Ervaringsverhalen van onze coaches

Annette – Klant snel geholpen naar nieuw werk en einde aan betaalachterstand

De vrouw was 3 jaar geleden werkzoekend geworden door reorganisatie van haar toenmalige werkgever. Het verlies van inkomen en het onregelmatige inkomen van haar partner veroorzaakten op den duur betalingsproblemen. Deze situatie zorgde weer voor stress en spanningen. Uiteindelijk kreeg het gezin ook achterstanden in de hypotheekverplichtingen en deze riep daarom de hulp in van een budgetcoach / jobcoach.
Meer informatie

Judith – Ontzettend druk met de zaak en toch niet rondkomen

Ze zit tegenover me: een ondernemer die keihard werkt maar eigenlijk daar niets van terug ziet in haar portemonnee. Wakker geschud door een aanslag van de belastingdienst. Ja, ze wist dat ze achterliep met haar administratie, maar ze had toch gewoon haar BTW op tijd afgedragen? In een notendop de problematiek van een gemiddelde ZZP’er: tijd, overzicht en kennis van administratie.
Meer informatie

Nicole – Denken in oplossingen

Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, rust is er nauwelijks want jouw leven wordt beheerst door geldzorgen. Ontspannen slapen is er niet meer bij want het drukt op je: schulden. Het kan iedereen overkomen, een werknemer met loonbeslag, een ondernemer die een dip heeft in zijn inkomsten, gezinnen die door ontslag, ziekte of echtscheiding terugvallen in hun inkomsten. De schaamte zit vaak diep want over financiële problemen praat je niet.
Meer informatie

Mat – Schaamte van laaggeletterdheid

Als budgetcoach vertel ik hoe we samen aan het werk kunnen gaan en wat ik van hun verwacht en wat ik als budgetcoach ga ondernemen. Bij de eerste vraag omtrent eventuele toeslagen en kwijtscheldingen blijkt dat het huidige digitale tijdperk aan deze familie voorbij is gegaan. De familie heeft totaal geen kennis over internet en het woord Google is nog nooit van gehoord.
Meer informatie

Pieter – Besparing na inzicht uitgaven

Laatst ben ik bij een klant geweest in opdracht van de hypotheek verstrekker, omdat er sprake was van minder inkomen. Het gevolg was dat er inmiddels een enkele maand hypotheek achterstand was. Lees verder hoe we samen aan de slag zijn gegaan,
Meer informatie

Tanya – Besparing voor rijles dochter

Vlak na de 17e verjaardag van haar dochter, belt moeder naar een budgetcoach. Moeder was erg verdrietig, want zij had haar dochter beloofd dat zij voor haar 17e verjaardag rijlessen cadeau zou krijgen. Dit was niet gelukt. Sterker nog, het gezin kampte met een totaal aan achterstanden van ruim € 11.000,-.
Meer informatie

Merijn – Waar laat u geld liggen?

Ik werd gebeld door een werkgever. Als werkgever had hij een loonbeslag binnen gekregen voor één van zijn medewerkers. Hij kon goed aan haar merken dat zij door dit loonbeslag was afgeleid. Ze was minder productief en meldde zich vaker ziek. Daarbij vond de werkgever het vervelend dat hij met de administratieve afhandeling van het loonbeslag werd opgezadeld. Hij heeft zijn medewerker daarom ondersteuning aangeboden van een budgetcoach en zo zat ik een week later bij mevrouw aan tafel.
Meer informatie

Lonneke – Financiën weer op orde na toeslagen

Soms kom je op ongelukkige momenten bij iemand thuis. Mevrouw was net gescheiden en nog heel verdrietig over de scheiding en de nieuwe situatie. Er moest nog van alles geregeld worden en mevrouw had gelukkig wel een nieuwe woning kunnen vinden. Alleen had ze allang gezien dat ze financieel niet uit zou uitkomen met haar parttime baan.
Meer informatie

Jon – Uitkomen met het inkomen

Ik kwam op huisbezoek bij een bijzonder aardig en openhartig stel van in de dertig. Ze hadden een dochtertje van twee en een tweede kindje was op komst. Ze hadden een koophuis en werkten allebei, hij full time, zij parttime. Zij hadden enkele leningen met geen of geen hoge rente en mevrouw had een hoge schuld bij DUO. Overal waren betalingsregelingen getroffen die goed te betalen waren gezien hun inkomen. De reden van mijn komst was dat zij maar niet konden uitkomen met hun inkomen en ze graag wilden gaan sparen.
Meer informatie
Loonbeslag, schulden en regelingen

Wat te doen bij loonbeslag?

Als iemand ondanks herhaalde herinneringen zijn factuur niet betaald heeft kan uiteindelijk loonbeslag gelegd worden. Het woord zegt het al: beslag op loon. Er moet dus wel loon (of uitkering zijn). Loonbeslag betekent ook verplichtingen voor de werkgever en hoe zit dat met het vakantiegeld?
Meer informatie

Loonbeslag, de belastingdienst en meerdere beslagleggers

De Belastingdienst heeft een bijzondere positie m.b.t. loonbeslag. De gedachte hierachter is dat de belastingdienst de belasting int van iedere Nederlander voor een bedrag dat zij zouden moeten (kunnen) betalen. Het Belastinggeld is immers van alle Nederlanders. Waarin verschilt de Belastingdienst met de overige schuldeisers en welke meerdere beslagleggers zijn er?
Meer informatie

Wat zijn de voorwaarden van loonbeslag?

