhankelijke financieel planners en budgetcoaches is aangesloten op dit platform.

MijnGeldzaken.nl wordt door werkgevers ingezet om medewerkers op persoonlijk niveau inzicht te geven in arbeidsvoorwaarden zoals de pensioenregeling en om werknemers te ondersteunen bij het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid. Oprichters van MijnGeldzaken.nl zijn bedrijfseconoom drs. Maarten Luiken en financieel planner drs. Rick Wassenaar.
Meer informatie op www.mijngeldzaken.nl.

Over Budgetcoach.nl
‘Ieder mens is het waard om in te investeren’
Budgetcoach.nl is een begrip in de wereld van budgetcoaching. Als grondlegger én bedenker van budgetcoaching in Nederland zet dit familiebedrijf, dat in handen is van de zussen Stephanie en Leonie Hesterman, zich al meer dan 15 jaar in voor de financiële fitheid van mensen. Dat doen zij vanuit een landelijk dekkend netwerk dat bestaat uit ervaren, gecertificeerde budgetcoaches. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en actieve begeleiding door budgetcoaching gaan daarbij hand in hand. Sleutelwoorden zijn persoonlijke aandacht en maatwerk.

Mensen die kampen met financiële uitdagingen, worden geholpen door persoonlijke coaching enerzijds en door inzet van technologische platformen anderzijds. Door deze brede, actieve begeleiding vermindert de kans op recidive aanzienlijk.

Het resultaat? Een gelukkiger leven zónder financiële problemen. Ook de betrokken opdrachtgevers varen er wel bij. Dat zijn werkgevers, gemeenten, banken, zorgverzekeraars en hypotheekverstrekkers. Zij zijn geholpen, omdat we met elkaar sneller een structureel financieel gezonde én dus gelukkigere werknemer of consument weten te bewerkstelligen. Alle budgetcoaches die in opdracht werken voor Budgetcoach.nl dienen zich te houden aan de gedragsregels zoals deze door de organisatie zijn vastgelegd. Budgetcoach.nl bewaakt dit proces en houdt hier actief toezicht op.

Meer informatie op www.budgetcoach.nl

Over actieplan Consumentenkeuzes
Het vermogen van mensen om informatie over geldzaken te wegen en rationale keuzes te maken is begrensd. Consumenten hebben namelijk niet altijd evenveel tijd, motivatie en parate kennis om financiële keuzes te maken. Ze nemen intuïtieve en snelle beslissingen, en dit pakt niet zelden negatief uit.

Dit inzicht, dat niet uitgaat van de rationele mens, staat centraal in het eind 2019 gelanceerde Actieplan Consumentenkeuzes. Een initiatief van de minister van Financiën met als doel om financieel gezond gedrag te bevorderen middels gedragsonderzoek. Circa 40 financiële organisaties, consumentenorganisaties en kennisinstellingen committeerden zich aan die opdracht door samen gedragsinzichten te verkrijgen. Het doel van het actieplan is dat de dienstverlening en keuzeomgevingen zo worden ingericht dat consumenten vaker en makkelijker financieel gezonde keuzes maken.

Deelnemende organisaties

  • delen kennis met elkaar over keuzegedrag en de psychologische factoren die hierbij een rol spelen;
  • pitchen nieuwe ideeën die financieel gezonde consumentenkeuzes simpeler maken;
  • zetten samen gedragsexperimenten op om te toetsen of ze hierin ook slagen.
    Meer informatie over het Actieplan Consumentenkeuzes vind je in de kamerbrieven van 28 oktober 2019 en van 10 februari 2021