Aanpak schulden moet integraler

Schulden moeten integraler worden aangepakt en er moet een landelijk systeem voor vroegsignalering komen. Daarvoor pleit de Transitiecommissie Sociaal Domein in haar vierde voortgangsrapportage. Het proces van ontkokering in het sociaal domein verloopt volgens de commissie tot nog toe te traag.
De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) maakt zich zorgen over de lage snelheid waarmee de integrale aanpak in het sociaal domein in praktijk wordt gebracht. De centrale overheid pakt hier zijn deel in onvoldoende mate op, zeker als het gaat om de schuldenproblematiek. Er moeten meer samenhangende afspraken tussen de vier betrokken ministeries, belastingdienst, UWV en SVB worden gemaakt.
Schuldenproblematiek is vaak te groot en te complex voor wijkteams om zelf op te pakken, maar de teams spelen wel een cruciale rol bij het signaleren en bij het inschatten van de ernst van de situatie. Het wijkteam als signaleringspunt is één, maar een landelijk systeem van vroegsignalering is een belangrijke tweede vooorwaarde. De TSD roept de staatssecretaris van SZW op om met de ministeries, UWV en SVB zo’n systeem te ontwikkelen en te komen tot een gezamenlijke aanpak.
Bron: Divosa