Disclaimer

Disclaimer en cookies
Budgetcoach.nl B.V. betracht bij het samenstellen van deze website de grote zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

Budgetcoach.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website van Budgetcoach.nl.
Budgetcoach.nl houdt zijn informatie zo actueel mogelijk.

Alle rechten voorbehouden
Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto’s op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Budgetcoach.nl B.V.

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting), of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid, of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Cookies
Wij of onze serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s. Meer informatie over het gebruik van cookies door Budgetcoach.nl vindt u hieronder.

Waarom gebruikt Budgetcoach.nl cookies?
Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.
In deze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor Budgetcoach.nl mogelijk maakt om bepaalde login-informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. We gebruiken de cookies ook om bepaalde diensten, zoals downloads, te kunnen leveren.

Budgetcoach.nl maakt gebruik van producten van Google zoals Google Analytics. Deze producten maken ook gebruik van cookies.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Dat kan via de instellingen van uw browser. Kijk in het helpmenu van uw browser hoe u dat kunt instellen.
Voor cookies van Google kun u zich afmelden bij https://www.google.nl/privacy_ads.html.
Voor cookies van andere advertentieorganisaties kun u zich afmelden bij: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.
U blijft dan wel advertenties zien, maar die zijn niet langer gebaseerd op uw eerdere surfgedrag.
Ook kunt u in uw browser de ‘do not track’-functionaliteit activeren. Tenslotte kunt u via www.youronlinechoices.nl aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

De aanpassingen zoals hierboven genoemd, vinden alleen plaats op de computer waarop u de aanpassingen doorvoert. Als u op meerdere computers werkt, moet u de aanpassingen op elk van die computers doorvoeren.