Ervaringsverhalen van onze coaches

Staat financiële fitheid van medewerkers in 2020 op uw agenda?

Waarschijnlijk investeert u veel in duurzame inzetbaarheid voor u medewerkers of wilt u hiermee beginnen, maar heeft u ook aan de financiële fitheid gedacht in 2020? Uit onderzoek is gebleken dat 78 procent van de werknemers terecht wilt kunnen bij de werkgever met financiële zorgen. Bekijk al onze tips en download de gratis gids voorkomen, signaleren en acteren bij financiële problemen
Meer informatie

Wilma – Het voordeel van een budgetcoach in de organisatie

Bij diverse klanten van ons zetten wij onze budgetcoaches in om op afgesproken dagen bij de organisatie inloopspreekuren te houden. In een vorige blog vertelde we al over een budgetcoach op de werkvloer en hoe je dit intern communiceert in de organisatie. Dit keer vertelt onze budgetcoach Wilma over haar ervaring met een medewerker die regelmatig bij de inloopspreekuren aan klopt.
Meer informatie

Wilma – Budgetcoach op de werkvloer

U weet dat er financiële problemen zijn bij medewerkers, waarschijnlijk door loonbeslag. Maar hoe krijg je nou die medewerker in beweging om iets te doen aan de situatie en dat u hierbij wilt helpen? Wilt de medewerker überhaupt wel hulp? Hoe bereik ik die medewerker? Zomaar op afstappen? Dat lijkt haast wel ongemakkelijk als je het hebt over financiële problemen.
Meer informatie

Judith – Ontzettend druk met de zaak en toch niet rondkomen

Ze zit tegenover me: een ondernemer die keihard werkt maar eigenlijk daar niets van terug ziet in haar portemonnee. Wakker geschud door een aanslag van de belastingdienst. Ja, ze wist dat ze achterliep met haar administratie, maar ze had toch gewoon haar BTW op tijd afgedragen? In een notendop de problematiek van een gemiddelde ZZP’er: tijd, overzicht en kennis van administratie.
Meer informatie

Nicole – Denken in oplossingen

Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, rust is er nauwelijks want jouw leven wordt beheerst door geldzorgen. Ontspannen slapen is er niet meer bij want het drukt op je: schulden. Het kan iedereen overkomen, een werknemer met loonbeslag, een ondernemer die een dip heeft in zijn inkomsten, gezinnen die door ontslag, ziekte of echtscheiding terugvallen in hun inkomsten. De schaamte zit vaak diep want over financiële problemen praat je niet.
Meer informatie

Mat – Schaamte van laaggeletterdheid

Als budgetcoach vertel ik hoe we samen aan het werk kunnen gaan en wat ik van hun verwacht en wat ik als budgetcoach ga ondernemen. Bij de eerste vraag omtrent eventuele toeslagen en kwijtscheldingen blijkt dat het huidige digitale tijdperk aan deze familie voorbij is gegaan. De familie heeft totaal geen kennis over internet en het woord Google is nog nooit van gehoord.
Meer informatie

Pieter – Besparing na inzicht uitgaven

Laatst ben ik bij een klant geweest in opdracht van de hypotheek verstrekker, omdat er sprake was van minder inkomen. Het gevolg was dat er inmiddels een enkele maand hypotheek achterstand was. Lees verder hoe we samen aan de slag zijn gegaan,
Meer informatie

Tanya – Besparing voor rijles dochter

Vlak na de 17e verjaardag van haar dochter, belt moeder naar een budgetcoach. Moeder was erg verdrietig, want zij had haar dochter beloofd dat zij voor haar 17e verjaardag rijlessen cadeau zou krijgen. Dit was niet gelukt. Sterker nog, het gezin kampte met een totaal aan achterstanden van ruim € 11.000,-.
Meer informatie

Merijn – Waar laat u geld liggen?

Ik werd gebeld door een werkgever. Als werkgever had hij een loonbeslag binnen gekregen voor één van zijn medewerkers. Hij kon goed aan haar merken dat zij door dit loonbeslag was afgeleid. Ze was minder productief en meldde zich vaker ziek. Daarbij vond de werkgever het vervelend dat hij met de administratieve afhandeling van het loonbeslag werd opgezadeld. Hij heeft zijn medewerker daarom ondersteuning aangeboden van een budgetcoach en zo zat ik een week later bij mevrouw aan tafel.
Meer informatie

Lonneke – Financiën weer op orde na toeslagen

Soms kom je op ongelukkige momenten bij iemand thuis. Mevrouw was net gescheiden en nog heel verdrietig over de scheiding en de nieuwe situatie. Er moest nog van alles geregeld worden en mevrouw had gelukkig wel een nieuwe woning kunnen vinden. Alleen had ze allang gezien dat ze financieel niet uit zou uitkomen met haar parttime baan.
Meer informatie

