Hoog inkomen, dus veel sparen? Niet altijd…

‘Je zou denken dat mensen met een hoog salaris vanzelfsprekend veel sparen. Maar dat blijkt lang niet altijd het geval.’ Dat zegt René Oosterveer, manager bij Budgetcoach.nl. ‘In de praktijk zijn het soms juist de mensen met een hoog salaris die naar dat inkomen zijn gaan leven. Specifiek deze groep heeft een grotere kans om in de financiële problemen terecht te komen.’ 

We werkten onlangs mee aan een artikel dat NRC op hun website publiceerde. Daaruit bleek dat wie veel verdient, lang niet altijd automatisch veel geld overhoudt. Mensen met een hoog inkomen zijn immers vaak gewend aan luxe, wordt er gezegd. In het artikel wordt een voorbeeld gegeven van Hanneke (36) en haar man. Met een gezamenlijk maandinkomen van € 7.000 zitten ze alles behalve krap in hun financiële situatie. Ze leidden tot voor kort alleen een dusdanig luxe leven, dat alles wat binnen kwam er ook weer net zo snel uitging. Nadat ze een budgetcoach inschakelden, een professional die gespecialiseerd is in hogere inkomens, waren ze in staat om een financiële buffer op te bouwen. 

Sparen essentieel, juist voor mensen met hogere inkomens

René zegt er, in datzelfde artikel, het volgende over: ‘Juist voor mensen met een hoog salaris is sparen niet altijd vanzelfsprekend, maar wél essentieel. Het zijn juist de mensen met een hoog salaris die naar dat inkomen leven, die een grote kans hebben om in de financiële problemen te raken. Als zij bijvoorbeeld hun baan verliezen, verandert de verhouding tussen hun inkomsten en uitgaven enorm en wordt die al snel problematisch. Ik verwacht dat een groeiend aantal mensen de komende tijd in zo’n situatie terecht komt. Als de coronasteun van de overheid wegvalt, kunnen veel bedrijven in zwaar weer belanden of zelfs failliet gaan.’

De kern van besparen gaat over bewust gedrag

‘De kern van besparen is mensen bewust te maken van wat ze uitgeven’, vervolgt René. ‘Bij mensen met een hoger inkomen is vaak veel laaghangend fruit te plukken waar je direct op kunt besparen, op verzekeringen bijvoorbeeld. Een doorlopende reisverzekering had je afgelopen jaar echt niet nodig. En veel abonnementen zijn voor langere tijd afgesloten, maar soms staat er dan wél iets in het contract over vervroegde opzegging bij een grote levensverandering, zoals het verlies van je baan.’

Budgetcoach.nl begeleidt als organisatie met 40 coaches door het hele land, mensen met geldproblemen. Klanten bevinden zich in allerlei inkomenscategorieën, van laag tot hoog. Focus ligt op mensen die financieel in meer of mindere mate in het nauw zitten, en daardoor extra kwetsbaar zijn. Het bedrijf, dat bekend staat als de grondlegger van budgetcoaching, wordt door velen gezien als het vertrekpunt naar financiële rust. Meer informatie, bijvoorbeeld om een van je medewerkers aan te melden vind je hier.

Bron: website NRC – artikel: ‘Een inkomen van bijna een ton, maar toch een lege spaarpot’.