Lekker op vakantie of gebukt onder geldzorgen?

Heb jij in beeld op welke manier je mensen de vakantie ingaan? Zijn ze ontspannen en kijken ze uit naar wat vrije tijd met partner of gezin? Of gaan ze gebukt onder stress vanwege geldzorgen? Dat medewerkers met geldzorgen helaas geen uitzondering zijn, blijkt wel uit de speciale pagina die we op onze website ingericht hebben. Je leest er hoe je kunt voorkomen, signaleren en oplossen. 

Ook in dit blog vertellen we graag wat jij als hr-manager kunt doen om je mensen financieel fit te houden, juist in deze uitdagende tijden. En, als er al problemen zijn, hoe je concreet kunt helpen. Het belangrijkste blijft natuurlijk nog altijd het gesprek aangaan. Ook als het om een lastig en precair onderwerp als geldzaken gaat. Want zeker nu we op afstand met elkaar samenwerken is het moeilijker om goed in te kunnen schatten hoe het écht met iemand gaat. Communiceren via een scherm geeft uiteindelijk toch een andere energie dan wanneer je iemand rechtstreeks in de ogen kunt kijken.


Tip 1: neem niet te snel genoegen met een antwoord

Dat is meteen ook onze eerste tip: neem niet te snel genoegen met het antwoord dat ‘het wel goed gaat’. Vraag door en luister en kijk ook naar zaken die niet gezegd, maar wel uitgestraald worden. Dat is niet alleen in het belang van de medewerker zelf, maar ook in het belang van de werkgever. Durf daarom te vragen naar hoe het bij iemand thuis gaat. Zonder iemand voor het blok te zetten, kun je door open het gesprek aan te gaan genoeg informatie krijgen waardoor je weer verder kunt in het gesprek. Kies je woorden zorgvuldig en geeft ruimte om uit de conversatie te stappen. Wanneer uit een dergelijk gesprek blijkt dat iemand het inderdaad moelijker heeft dan in eerste instantie leek, kun je door naar stap twee. 

Tip 2: wat kunnen wij doen om jou te helpen?

Dat is ook onze tweede tip: vraag wat je kunt doen om te helpen. Soms is er, wanneer je kijkt naar financieel fit zijn, maar een klein duwtje in de rug nodig om iemand weer vooruit te helpen. In andere situaties is de situatie nijpender, en stapelen de schulden zich al enige tijd op. Het is dan zaak om snel en gericht te handelen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een gecertificeerde budgetcoach. Deze budgetcoach gaat letterlijk naast je collega staan en helpt met allerlei praktische zaken zodat de collega één en ander weer financieel op de rit krijgt. Het houdt jouw relatie, als hr-adviseur, zuiver. Daardoor kun je na afronden van het traject weer prima met elkaar verder. 

Tip 3: blijf in gesprek, ook na het afronden van een traject

Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat maar liefst 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden heeft. Ook stelt men dat 3 op de 5 bedrijven personeel met geldproblemen heeft. Dat zal bij jullie waarschijnlijk niet veel anders zijn. En je zult als hr-adviseur moeite moeten doen om deze informatie boven tafel te krijgen, want de schaamte rondom dit onderwerp is nog altijd hoog. Tot het zover komt dat er loonbeslag gelegd wordt… Blijf daarom in gesprek, ook na afronding van een traject. Dat is in ieders belang: een organisatie is ruim 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die een modaal salaris verdient. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. 

Meer weten of even vrijblijvend sparren? Neem contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.