Dit gebeurt er als je niet (tijdig) ingrijpt bij medewerkers met geldzorgen

Sommige organisaties vinden dat geldzorgen privé zijn, of vinden het simpelweg lastig om er tegen medewerkers over te beginnen. Wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen geldzorgen echter een enorme impact hebben op het leven van medewerkers, en daardoor ook op hun werk. De 5 fases van geldzorgen tonen aan waarom het zo belangrijk is om preventief hulp aan te bieden.

Gevolgen van geldzorgen bij medewerkers

We nemen je mee door de verschillende fases van geldproblemen en hun impact op het leven van een medewerker, beginnend bij de eerste geldzorgen. 

Fase 1: Eerste geldzorgen ontstaan bij medewerkers

Verschillende redenen kunnen ervoor zorgen dat een medewerker zich afvraagt hoe hij een rekening moet betalen, of de eindjes aan elkaar moet knopen deze maand. Denk aan levensgebeurtenissen zoals een scheiding of het overlijden van een partner, een financiële tegenslag of simpelweg de gestegen kosten voor levensonderhoud.

Het maakt daarbij niet uit hoeveel je medewerkers verdienen, geldzorgen komen voor onder iedere laag van de bevolking. De zorgen ontstaan doordat een medewerker niet meer kan voldoen aan de levensstijl die hij of zij gewend is, om wat voor reden dat ook mag zijn.

Fase 2: De mentale bandbreedte neemt af

Geldzorgen nemen logischerwijs veel ruimte op in de gedachten van een medewerker. Dit wordt ook wel ‘mentale bandbreedte’ genoemd en hier heeft een medewerker in dit geval minder van. Hierdoor wordt het voor medewerkers met geldzorgen lastiger om logisch na te denken, informatie te onthouden en problemen op te lossen. 

Deze mentale bandbreedte is niet alleen nodig om oplossingen te bedenken om de geldzorgen te kunnen verminderen, maar ook om het werk goed te blijven uitvoeren. Medewerkers met geldzorgen maken daarom meer fouten en zijn minder productief. Ze zijn in hun hoofd simpelweg met andere dingen bezig.

Fase 3: Naast mentale ook fysieke problemen

Daarnaast zijn ze vaak ook minder betrokken bij het bedrijf en vertonen ze vaker verzuim. Dat komt door de vicieuze cirkel waar lastig uit te komen is. Wie meer stress heeft, slaapt vaak slechter, eet minder gezond, beweegt minder en ervaart soms zelfs fysieke klachten, wat leidt tot nog slechter slapen, minder gezond eten, etcetera. Deze vicieuze cirkel zorgt er uiteindelijk voor dat een medewerker met geldzorgen niet de energie heeft om het patroon te doorbreken

In een recent onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN Amro geeft 10 procent van de werknemers met financiële problemen aan zich weleens ziek te melden vanwege hun financiële situatie. 11 procent zegt zelfs langdurig ziek te zijn geweest. 25 procent geeft aan zich slecht te kunnen concentreren op werk. 

Fase 4: Geldzorgen en -problemen nemen nog meer toe

Tel daarbij op dat er ook door geldzorgen en -problemen een vicieuze cirkel kan ontstaan. Eind 2023 berichtte de NOS bijvoorbeeld dat tienduizenden huishoudens verder in de problemen kwamen door de verhoogde verkeersboetes. Een kwart van alle boetes wordt uitgedeeld omdat mensen niet verzekerd zijn, soms omdat ze de maandelijkse last niet kunnen dragen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld hun auto nodig om op werk te komen. De boetes die volgen kunnen oplopen tot 2.400 euro per jaar, wat alleen maar tot meer geldzorgen- en problemen leidt.

Uiteindelijk kunnen al deze factoren resulteren in een loonbeslag. Een gemiddeld loonbeslag duurt 6 tot 24 maanden en vereist aandacht, tijd en geld vanuit de organisatie. Samen met het verzuim is een werkgever al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een medewerker met geldproblemen (als deze fulltime werkt en een modaal salaris verdient), blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud.

Fase 5: Fraude of bedrijfsdiefstal

In het ergste geval breekt er zelfs een vijfde fase aan. Medewerkers met schulden zijn extra vatbaar voor het plegen van fraude of bedrijfsdiefstal. Wanneer een medewerker wordt betrapt, leidt dat allereerst tot gegarandeerd vertrek van de medewerker. Dat heeft weer tot gevolg dat er tijd en geld geïnvesteerd moet worden in het vinden en inwerken van een nieuwe medewerker.

Het kan ten tweede ook eventueel tot reputatieschade leiden als een (lokaal) nieuwsbericht volgt. Dit kan impact hebben op de verkoopcijfers, maar ook op de zoektocht naar de vervanger. Want wat zegt het over een werkgever als het tot deze fase heeft kunnen komen?

Tijdig ingrijpen bij geldzorgen van medewerkers

Sommige organisaties zijn van mening dat de financiële situatie van medewerkers privé is. En hoewel de details inderdaad privé zijn, blijkt uit de tweede fase al dat financiële stress niet zomaar thuis is te laten. De kans is daarnaast groot dat dit ook onder jouw medewerkers speelt; uit het eerder genoemde onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN Amro blijkt dat 4 procent van de mensen in loondienst zijn rekeningen niet kan betalen en 22 procent nog maar net. 

Daar zijn werkgevers vaak niet van op de hoogte, omdat een groot gedeelte dit niet vertelt. Van de werknemers in loondienst met geldproblemen bespreekt maar 20 procent dit met de leidinggevende. Dat komt onder andere doordat ze niet de behoefte voelen om dit op werk te bespreken. In het onderzoek werd aangegeven dat ze zich niet veilig voelen om dit te vertellen. Ook denken ze dat hun werkgever geen hulp kan bieden.

Preventieve hulp

Wie de impact van geldzorgen op de organisatie wil voorkomen, moet al vroeg ingrijpen. Zo vroeg als fase 1 wanneer je ook productiviteitsverlies wil verhinderen. Als organisatie is het belangrijk om signalen te leren herkennen en hulp aan te bieden. Een onafhankelijke budgetcoach is hierbij een uitkomst. Deze helpt je medewerkers niet alleen met het oplossen van de geldzorgen- en problemen, maar geeft ook de juiste handvatten om dit in de toekomst te voorkomen. Budgetcoaching is daarom een duurzame langetermijnoplossing.

In een interview met BNNVARA geeft Stephanie Hesterman, directeur van Budgetcoach.nl, vier tips die een budgetcoach je medewerkers kan bieden. Veel geld sparen is niet voor iedereen haalbaar, maar het creëren van financieel inzicht is dat wel, vertelt ze in het interview. Dat is precies waar een budgetcoach je medewerker bij kan helpen.   

Laat Budgetcoach.nl meedenken

Neem vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl om de mogelijkheden te bespreken en/of download onze checklist ‘Medewerkers met geldzorgen helpen’ om je alvast op weg te helpen.