Jon – rondkomen met het inkomen

Ik kwam op huisbezoek bij een bijzonder aardig en openhartig stel van in de dertig. Ze hadden een dochtertje van twee en een tweede kindje was op komst. Ze hadden een koophuis en werkten allebei, hij full time, zij parttime. Zij hadden enkele leningen met geen of geen hoge rente en mevrouw had een hoge schuld bij DUO. Overal waren betalingsregelingen getroffen die goed te betalen waren gezien hun inkomen. De reden van mijn komst was dat zij maar niet konden uitkomen met hun inkomen en ze graag wilden gaan sparen.
Meer informatie

Nienke- Een budgetcoach kan meer betekenen dan alleen het financiële huishouden op orde maken

Dat schulden en geen overzicht hebben in de financiële situatie vele gevolgen kunnen hebben is algemeen bekend, maar dat is niet het enige waar de budgetcoach mee te maken heeft. Zo zijn er verschillende (persoonlijke) situaties waarbij een budgetcoach meer kan betekenen dan alleen het financiële huishouden op orde maken. Lees dit mooie ervaringsverhaal van budgetcoach Nienke en waarom wij trots zijn op wat wij kunnen betekenen voor de mens!
Meer informatie

Lonneke- Rondkomen en middeling inkomstenbelasting

Wat een fijn beroep heb ik toch. Ik kom op bezoek bij een stel met twee kleine kinderen. Mevrouw heeft hier haar handen vol aan en heeft vooralsnog geen baan. Meneer was zijn baan kwijt en heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. Maandelijks komen ze vijfhonderd euro tekort. Dankzij een lokaal initiatief vergelijkbaar met de Voedsel- en Kledingbank weten ze toch rond te komen. In een jaar tijd is er wel een schuld ontstaan van tienduizend euro.
Meer informatie

Merijn – Mijn eerste hypotheek….of toch niet?

Mieke is 25 en afgestudeerd als tandartsassistente. Ze heeft inmiddels een vast contract en wil graag gaan samenwonen met Tom. (Gefingeerde namen) . Beiden hebben een vaste baan en via internet hadden ze alvast een proefberekening gemaakt om te zien hoeveel hypotheek ze konden krijgen. Na maanden struinen op Funda hadden ze hun droomhuis gevonden én het paste nog binnen hun berekening ook. In gedachten waren ze het huis al aan het inrichten. Vol goede moed maakten ze een afspraak met de hypotheekadviseur. Met twee vaste contracten is een hypotheek afsluiten slechts een formaliteit toch? Of toch niet?
Meer informatie

Annette – Klant snel geholpen naar nieuw werk en einde aan betaalachterstand

De vrouw was 3 jaar geleden werkzoekend geworden door reorganisatie van haar toenmalige werkgever. Het verlies van inkomen en het onregelmatige inkomen van haar partner veroorzaakten op den duur betalingsproblemen. Deze situatie zorgde weer voor stress en spanningen. Uiteindelijk kreeg het gezin ook achterstanden in de hypotheekverplichtingen en deze riep daarom de hulp in van een budgetcoach / jobcoach.
Meer informatie

Merijn – Een verhaal over schaamte, schuldhulp en succes

Chantal is 44 en woont samen met Richard en hun twee kinderen. Chantal heeft nog twee leningen uit een ver verleden waarbij ze al jaren alleen de rente kan betalen. Ze voelt zich schuldig tegenover haar partner dat ze nog met die schulden zit en wil er ontzettend graag vanaf.
Meer informatie
 
Loonbeslag, schulden en regelingen

Wat te doen bij loonbeslag?

Als iemand ondanks herhaalde herinneringen zijn factuur niet betaald heeft kan uiteindelijk loonbeslag gelegd worden. Het woord zegt het al: beslag op loon. Er moet dus wel loon (of uitkering zijn). Loonbeslag betekent ook verplichtingen voor de werkgever en hoe zit dat met het vakantiegeld?
Meer informatie

Loonbeslag, de belastingdienst en meerdere beslagleggers

De Belastingdienst heeft een bijzondere positie m.b.t. loonbeslag. De gedachte hierachter is dat de belastingdienst de belasting int van iedere Nederlander voor een bedrag dat zij zouden moeten (kunnen) betalen. Het Belastinggeld is immers van alle Nederlanders. Waarin verschilt de Belastingdienst met de overige schuldeisers en welke meerdere beslagleggers zijn er?
Meer informatie

Wat zijn de voorwaarden van loonbeslag?