Als werkgever kan je te maken krijgen met loonbeslag. Soms kan dat een totale verrassing zijn, maar soms waren er al signalen over/van de betreffende werknemer. Loonbeslag kan niet zomaar gelegd worden. Aan welke voorwaarden moeten worden voldaan?
Meer informatie

Loonbeslag wanneer opheffen en wanneer geen loonbeslag

Loonbeslag is niet altijd toegestaan of de beste oplossing voor het aflossen van een schuld. Op bepaalde inkomsten is het verboden om beslag te leggen. In uitzonderlijke situaties kan (loon)beslag voorkomen worden. Deze situaties zullen we in dit artikel beschrijven. Ook is loonbeslag niet mogelijk als de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen.
Meer informatie

Wanneer beslag op inboedel of bankrekening?

In eerste instantie zal de deurwaarder proberen beslag te leggen op het inkomen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat er geen (voldoende) inkomen is of omdat er andere preferente beslagen liggen. (Een preferente schuldeiser is bijvoorbeeld de Belastingdienst). Wat als loonbeslag niet mogelijk is? Wat voor gevolgen zal dit hebben?
Meer informatie

Beslagvrije voet (BVV) en vrij te laten bedrag (VTLB)

Als door de rechter is bepaald dat een schuldeiser beslag mag leggen, moet de zogenaamde beslagvrije voet bepaald worden. Het vrij te laten bedrag kan ook van toepassing zijn. Wat is het verschil tussen de beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag?
Meer informatie

Wat is een akte van cessie?

Wat is een akte van cessie (in dit geval looncessie) Een akte van cessie is een verpanding van een gedeelte van het salaris aan een schuldeiser. Andere schuldeisers hebben dan het nakijken. Als een schuldenaar een akte van looncessie ondertekend heeft, kan deze niet eenzijdig worden opgezegd. De schuldenaar komt dus niet meer van de akte af tot de schuld geheel is voldaan, wat soms jaren kan duren.
Meer informatie

Hulp bij schulden

Is er sprake van een problematische schuldensituatie, dan is het noodzakelijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen ter voorkoming van ernstige financiële problemen zoals energieafsluiting, loonbeslag of erger huisuitzetting. Lees verder in dit artikel
Meer informatie

Verjaring van schulden

Het verjaren van schulden betekent dat een schuld niet meer opgeëist kan worden door degene die het geld moet ontvangen. Elke schuld kent een eigen verjaringstermijn. Als de schuld is verjaard, dan mag niemand je meer dwingen om de schuld toch te betalen. In theorie kan het gebeuren dat een schuld verjaart, maar in de praktijk gebeurt dit niet vaak. Het hangt van de schuld af na welke termijn een schuld verjaart. Wanneer een schuld verjaart lees je hier.
Meer informatie

Minnelijke schuldregeling of WSNP?

Wat is het verschil tussen een minnelijke schuldregeling of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) Lees het in dit artikel.
Meer informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Op 13 maart 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen, ook wel de Wet Incassokosten genoemd. De maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is hierin vastgesteld. Het doel van de wet is consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.
Meer informatie
 
Tips om te (be)sparen

Tips om te sparen

De meeste mensen weten wel dat het belangrijk is om te sparen. Spaargeld is immers fijn om te hebben voor onverwachte uitgaven, zoals een wasmachine die stuk gaat, onverwachte reparatiekosten aan huis of auto of een onverwachte rekening. Een spaarbuffer van 3 maandinkomens is daarom aan te bevelen. In dit artikel volgen wat tips om die buffer aan te leggen.
Meer informatie

Welke mogelijkheden zijn er om het (besteedbaar) inkomen te verhogen bij een bijstandsuitkering?

Voor mensen met een bijstandsuitkering zijn verschillende mogelijkheden via gemeente of het rijk om het besteedbaar inkomen te verhogen. Sommige daarvan zijn afhankelijk van de gezinssituatie. In dit artikel zullen wij enkele van deze mogelijkheden benoemen.
Meer informatie

Bespaartips uit de praktijk

Onze budgetcoaches zijn zelf natuurlijk ook een kei in besparen! Wij willen graag hun eigen bespaartips delen met u:
Meer informatie

Hoe om te gaan met verleidingen?

In onze digitale wereld wordt je bloot gesteld aan veel verleidingen. Ook bij bezoekjes aan een winkelcentrum word je aan verleidingen bloot gesteld; je geeft snel meer geld uit dan je van plan was. Die aanbieding kan je toch niet laten lopen denk je dan of toch wel? Lees in dit artikel wat tips om de verleiding toch te weerstaan.
Meer informatie
 
 
Actueel

Mijn kind wordt 18

Als je kind 18 jaar wordt verandert er ineens heel veel. Er komt ineens een hoop (financieel gezien) op je af en dan moet je maar net weten waar je moet zijn en hoe je dit moet regelen. Niet alle ouders zijn in staat hun kinderen hierin te ondersteunen. Maar wat verandert er dan allemaal? Wij beschrijven een aantal punten in dit artikel
Meer informatie

Wat kunt u als werkgever (preventief) betekenen voor uw werknemer?

Een werkgever is het meest gebaat bij werknemers die op het werk hun volledige aandacht aan hun werk kunnen besteden. Soms lukt dat niet bij een werknemer. Een oorzaak hiervan kunnen financiële zorgen zijn. Vaak is de drempel echter hoog voor een werknemer om voor zijn financiële problemen uit te komen. U kunt die drempel verlagen door zelf het initiatief te nemen naar de werknemer. Maar hoe herkent u die signalen?
Meer informatie

Wat te doen bij wijziging(en) in uw inkomen?

Als er iets verandert in uw (gezins)inkomen is het handig om te weten wat u kan doen om uw inkomsten en uitgaven meer in balans te krijgen en/of terugvorderingen te voorkomen. Hieronder zullen we een aantal veel voorkomende wijzigingen benoemen en wat u dan kan doen:
Meer informatie