Waarom een voorschot of lening de geldproblemen van je medewerker vaak alleen maar erger maakt

Je medewerker krijgt een afrekening van de energieleverancier, een herinnering van een niet betaalde tandartsrekening of een aanslag van de Belastingdienst en kan deze niet betalen. Hij vraagt om een voorschot van het salaris of een lening. Als werkgever ben je niet verplicht hier ja op te zeggen, maar omdat je het beste met je medewerker voor hebt, heb je wellicht de neiging om dit wel te doen.

Misschien denk je zelfs ergere geldproblemen zoals schulden of een loonbeslag te voorkomen. Dat brengt immers administratieve lasten met zich mee. In het geval van schulden kunnen de kosten door onder andere ziekteverzuim en concentratieverlies oplopen tot €13.000 per jaar, berekende het Nibud. De rekensom is dan snel gemaakt als een voorschot of een lening dit kan voorkomen.

Hoewel werkgevers het goed bedoelen, is een lening of voorschot voor je personeel niet de oplossing. In dit artikel leggen we uit waarom, op basis van wat we zien in de praktijk.

1. Verschuiving van het probleem door voorschot of lening

We hebben vaker meegemaakt dat een werkgever een schuld overneemt met goede bedoelingen, maar dat een medewerker niet in staat blijkt om de gevraagde maandelijkse terugbetaling over te maken. Er is dan sprake van een verschuiving van het probleem. De medewerker heeft simpelweg te maken met een andere partij waarvan hij of zij de lasten niet kan dragen.

2. Of verergering van het probleem

Onder andere dankzij schaamte van de medewerker is het daarnaast als werkgever vaak lastig om de gehele financiële situatie in beeld te krijgen. Het kan zomaar zijn dat je denkt dat een lening de beginnende geldproblemen van een medewerker oplost, maar dat er een veel groter probleem blijkt te spelen. Een extra lening kan de situatie zelfs verergeren.

3. Verandering in de arbeidsverhouding

Zeker in het geval van een lening is er sprake van een verandering van de arbeidsverhouding. Er staat immers niet direct een arbeidsprestatie tegenover. Dat heeft gevolgen voor de relatie, helemaal als je hier niet alert op bent.

4. Wettelijke en fiscale aspecten bij voorschot of lening

Afhankelijk van of je de medewerker een lening of een voorschot aanbiedt, zijn er bepaalde wettelijke en fiscale aspecten aan verbonden. Zo zit er aan de aflossing bijvoorbeeld een bovengrens en is het verstandig om een lening schriftelijk vast te leggen (bij een voorschot is dit zelfs verplicht). Wil je als werkgever een loonbeslag voorkomen met de lening of het voorschot? Bedenk dan dat er bij zo’n fiscale constructie ook administratieve lasten komen kijken.

5. Geen duurzame oplossing

Een voorschot of een lening voelt als een manier om het acute probleem meteen op te kunnen lossen. Wanneer er echter niet naar de volledige financiële situatie wordt gekeken en/of een medewerker geen handvatten heeft gekregen om in het vervolg niet meer in de problemen te komen, is dit dweilen met de kraan open

Een budgetcoach brengt allereerst de complete schuldensituatie in kaart en helpt de medewerker de geldzaken op orde te krijgen én te houden. Dankzij tips en handvatten van een budgetcoach, worden (ergere) problemen in de toekomst voorkomen. Dat maakt budgetcoaching een duurzame oplossing voor de lange termijn. 

Vaak hebben geldproblemen ook invloed op de gezinssituatie: een relatie die onder druk staat, of kinderen die hieronder lijden omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen sporten. Er is immers geen geld voor een lidmaatschap of andere wensen.

De hulp van een budgetcoach is ook fijn, omdat het een medewerker helpt het hart te luchten. Dit is vaak makkelijker bij een onafhankelijke partij. Doordat een budgetcoach meekijkt naar de volledige situatie, kan hij of zij ook advies geven over toeslagen en regelingen waar de medewerker wellicht recht op heeft. Dit kan helpen in het voorbeeld van de kinderen die wegens geldgebrek niet kunnen sporten. Er bestaan regelingen zodat de kinderen toch kunnen voetballen.

Hulp van Budgetcoach.nl

Als werkgever ben je geen expert op het gebied van geldzorgen. Waarom zou je een medewerker dan wel adviseren op het gebied van (beginnende) geldproblemen? Het is verstandig om een expert in te schakelen als een budgetcoach, voordat je het probleem wellicht alleen maar verergert en schulden in de hand werkt. Neem vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl om de mogelijkheden te bespreken en te sparren over jouw casus.