Als werkgever kan je te maken krijgen met loonbeslag. Soms kan dat een totale verrassing zijn, maar soms waren er al signalen over/van de betreffende werknemer. Loonbeslag kan niet zomaar gelegd worden. Aan welke voorwaarden moeten worden voldaan?
Meer informatie

Loonbeslag wanneer opheffen en wanneer geen loonbeslag

Loonbeslag is niet altijd toegestaan of de beste oplossing voor het aflossen van een schuld. Op bepaalde inkomsten is het verboden om beslag te leggen. In uitzonderlijke situaties kan (loon)beslag voorkomen worden. Deze situaties zullen we in dit artikel beschrijven. Ook is loonbeslag niet mogelijk als de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen.
Meer informatie

Wanneer beslag op inboedel of bankrekening?

In eerste instantie zal de deurwaarder proberen beslag te leggen op het inkomen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat er geen (voldoende) inkomen is of omdat er andere preferente beslagen liggen. (Een preferente schuldeiser is bijvoorbeeld de Belastingdienst). Wat als loonbeslag niet mogelijk is? Wat voor gevolgen zal dit hebben?
Meer informatie

Beslagvrije voet (BVV) en vrij te laten bedrag (VTLB)

Als door de rechter is bepaald dat een schuldeiser beslag mag leggen, moet de zogenaamde beslagvrije voet bepaald worden. Het vrij te laten bedrag kan ook van toepassing zijn. Wat is het verschil tussen de beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag?
Meer informatie

Wat is een akte van cessie?

Wat is een akte van cessie (in dit geval looncessie) Een akte van cessie is een verpanding van een gedeelte van het salaris aan een schuldeiser. Andere schuldeisers hebben dan het nakijken. Als een schuldenaar een akte van looncessie ondertekend heeft, kan deze niet eenzijdig worden opgezegd. De schuldenaar komt dus niet meer van de akte af tot de schuld geheel is voldaan, wat soms jaren kan duren.
Meer informatie

Hulp bij schulden

Is er sprake van een problematische schuldensituatie, dan is het noodzakelijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen ter voorkoming van ernstige financiële problemen zoals energieafsluiting, loonbeslag of erger huisuitzetting. Lees verder in dit artikel
Meer informatie

Verjaring van schulden

Het verjaren van schulden betekent dat een schuld niet meer opgeëist kan worden door degene die het geld moet ontvangen. Elke schuld kent een eigen verjaringstermijn. Als de schuld is verjaard, dan mag niemand je meer dwingen om de schuld toch te betalen. In theorie kan het gebeuren dat een schuld verjaart, maar in de praktijk gebeurt dit niet vaak. Het hangt van de schuld af na welke termijn een schuld verjaart. Wanneer een schuld verjaart lees je hier.
Meer informatie

Minnelijke schuldregeling of WSNP?

Wat is het verschil tussen een minnelijke schuldregeling of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) Lees het in dit artikel.
Meer informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Op 13 maart 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen, ook wel de Wet Incassokosten genoemd. De maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is hierin vastgesteld. Het doel van de wet is consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.
Meer informatie
 
Bespaartips

Bespaartips uit de praktijk

Onze budgetcoaches zijn zelf natuurlijk ook een kei in besparen! Wij willen graag hun eigen bespaartips delen met u:
Meer informatie

Welke mogelijkheden zijn er om het (besteedbaar) inkomen te verhogen bij een bijstandsuitkering?

Voor mensen met een bijstandsuitkering zijn verschillende mogelijkheden via gemeente of het rijk om het besteedbaar inkomen te verhogen. Sommige daarvan zijn afhankelijk van de gezinssituatie. In dit artikel zullen wij enkele van deze mogelijkheden benoemen.
Meer informatie
 

Administratie op orde deel 1:
Post opruimen in 7 stappen

Deel 1: Post opruimen in 7 stappen. Raakt u met enige regelmaat uw rekeningen kwijt? En krijgt u daardoor steeds vaker aanmaningen? Waarschijnlijk komt dit door een niet op orde zijnde financiële huishouding. Met onderstaande tips is uw financiële huishouding weer snel op orde. Het hoeft u niet meer te kosten dan een half uurtje per week.
Meer informatie

Administratie op orde deel 2:
Administratie ordenen

Om overzicht te houden in je administratie is het belangrijk dat je je administratie bewaart op eenzelfde plaats. Dan weet je waar je moet zoeken indien nodig. ‘Als het daar niet ligt, heb je het niet.’
Meer informatie

Administratie op orde deel 3:
Bijhouden kasboek

Inzicht in de maandelijkse inkomsten en uitgaven zorgt voor overzicht in het uitgavenpatroon. Vaak helpt het om precies op een rij te zetten hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. We noemen dit budgetteren.
Meer informatie

Administratie op orde deel 4: Hoe om te gaan met verleidingen?

