5 redenen (naast geldzorgen) om een budgetcoach in te schakelen

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is een budgetcoach er niet alleen voor mensen met geldzorgen. In werkelijkheid zijn er ontelbare redenen om (tijdelijk) een budgetcoach in te schakelen. In dit artikel delen we een aantal voorbeelden

Redenen om een budgetcoach in te schakelen

Een budgetcoach wordt vaak ingeschakeld voor medewerkers met geldzorgen. Budgetcoaching werkt hierbij preventief; door tijdig hulp te krijgen bij het creëren van overzicht in de financiën en daarmee meer ademruimte te realiseren, worden financiële problemen als (grote) betalingsachterstanden voorkomen. 

In de ideale wereld krijg je deze hulp natuurlijk zelfs voordat er (langdurige) financiële stress ontstaat. Daarom zijn onderstaande redenen goede momenten om een budgetcoach in te schakelen. 

Wanneer je als werkgever, HR-medewerker of leidinggevende merkt dat medewerkers te maken krijgen met onderstaande situaties, kun je wijzen op de hulp die een budgetcoach kan bieden. Het voelt wellicht wat overdreven om zo preventief op actie over te gaan en niet elke medewerker zal bij onderstaande situaties behoefte hebben aan hulp. Toch speelt bij heel veel medewerkers de vraag: doe ik het goed, of kan het beter op het gebied van mijn persoonlijke financiën? Een medewerker kenbaar maken dat er een budgetcoach beschikbaar is, kan daarom nooit kwaad.

Dat kan bijvoorbeeld bij de volgende vijf situaties:

1. Iemand krijgt te maken met grote levensgebeurtenissen

Wanneer een medewerker gaat samenwonen, trouwen, scheiden of een kindje op komst heeft, heeft dit ook een grote impact op de financiële situatie. Hetzelfde geldt als een partner overlijdt of als een partner werkloos wordt. Sommige medewerkers zullen zich zonder al te veel moeite navigeren door een nieuwe werkelijkheid, maar anderen vinden het lastig om overzicht te creëren in een toch al chaotische situatie

2. Iemand wil financiële rust realiseren

Geldzorgen en financiële rust zijn nauw met elkaar verbonden, maar toch bestaat er een wezenlijk verschil. Niet iedereen die naar financiële rust verlangt, leeft bijvoorbeeld van salarisstrook naar salarisstrook of vraagt zich elke maand af of hij de eindjes aan elkaar kan knopen. 

Het kan ook gaan om iemand die voldoende spaargeld heeft, maar dit na verloop van tijd toch ziet afnemen. Iemand die nu geen structuur of inzicht heeft en dat wel graag zou willen. Of iemand die niet langer slachtoffer wil zijn van ‘leefstijlinflatie’; het upgraden van de levensstijl bij elke salarisverhoging, zodat je constant dezelfde financiële ruimte hebt.

3. Iemand wil meer of minder werken

Wanneer een medewerker minder wil werken, heeft dat logischerwijs financiële gevolgen. Het zorgt voor een lager maandloon, maar heeft daarnaast bijvoorbeeld ook impact op het pensioen. Een budgetcoach kan helpen een medewerker op de hoogte te stellen van alle financiële gevolgen waar iemand misschien niet aan denkt. Daarnaast kan een budgetcoach helpen bij het opstellen van een budgetplan op basis van het nieuwe maandloon.

Ook als een medewerker meer wil werken, kan de hulp van een budgetcoach nuttig zijn. Zo bestaat er bijvoorbeeld de mogelijkheid dat iemand minder recht heeft op toeslagen. Veranderingen op tijd doorgeven voorkomt dat een medewerker later onvoorzien een bedrag moet terugbetalen. Meer willen werken kan ook een teken zijn van toekomstige financiële doelen waarvan een medewerker hoopt deze zo sneller te bereiken. Ook daarbij kan een budgetcoach adviseren.

4. Iemand wil meer financiële ruimte creëren voor toekomstige doelen

Dat brengt ons bij de volgende situatie: iedereen heeft dromen en het is fijn als dat niet alleen maar bij dromen blijft. Als een medewerker bijvoorbeeld al jaren een mooie reis wil maken, maar hiervoor niet de financiële middelen heeft, is het belangrijk om meer financiële ruimte te creëren om te kunnen sparen.

Maar het kan ook gaan om meer praktische financiële doelen. Jonge medewerkers zijn zich bijvoorbeeld enorm bewust van de krapte op de huizenmarkt. Hoewel het kopen van een huis nog niet aan de orde is voor hen, proberen ze nu al voldoende geld opzij te zetten voor dit toekomstige doel. Dat is niet altijd even eenvoudig in tijden van hoge inflatie en dure huurprijzen. 

Het is een goed voorbeeld van een situatie waarin een budgetcoach kan helpen. Een coach kijkt mee naar de huidige situatie en helpt te achterhalen op welke gebieden er bespaard kan worden. Maar ook hoe eventueel extra inkomen gerealiseerd kan worden.

5. Iemand heeft een grote studieschuld

In het verleden hebben studenten, al dan niet uit nood, volop geleend bij DUO. Lange tijd was er sprake van een studieschuld waarover je 0 procent rente hoefde te betalen, waardoor studenten hier gretig gebruik van hebben gemaakt. Nu de rentes worden verhoogd, zullen er medewerkers zijn met een grote studieschuld die deze versneld willen aflossen. Ook in dit geval kan het nuttig zijn als een budgetcoach meekijkt naar de financiële situatie.

Enkele redenen om een budgetcoach in te schakelen

Dit zijn echter slechts enkele voorbeelden van situaties waarin een medewerker baat kan hebben bij de hulp van een budgetcoach. Geen enkele financiële situatie van medewerkers is hetzelfde. Daarom is het niet alleen goed om alert te zijn tijdens gesprekken, maar ook om in de communicatie duidelijk te maken dat een budgetcoach preventief hulp kan bieden. 

Het zou mooi zijn als het aankloppen bij een budgetcoach net zo normaal zou zijn als naar de tandarts gaan. Als werkgever, leidinggevende of HR-medewerker kun je aan deze verandering een bijdrage leveren.

Nog geen budgetcoach ingeschakeld?

Wil je jouw casus bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op met Budgetcoach.nl via info@budgetcoach.nl of 085 – 273 58 41 om de mogelijkheden te bespreken.