Geen eindafrekening meer bij oplossen zorgverzekeringsschuld

brieven zorgverzekering

Geen eindafrekening meer bij oplossen zorgverzekeringsschuld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beloont verzekerden die hun schuld bij de zorgverzekeraar aflossen met kwijtschelding van de nog openstaande bestuursrechtelijke premies. Vanaf 1 augustus 2018 scheldt het CAK alle vorderingen op nog openstaande eindafrekeningen kwijt. Deze eindafrekening kan tot honderden euro’s oplopen.
Dat is goed nieuws voor mensen die als wanbetaler bij het CAK zijn aangemeld en die hun schuld willen oplossen. Het kwijtschelden van de eindafrekening biedt een positief vooruitzicht voor verzekerden met een premieachterstand van meer dan zes maanden. Zij hebben vaak schulden bij meerdere partijen (incassobureau, deurwaarders, CJIB).
Lees verder >>