In onze digitale wereld wordt je bloot gesteld aan veel verleidingen. Ook bij bezoekjes aan een winkelcentrum word je aan verleidingen bloot gesteld; je geeft snel meer geld uit dan je van plan was. Die aanbieding kan je toch niet laten lopen denk je dan of toch wel? Lees in dit artikel wat tips om de verleiding toch te weerstaan.
Meer informatie

Administratie op orde deel 5 (Be)spaartips

De meeste mensen weten wel dat het belangrijk is om te sparen. Spaargeld is immers fijn om te hebben voor onverwachte uitgaven, zoals een wasmachine die stuk gaat, onverwachte reparatiekosten aan huis of auto of een onverwachte rekening. Een spaarbuffer van 3 maandinkomens is daarom aan te bevelen. In dit artikel volgen wat tips om die buffer aan te leggen.
Meer informatie

Administratie op orde deel 6 (slot): Toch liever een budgetcoach?

De overheid trekt zich steeds verder terug en de kosten van zorg en huren blijven alsmaar stijgen. Daarom is het belangrijk om financieel gezond te blijven. Een goede financiële gezondheid is op de lange termijn een investering in rust en balans in uw leven.
Meer informatie
Actueel

Mijn kind wordt 18

Als je kind 18 jaar wordt verandert er ineens heel veel. Er komt ineens een hoop (financieel gezien) op je af en dan moet je maar net weten waar je moet zijn en hoe je dit moet regelen. Niet alle ouders zijn in staat hun kinderen hierin te ondersteunen. Maar wat verandert er dan allemaal? Wij beschrijven een aantal punten in dit artikel
Meer informatie

Wat kunt u als werkgever (preventief) betekenen voor uw werknemer?

Een werkgever is het meest gebaat bij werknemers die op het werk hun volledige aandacht aan hun werk kunnen besteden. Soms lukt dat niet bij een werknemer. Een oorzaak hiervan kunnen financiële zorgen zijn. Vaak is de drempel echter hoog voor een werknemer om voor zijn financiële problemen uit te komen. U kunt die drempel verlagen door zelf het initiatief te nemen naar de werknemer. Maar hoe herkent u die signalen?
Meer informatie

Wat te doen bij wijziging(en) in uw inkomen?

Als er iets verandert in uw (gezins)inkomen is het handig om te weten wat u kan doen om uw inkomsten en uitgaven meer in balans te krijgen en/of terugvorderingen te voorkomen. Hieronder zullen we een aantal veel voorkomende wijzigingen benoemen en wat u dan kan doen:
Meer informatie

Blauwe enveloppenvrees?

Heeft u ook zo’n last van Caerulea Epistula Anxietas, de blauwe enveloppenvrees? Het is weer bijna zo ver. Vanaf 1 maart mogen we weer belastingaangifte doen! Maar waarom hebben zo veel mensen daar moeite mee? Als ik een kijkje neem in mijn coachingspraktijk, dan denk ik dat we belastingen niet goed genoeg begrijpen. De ene keer krijgen we geld terug en de volgende keer moeten we betalen. Hoe kan dat nou? Het lijkt alsof we het niet kunnen controleren. Alsof het grillige belastingmonster zijn eigen weg kiest.
Meer informatie

Twijfel of inzet budgetcoach iets oplevert?

Overweegt u een budgetcoach in te zetten, maar wilt u eerst weten of dat wel ‘iets oplevert’? Wij kunnen u vertellen dat veruit de meeste trajecten succesvol zijn, die door onze opdrachtgevers worden ingezet. U kunt hier denken aan een percentage van rond de 90. Maar wat is nou succesvol? Wij vinden een traject succesvol als de budgetcoach tips heeft kunnen geven waardoor het (gemiddelde) bedrag per maand (meer) positief of minder negatief kan worden.
Meer informatie

Budgetcoach Judith: Een fiets levert meer op dan je denkt

Mei: de maand van het vakantiegeld voor veel mensen. Soms is het juni of wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald, maar… één keer per jaar is er “extra” geld. Dat weten schuldeisers natuurlijk ook, dus is mei een drukke maand voor budgetcoaches. Extra geld dat ingezet wordt om een extra aflossing op een schuld te doen, misschien een paar kleinere schulden meteen af te lossen of een buffertje aan te leggen voor de (bekende) kapotte wasmachine. Eigenlijk alles behalve waar het van oorsprong voor is bedoeld: vakantie.
Meer informatie